Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Український центр наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

(Укрмедпатентінформ)
Інформаційний лист


ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


№ 82 - 2010Випуск 3 з проблеми

«Ендокринологія»

Підстава: Рішення ПК

«Ендокринологія»

Протокол №1 від 21.03.2010 р.


ГОЛОВНОМУ ЕНДОКРИНОЛОГУ

КАРДІОЛОГУ, ТЕРАПЕВТУ

МОЗ АР КРИМ, УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНих, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ


Цукровий діабет 2 типу в поєднанні з гіпертонічною хворобою: патогенетична корекція метаболізму мультинутрієнтним функціонально-пептидним комплексом «грінізація»УстановИ-розробникИ:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

МОЗ УКРАЇНИ
Інститут здоров’я нації
УКРМЕДпатентІНФОРМ

МОЗ УКРАЇНИ


А В Т О Р И:д. мед. н. Ігрунова К.М.,

д. мед. н., проф. Стаднюк Л. А.
м. КиївСуть впровадження:

застосування дієтичного комплексу „Грінізація”, а саме композиції „Грін Мікс” та „Грін Про” в комплексній терапії хворих з цукровим діабетом 2 типу.Пропонується для впровадження в лікувальних установах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного, ендокринологічного профілю, в практику терапевтів, лікарів загальної практики/сімейної медицини, ендокринологів, кардіологів, кардіохірургів, гастроентерологів, закладах санаторно-курортного лікування застосування комплексу „Грінізація”, а саме комбінації „Грін Мікс” та „Грін Про” в комплексній терапії та реабілітації хворих з цукровим діабетом ІІ типу (ЦД) в поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ).

ЦД 2 типу - хронічне ендокринно-обмінне захворювання, зумовлене інсулінорезистентністю тканин (відносна недостатність інсуліну). Специфічним обов’язковим проявом захворювання є порушення вуглеводного обміну з прогресуючим наростанням рівня глюкози в крові і глюкозурією. У структурі ендокринних захворювань ЦД займає близько 60-70%. Зараз у світі налічується майже 150 мільйонів хворих на діабет, в Україні – до 1 мільйона, при цьому майже 90% припадає на хворих із ЦД 2 типу. У розвитку цієї патології суттєве значення має порушення всіх видів обміну речовин, насамперед вуглеводного, що супроводжується підвищенням катаболізму, дисметаболічними змінами. Це призводить до ураження клітин судин, нервів, серця, внутрішніх органів, провокації їх апоптозу.

Найбільший відсоток захворюваності спостерігається у осіб з ожирінням. Так, у людей з помірним ступенем ожиріння частота ЦД 2 типу збільшується в 4 рази, з різко вираженим ожирінням – у 30 разів.

Одним з основних патогенетично спрямованих методів лікування ЦД 2 типу є застосування засобів ефективної метаболічної корекції з метою зниження ризику ускладнень. З метою покращання метаболічного статусу для оздоровлення різних категорій пацієнтів цілком обґрунтованим є застосування МНФК „Грінізація”, що містить оптимізовані за складом поліпептиди і незамінні амінокислоти, біологічно активні ліпіди (омега-3 жирні кислоти), комплекс антиоксидантів, макро- та мікроелементів і вітаміни природного походження. Використання адекватної нутриційної терапії у хворих з ЦД 2 типу сприяє корекції ключових порушень метаболізму (інсулінорезистентності, гіперглікемії, гіперліпідемії).

Ефективність застосування МНФК «Грінізація» була досліджена в НМАПО імені П.Л. Шупика із подальшою статистичною обробкою отриманих даних за критерієм Стьюдента. За аналізом результатів проведених клінічних досліджень у основній групі пацієнтів з ЦД 2 типу в поєднанні з ГХ на тлі ожиріння, які крім дієти та базисної терапії отримували МНФК „Грінізація”, поліпшення клінічної симптоматики було практично втричі більше вираженим ніж в контрольній групі, в якій хворі отримували лише базисну терапію та дієту (загальна кількість позитивних змін за всіма показниками у балах в основній групі – 31 з 55, а в контрольній – 11 з 55). Спостерігали достовірно більш виражене зниження індексу маси тіла в основній групі, що призводить до поліпшення чутливості тканин до інсуліну, показників ліпідного, вуглеводного та імунного статусів та до зниження зашлакованості організму і артеріального тиску (АТ) (у 100% в досліджуваній групі і у 70% в контрольній).

Згідно з отриманими даними, гіпотензивна терапія на фоні прийому МНФК у 60% пацієнтів виявила виражений лікувальний ефект.

Оцінка динаміки рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну та ліпідного профілю, мікроальбумінурії у основній і контрольній групах показала значно більш виражену позитивну динаміку зазначених вище лабораторних показників на 30 добу дослідження після прийому комплексу „Грінізація” у хворих основної групи.
Застосування МНФК „Грінізація” призводить до більш ефективної нормалізації імунологічних показників, клітинної і гуморальної ланки імунітету. Оптимізація метаболізму та імунного статусу за рахунок ефективного живлення клітин зменшує рівень прозапальних цитокінів - основних причин клітинної руйнації, сприяє підвищенню резистентності клітин до пошкодження і апоптозу, що свідчить про виражену цитопротекторну дію лікувального комплексу.

Згідно з отриманими клінічними даними для лікування діабету доцільно використання МНФК „Грінізація”, а саме композиції „Грін Мікс” та „Грін Про”. Протипоказання до призначення комплексу „Грінізація” є індивідуальна непереносимість компонентів.

„Грін Мікс” призначають по 15-25 мл продукту щоденно під час їди протягом 3-4 тижнів;

„Грін Про” призначають по 7-12 г продукту щоденно під час їди. Доцільно приймати комплекс курсом впродовж 3-4 тижнів, подальше вживання засобу узгоджується з лікарем.

Узагальнення результатів клінічних досліджень свідчить, що МНФК «Грінізація» є багатофункціональною композицією. Доведено її нормалізуючий вплив на метаболічні процеси, що покращує неспецифічну та імунну резистентність організму, має цитопротекторний - антиапоптозний ефект.

Застосування МНФК „Грінізація” сприяє підвищенню ефективності лікування та реабілітації пацієнтів із ЦД 2 типу за рахунок зменшення інсулінорезистентності тканин, нормалізації ряду гомеостатичних показників, у тому числі основних показників вуглеводного та ліпідного обміну, і забезпечує значне збільшення інтегрального клінічного показника - якості та тривалості життя пацієнтів.

Отже, методика застосування МНФК "GRІNІZАTІON" у порівнянні з нутритивною підтримкою стандартними дієтами в поєднанні з традиційним лікуванням є більш ефективним методом корекції й дозволяє досягти зменшення виразності синдрому гіперкатаболізму й запалення, зменшити руйнацію і підвищити рівень життєздатності клітин організму, поліпшити клінічний стан хворих з діабетом 2 типу в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР “Роль генетичних детермінант та імунних механізмів у розвитку ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних розладів з метою розробки засобів корекції ”

За додатковою інформацією звертатись до авторів листа: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, тел. (044) 456-67-02, Інститут здоров’я нації, тел (044) 537-52-81; www.izn.com.ua.Інформаційний лист складено за матеріалами галузевого ДІФ України

Відповідальний за випуск: проф. В.І. Чебан

Підписано до друку 6.09.2010. Друк. арк. 0,13. Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 100 прим.

Замовлення № 82 Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентiнформ МОЗ України,

04655, Київ, проспект Московський, 19 (4 поверх).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Основи наукових досліджень
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності

100 академік М. Марр, 80 видатний археолог Генріх Шліман, понад 60...
М. Марр, 80 видатний археолог Генріх Шліман, понад 60 український науковець І письменник Агатангел Кримський

Заняття
У вузькому розумінні «ДМ» спосіб медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено...

Лософське антропологічне знання в контексті викликів доби: дев’яті...
Учасне філософське антропологічне знання в контексті викликів доби: дев’яті шинкаруківські читання”

Харківської спеціалізованої школи І – ІІІ ст. №119
Одним із завдань сучасної шкільної освіти є вміння учня орієнтуватися у величезному потоці інформації. Навчити цього лише на уроці...

Урок географії у 8 класі Тема: Українські Карпати
Освітня сформувати в учнів систему знань про Українські Карпати, особливості географічного положення, клімат, рельєф, рослинний І...

5 клас
України різних національностей, стимулювання їх інтелектуального внеску в науковий потенціал, інтеграції в культуру українського...

Конкурс проводиться на базі комунального закладу «Чернівецький обласний...
Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22. 08. 2000 №1326 (із...

Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Дніпропетровськ:...
Правопис приголосних (подвоєння І подовження, спрощення), звукові зміни при словотворенні

С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень
У словнику вміщено понад 18 тисяч сталих словосполучень сучасної російської літературної мови, переклад яких на українську мову становить...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка