Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дослідження властивостей ферментів

Дослідження властивостей ферментів

Біологія 9 клас

(70 год, 2 год на тиждень, з них 2 год - резервні)
уро-ку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

9-А

9-Б

Вступ (2 год)

1.

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.


2.

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень


Тема 1. Хімічний склад клітини (8 год +1)

3.

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.


4.

Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.


5.

Білки, їхня структурна організація та основні функції.


6.

Ферменти, їхня роль у клітині. Л.д.

Дослідження властивостей ферментів


7.

Вуглеводи


8.

Ліпіди.


9.

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ.


10.

Практична робота № 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот


11.

Узагальнення.


Тема 2. Структура клітини (6 год)

12.

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.


13.

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана


14.

Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма.


15.

Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели.


16.

Ядро, його структурна організація та функції.


17.

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.
уро-ку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

9-А

9-Б

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 год)

18.

Обмін речовин та енергії.

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.


19.

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.


20.

Фотосинтез: світлова та темнова фаза


21.

Хемосинтез.


22.

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах


23.

Контрольна робота №1


Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (11 год)

24.

Гени та геноми.


25.

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.


26.

Транскрипція. Основні типи РНК.


27.

Генетичний код. Біосинтез білка.


28.

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.


29.

Практична робота №2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції


30.

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Л.д. Дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).


31.

Статеві клітини та запліднення.


32.

Етапи індивідуального розвитку.


33.

Етапи індивідуального розвитку.


34.

Узагальнюючий урок з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»


Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10 год)

35.

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.


36.

Закони Менделя.


37.

Ознака як результат взаємодії генів. Практична робота № 3. Складання схем схрещування.


38.

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.39.

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.


40.

Форми мінливості. Л.д. Дослідженння

мінливості в рослин і тварин.
уро-ку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

9-А

9-Б

41.

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.


42.

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Проект «Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак»


43.

Сучасні методи молекулярної генетики


44.

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»


Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год)

45.


Популяції живих організмів та їх основні характеристики.


46.

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.


47.

Механізми видоутворення.


48.

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.


49.

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.


50.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя


51.

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»


Тема 7. Біорізноманіття (4 год)

52.

Основи еволюційної філогенії та систематики.


53.

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.


54.

Огляд основних еукаріотичних таксонів


55.

Неклітинні форми життя: віруси.


Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год)

56.

Екосистема. Різноманітність екосистем


57.

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.


58.

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.


59.

Стабільність екосистем та причини її порушення.


60.

Біосфера як цілісна система.
уро-ку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітки

9-А

9-Б

61.

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Дослідницький проект «Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості»


62.

Узагальнення знань


Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 год+1)

63.

Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин.


64.

Поняття про селекцію. Методи селекції рослин Методи селекції тварин.


65.

Огляд традиційних біотехнологій.


66.

Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.


67.

Генетично модифіковані організми


68.

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»Узагальнення

69.

Основні загальні властивості живих систем


70.

Підсумковий урок


поділитися в соціальних мережахСхожі:

"Дослідження властивостей твердих тіл на прикладі граніту, деревини, крейди"
Навчальний проект "Дослідження властивостей твердих тіл на прикладі граніту, деревини, крейди"

Уроку
Навчальний проект. Дослідження властивостей твердих тіл на прикладі граніту, деревини, крейди (за вибором учителя)

Дослідження є детальне вивчення, аналіз І класифікація топонімів
Вихідними даними для дослідження були статистичні матеріали району й області, картографічні та літературні джерела

Визначення деяких органічних речовинта їхніх властивостей
Укладач: Порхун Оксана Миколаївна – викладач біології Іллінецького державного аграрного коледжу

Короткий словник термінів І понять
Аерокосмічні методи дослідження Землі — сукупність методів дослідження І картографування- географічної оболонки Землі, ландшафтів,...

Урок 1 Тема І як проводити дослідження
Методично-дидактичне забезпечення уроку: підручник «Довкілля» 4 клас, В. Р. Єльченко, К. Ж. Гуз, путівники, щоденники спостережень,...

Урок географії в 7класі Тема. Антарктида. Географічне положення та дослідження
Мета: сформувати знання про географічне положення Антарктиди; схарактеризувати історію відкриття та дослідження материка

Уроку: Північна Америка. Фізико-географічне положення. Історія відкриття й дослідження материка
Авчальна: сформувати знання про фізико-географічне положення, особливості берегової лінії, історію відкриття та дослідження материка...

Уроку. Тема: Південна Америка. Загальні особливості материка та його...
Ормувати знання про географічне положення Південної Америки; поглибити та систематизувати знання про дослідження та освоєння материка;...

Дослідження №3 «Спостереження інфузорій»
Тема: Амеба, інфузорія одноклітинні тварини Лабораторне дослідження №3 «Спостереження інфузорій»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка