Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Заняття

Заняття

Тема заняття: Класифікація живих організмів. Основні ознаки, що характеризують живі організми. Ексурсія в ліс. Спостереження за життям мурашника.

Мета: розширити знання учнів про різноманітність живої природи;

сформувати уявлення про середовища існування живих істот та їхню характеристику;

пристосування організмів до певних середовищ існування;

показати сучасну класифікацію живої природи.


продовження формування поняття живої природи та неживої, сформувати уявлення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність рослин на Землі;

розширити уявлення учнів про навколишній світ

розвивати увагу, логічне мислення, вміння аналізувати та спостерігати за навколишнім середовищем;

виховувати естетичні почуття, гуманне ставлення до всього живого.

Тип заняття: комбінований.

Основні поняття і терміни:


царство, відділ, клас, порядок, родина, рід, вид, Дроб’янки, Гриби, Рослини, Тварини.

Методи і методичні прийоми:


словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць та моделей); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Обладнання:


схеми, таблиці, зображення або натуральні об’єкти - представники різних царств живої природи.

Хід заняття:

1. Організаційний момент

2. Повідомлення теми, мети та завдань заняття. Мотивація навчальної діяльності.

3. Пояснення нового матеріалу. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.


План


 1. Класифікація організмів.

 2. Середовища існування живих організмів

    Вступна бесіда.

Вчитель. Йдучи  сьогодні на урок, я зустріла хлопчика, який намагався

                 відломити від дерева гілку. Я йому зробила зауваження, пояснивши,

                 що не можна знищувати рослини, бо вони – живі організми і

                 приносять людям користь. На це хлопчик мені відповів: «Та що ви

                 таке кажете? Хіба це дерево вміє розмовляти, чи, наприклад,їсти, як

                 людина? Що може відчувати «дерев’яшка»? Та і яка від неї користь?»

                 Чи згодні ви з такими словами?

                (Ні.)

Вчитель. Пригадайте, на які дві частини можна поділити природу?

                ( На неживу і живу)

Вчитель. Що відносимо до неживої природи? А що – до живої?

                Занесемо наші відповіді до таблиці «Природа:не жива і жива»

       Природа (жива інежива)

                                                    

    

 

(Якщо учні мають труднощі з відповіддю, використовуються загадки)

Нежива природа

1. Тисяча овець, а між ними один баранець. ( Місяць і зорі)

2. Буває хмаркою вона, пушинкою буває,

    Бува, як скло, крихка й тверда – звичайна, підкажіть, … (Вода)

3. Увесь світ годує, а сама не їсть. (Земля, ґрунт)

4. Куди ступиш – всюди маєш,

    Хоч не бачиш, споживаєш. (Повітря)

5. Блакитна хустина, жовтий клубок,

    По хустині качається, людям усміхається. (Небо і сонце)

Жива природа

1. Як назвати одним словом: вовк, дятел, щука, метелик. Жаба? (Тварини)

2. Найрозумніша із тварин - … (Людина)

3. Зелене «диво» Землі -… (Рослини)

Вчитель. Пригадаємо, чим відрізняється жива природа від неживої? Для цього

                 потрібно розгадати головоломку,             

                ( отримаєте потрібну відповідь). 
   хають

   Вми

  ляться

Народжуються

жуються

  туть

    Рос

   Ди

   Жив

   рають

  ються

 Розмно

1.Класифікація організмів


Існує декілька систем організмів. У біології розрізняють неклітинні та клітинні організми. Неклітинні мають лише одне царство — Віруси. (Царство є найвищою одиницею класифікації). Клітинні організми нараховують два надцарства: прокаріоти, або доядерні, та еукаріоти (ядерні).До прокаріотів належить одне царство Дроб’янки (три підцарства: бактерії, архебактерії та ціанобактерії, або синьо-зелені водорості). Друге об’єднує три царства: Тварини (два підцарства: найпростіші, або одноклітинні, та багатоклітинні), Рослини (три підцарства: справжні водорості, багрянкові та вищі рослини) і Гриби (два підцарства: нижчі та вищі гриби).

Увесь світ живого сучасними систематиками найчастіше поділяється на п’ять царств: Віруси, Дроб’янки, Рослини, Гриби, Тварини .

Дерево життяІсторію Землі поділяють на 4 ери тривалістю десятки і навіть сотні мільйонів років - це докембрій, палеозой, мезозой і кайнозой. Протягом палеозою відбулося колосальне збільшення видового розмаїття організмів. Деякі з них покинули теплі мілководдя морів і переселилися на сушу. Поступову зміну організмів у часі називають еволюцією. У процесі еволюції утворилося багато відгалужень древа життя. Деякі види вимирали, інші розвивалися. У результат утворилася та надзвичайна різноманітність живих організмів, що існує на Землі.

Організм, або жива істота, — будь-яке живе тіло. Іншими словами, цс будь-яке тіло природи, яке виявляє ознаки живого. Як ви вже знаєте з уроків природознавства, кожна жива істота — це єдина цілісна система, побудована зі складових частин: клітин, тканин, органів, які чітко й злагоджено взаємодіють між собою. Дерево в яблуневому саду, білий гриб під дубом, карась у ставку — усе це організми. Кожна істота може жити лише у взаємодії з умовами середовища існування, її характерні особливості будови й життєвих функцій є ознаками пристосування до життя в ньому. Наприклад, риби, які живуть у водному середовищі, мають для переміщення плавці, а птахи, які літають у повітрі, — крила. Організмів дуже багато, вони мають різні розміри, форму, забарвлення тощо. Для опису й упорядкування різноманітних існуючих і вимерлих організмів, їхнього розподілу (класифікації) па групи існує наука систематика. Класифікація організмів — цс визначення місця організмів у системі органічного світу на основі їхньої подібності и відмінності від інших. Класифікувати певний організм — означає визначити належність

2. Середовища існування живих організмів.

Нині відомо близько 100 тисяч видів грибів, 500 тисяч видів рослин і 2 млн. видів тварин. Ви бачите, що існує багато наук про живі організми. Це пояснюється тим, що живих істот на нашій планеті також багато і живуть вони у так званих середовищах існування.

Вчитель розповідає (науки,що вивчабть живі організми).

 1. Система наук про життя. (Біологія).

 2. Наука про рослини. (Ботаніка).

 3. Наука про тварини. (Зоологія).

 4. Вивченням мікроорганізмів займається… (Мікробіологія).

 5. Бактерії — об’єкт дослідження… (Бактеріології).

 6. Гриби вивчає… (Мікологія).

 7. Найпростіші. (Протистологія).

 8. Комахи. (Ентомологія).

 9. Риби. (Іхтіологія).

 10. Класифікацію різних груп організмів здійснює… (Систематика).

 11. Зовнішню будову організмів вивчає… (Морфологія).

 12. Внутрішню будову організмів вивчає… (Анатомія).

 13. Обмін речовин і енергії в живих істотах розглядає… (Фізіологія).

 14. Мікроскопічну будову тканин вивчає… (Гістологія).

 15. Закономірності спадковості та мінливості досліджує… (Генетика).

 16. Наука, що вивчає закономірності поширення живих організмів на Землі, називається… (Біогеографією).

 17. Наука про викопні організми. (Палеонтологія).


Розповідь про систематику та категорії. Основна одиниця систематики – вид – це група організмів, подібних за будовою та процесами життєдіяльності, які вільно схрещуються і дають плідне потомство.

Фізкультхвилинка, психологічне розвантаження.Розповідь з елементами бесіди

Живі організм Живих організмів на нашій планеті дуже багато. Вони відрізняються розмірами, способом живлення, а також місцями проживання. Ці місця називають середовищами існування.


Середовища існування організмів – частина природи, яка оточує живі організми, з якою вони взаємодіють:

- водне – ставки, озера, річки, моря;
- наземне – ліси, степи, долини, пагорби, пустелі, луки, гори, болота;
- підземне – грунт;
- організми – паразити.

Наземно-повітряне середовище за своїми умовами найрізноманітніше. Провідна роль серед факторів неживої природи тут належить освітленню, температурі, вологості, газовому складу атмосфери. Відповідно до цих факторів рослини і тварини Мають різноманітні пристосування. Наприклад, серед рослин є добре відомі всім кактуси, у яких листки перетворилися на колючки, стебло товсте і м’ясисте. Кактуси мають добре розвинену кореневу систему, дуже щільну і міцну оболонку, якою вкрите стебло.

Як ви думаєте, до яких умов наземно-повітряного середовища пристосувався кактус таким чином ? Так, це пристосування до життя при дії високих температур і невеликої кількості води. А тепер пригадайте, яких рослин ви бачили, що ростуть на відкритій місцевості, і яких у затінку, скажімо, в лісі під ярусом високих дерев. Як ви вважаєте, чи будуть рости ці рослини, якщо їх поміняти місцями,, тобто рослини, які росли у тіні, посадити на відкриту місцевість, і навпаки?

У водному середовищі існування провідна роль належить температурі, освітленню, тиску, газовому складу, солоності води, рельєфу дна тощо.

Якщо ви колись пірнали з аквалангом або дивилися підводні зйомки по телевізору, то, звісно, пам’ятаєте, що підводні рослини і водорості найкраще ростуть на невеликій глибині, куди добре проникають сонячні промені. І що далі ви просуваєтесь у глибину, тим темніше стає і менше трапляється рослинність, а потім зовсім зникає.

Ґрунт - це верхній родючий шар літосфери (твердої оболонки Землі), утворений внаслідок життєдіяльності різних організмів. Ґрунт становить систему порожнин, розміри яких залежать від діаметра механічних часток, що його складають. Ці порожнини заповнені водою або повітрям. Завдяки наявності вологи умови існування дрібних організмів у ґрунті наближаються до подібних у водоймах. Вологість ґрунту завжди вища, ніж вологість повітря, тому різноманітні організми можуть легше переживати там посушливий період.

Іншою характерною рисою ґрунту як середовища існування є по­рівняно невелика амплітуда добових і річних коливань температур (на глибині понад 2 м сезонні коливання температури майже не відчуваються). Це дає можливість наземним організмам мігрувати в товщу ґрунту і там переживати в активному чи неактивному стані період низьких або підвищених температур. У ґрунті є значні запаси органічних речовин, що створює кормову базу для різноманітних організмів.

Організм як середовище існування за своїми властивостями істотно відрізняється від інших. Так, якщо на організми, які живуть на поверхні інших істот, впливають різні чинники довкілля, то на організми, що мешкають усередині організму хазяїна, ці чинники діють лише опосередковано. В ролі господарів можуть виступати будь-які організми — від бактерій до високорозвинутих організмів рослин і тварин. Прикладами можуть стати бактерії паразитів, є численні хвороботворні бактерії. Наприклад, рослини-паразити і напівпаразити — омела, повитиця. Серед тварин-паразитів можна назвати різні види плоских і круглих червів, які живуть у внутрішніх органах людини і тварин. Так, печінковий ціп’як живиться в печінці та жовчних протоках корів, свиней, кролів, іноді трапляється й у внутрішніх органах людини. Широкий стьожак і свинячий ціп’як паразитують у кишечнику людини, спричиняючи погане почуття та схуднення. На поверхні тварин паразитують воші та кліщі.

Дидактична гра "Знайди домівку "


Обладнання: малюнки із зображенням крота, дощового черв’яка, дерева, птаха, кліща, блохи, окуня, краба. Ігрова дія: за зображенням на малюнку назвати середовище життя організму. Правила гри: клас поділяється на дві команди. Вчитель навмання показує чотири малюнки кожній команді, а учні визначають середовище життя того чи іншого організму.

Виконання завдань практикуму.

Заповнити таблицю.

Характери тика середовищ існування організмів

Середовище існування

Приклади організмів, які існують в цьому

середовищі

Пристосування, які виникли

в організмів певного середовища існування

Наземно-повітряне

Водне

Ґрунт

Організм
Узагальнення і систематизація вивченого
( Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі).
Гра:Знайти пару:
1 - Систематика. А – Туберкульозна паличка.
2 – Ботаніка. Б – Білий гриб.
3 – Зоологія. В – Гербарій.
4 – Мікробіологія. Г – Царство.
5 – Вірусологія. Д – Горобець.
6 – Мікологія. Е – Вірус грибу.


Гра: “Знайти пару”.
Учні в парах пригадують рослини своєї місцевості різних середовищ існування. Один називає середовище, а інший рослину цього середовища. Найкращі записують у зошит.
Наприклад:
- мішаний ліс – підсніжник звичайний;
- болото – аїр тростинний;
- лука – конюшина;
- ставок – латаття біле;
- хвойний ліс – сосна звичайна.Підведення підсумків уроку.
Підніміть ліву руку вгору. Правою рукою візьміться за вказівний палець лівої – нехай він символізує царство Рослини. Уявіть свою улюблену квітку, яка виросла і зацвіла на вашому вказівному пальці.
Середній палець буде уособлювати царство Тварини. Уявіть, як на нього вистрибнула ваша улюблена тварина і говорить до вас.
А зараз візьміться за безіменний палець. Нехай він представляє царство Гриби. Уявіть, що цей палець перетворився на гриб (опеньок, білий…).
Потім торкніться до мізинця. Він найменший і тому символізує мікроорганізми (бактерії), які входять до царства Дроб’янок (від дрібний, маленький).
Залишається великий палець, який направлений вбік від інших – нехай він позначає царство Віра (віруси) – неклітинні форми життя.
Щоб краще все запам’ятати, складіть кулак і побачите, що чотири пальці символізують рослин, тварин, гриби і бактерії (організми клітинної будови), бо вони тримаються разом, а великий - віруси (мають неклітинну будову), окремо, лише торкається до них.


Ексурсія в ліс. Спостереження за життям мурашника..

Мета Показать тесное переплетение геологических, химических, биологических и физических процессов, протекающих в природе. Реализовать на практике один из основных законов экологии, согласно которому природный организм и необходимые для его жизни условия составляют единое целое.

Завдання:

 • Развитие теоретических и практических знаний учащихся, связанных с проведением естественно - научных исследований.

 • Освоение приемов проведения широкого спектра естественно – научных практических работ.

 • Освоение некоторых приемов мониторинга окружающей среды.

 • Формирование умений наблюдать не просто природные объекты и явления, а взаимосвязь природных объектов, взаимосвязь человека с природой.

 • Приобщение учащихся к природе, её красоте, проблемам изучения и охраны.

Обладнання до заняття: Компасы, лопата, химические индикаторы, рулетки и другие измерительные принадлежности, таблицы, схемы, планшеты, барометр, термометр, психрометр.

Організація заняття.

Участники располагаются возле муравейника, находящийся на пробной площадке в районе школьной экологической тропы. Комплексная экскурсия строится на зачетных выступлениях групп учащихся, представляющих “специалистов” по различным естественным наукам. Выступления учащихся курируют учителя физики, биологии, географии. После выступления групп учащихся проводится фронтальный опрос всего класса.

Хід заняття.

Вступне слово вчителя экології и географії.

Сегодня мы проводим комплексную экскурсию к муравейнику с целью подведения итогов вашей исследовательской и практической деятельности по теме “Муравейник как модель экологических связей”.

На школьной экологической тропе встречается большое количество муравейников, населенных рыжими муравьями. Где найдешь более одаренное способностями животное? Кажется будто природа, создавая их, хотела дать наибольшее количество изобретательности наименьшей массе материи. Даже сам человек находит в нем себе соперника. Мы строим города, муравей – также; мы держим домашних животных, и он тоже их имеет в лице тлей, которые дают ему сахар. Сложное и даже казалось бы осмысленное поведение этих насекомых вызывают изумление и восхищение человека уже несколько лет.

Учитель биологии.

Муравьиный род – очень древний, ему более сорока миллионов лет. История муравьев – в сорок раз старше истории самого человека. Забота о потомстве привела к возникновению общественного образа жизни. У общественных насекомых в одном гнезде объединяются все особи одного или нескольких поколений, причем разные особи несут разные функции.

Только муравьи живут семьями в несколько миллионов особей, прокладывают дороги, строят тоннели и многоэтажные жилища. Да разве можно перечислить, что выделяет муравьев из многомиллиардного царства насекомых! Наконец, польза, которую приносят эти насекомые лесам, не ограничивается уничтожением вредителей, они разносят семена растений, улучшают качество почвы, насыщают её питательными веществами.

Учитель физики. У подножия молодой березки высится, будто приглаженный утюгом, стройный купол муравейника. Нет на свете человека, который, увидев это остроумное сооружение, не подивился бы великому инстинкту муравьев, умеющих создавать подобные сюжеты. Таким образом, изучение жизни муравьев – полезное и необычайно интересное дело, их можно назвать идеально исследовательским объектом. И сегодня мы покажем, что муравьи и, следовательно, сами муравейники являются объектом исследования специалистов в области биологии, физики, химии, географии и экологии.

Доклады групп учащихся о проведенной исследовательской работе.

 • Физико–географическое положение пробной площадки, на которой расположен исследуемый муравейник.

Группа географов.

Климатические особенности нашей местности определяются в основном географическим положением: удаленностью территории от морей и океанов и циркуляцией воздушных масс. Местность расположена на Русской равнине. Широтная зональность предполагает местности получать достаточное количество солнечного тепла. Климат нашей местности умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Ярко выражена смена времен года. самый теплый месяц- июль + 18 градусов С, самый холодный месяц- январь – 11 градусов С. Местность располагается в зоне смешанных лесов и как следствие этому разнообразие растительного и животного мира. В лесу можно ориентироваться по кроне деревьев, так ветвистее всегда южная сторона. По мху на деревьях, так-так мох растет с северной стороны.

Пробная площадка размером 50х50 находится на юго-востоке от школы, рельеф данного участка слегка всхолмленная равнина, тип почвы дерново-подзолистая, супесчаная, грунтовые воды залегают на небольшой глубине о чем свидетельствует наличие родника на данной территории. Видовой состав растительного мира разнообразен, представлен хвойными и лиственными деревьями, разнообразными кустарниками. Используется человеком для хозяйственной деятельности, а именно возделыванием сельскохозяйственных культур, используется как пастбище для скота и река используется для водопоя животных, ловли рыбы. Наличие родника, а так же его месторасположение недалеко от шоссе говорит о том, что он используется для питьевых нужд человека. Основной объект исследуемой территории родник и муравейник.

Группа биологов.

Жизнь популяции любого вида насекомого находится под влиянием экосистемы в которой существует и с которой соединена множеством связей. Рыжие муравьи играют важную роль в лесной экосистеме.

В наши дни антропогенное влияние на лес исключительно велико. Одна из форм этого воздействия – промышленное загрязнение. Вредные вещества в той или иной степени влияют на лес, вызывая изменения в лесных сообществах. Муравьи наиболее распространенные и важные для устойчивости любого лесного сообщества животные, а также муравьи интересный и доступный объект для исследований на пробных площадках.

На данной площадке обнаружен 1 муравейник.

Примерное описание образа жизни муравейника.

Муравьи относятся к типу членистоногих, класс насекомые, отряд перепончатокрылые – во взрослом состоянии имеют по 2 пары перепончатых крыльев (отсюда название отряда), рабочие муравьи бескрылые. Это жалоносные перепончатокрылые – у самок яйцеклад, втянутый в брюшко, превратился в жало – орудие защиты и нападения. У муравьев оно очень короткое, поэтому они жалить не могут. Забота о потомстве привела к возникновению общественного образа жизни. У общественных насекомых в одном гнезде объединяются все особи одного или нескольких поколений, причем разные особи несут разные функции. Вместе живут не менее 2-х поколений – матери и дочери. Чаще всего общество- это единая семья, состоящая из потомства одной самки. Каждый муравей выполняет в муравейнике строго определенные функции .

Группа физиков.

Наблюдая за поведением муравьев, можно предсказывать погоду. Приведем примеры некоторых особенностей в поведении этих насекомых.

Если весной муравьи по воткнутой в кучу веточке до самого верха добегают – быть в эти сутки теплу, а если по веточке только поднимутся да назад в муравейник, еще с неделю зябко будет.

Муравьи приходят в сильное возбуждение – разбегаются в разные стороны, поднимаются на деревья, ползают по ним то вверх, то вниз, направляют свои усики- антенны в разные стороны, а затем переселяются на новые места – быть сильному паводку.

Муравьи прячутся в муравейнике – вскоре будет сильный дождь.

В муравейнике открыты ходы и видно оживленное движение муравьев – к хорошей погоде.

Проведем измерение параметров, определяющих погоду

 • Исследование муравейника.

Группа биологов.

Муравейник строится всегда с запасом. Сверху на поверхности земли – это только небольшая видимая часть муравьиного дома, большая часть которого располагается под землей, иногда на глубинах до 20 метров! Здесь есть и вентиляция, и хранилища, и детские комнаты, и даже кухни. Растения - лесные великаны, тоже заинтересованы в помощи муравьев. Если рассмотреть ствол дерева к которому прижался муравейник, то заметим сплошные сплетения из корешков этого дерева. Муравьи между корнями устраивают свои галереи, а по ним воздух и влага лучше поступают к корням дерева. Поэтому дерево выглядит лучше, чем соседние. В качестве строительного материала муравьи используют: мелкие, средние, крупные - веточки, стебли трав, кусочки мха и древесины, листья, смолу, хвою, крылатки семян, шишки, почки, семена, сережки.

Группа физиков.

Внешняя часть купола или покровный слой, уложен так плотно, что даже в самый сильный дождь вода стекает с купола и промокает только его верхняя часть. Подпокровный слой более рыхлый, поэтому купол хорошо защищает внутреннюю часть гнезда как от перегрева, так и от охлаждения. Весь покровный материал достаточно мелкий и плотно уложен (значение покровного слоя - защита гнезда от промокания и механических повреждений, кроме того обеспечивает теплоизоляцию). Форма купола муравейников может быть разной. Выделяют семь основных типов куполов: ПЛ - плоский; К - конический; УК - усеченно-конический; СФ - сферический; ВК - высоко-конический с внешним ( ВШ ) и скрытым ( СК ) валом; СТ - столбчатый купол со скрытым валом; Ш - шлемовидный. Характер вала муравейника может быть внешним или открытым.

Наш муравейник относится к типу УК. Его параметры на данный момент:

Д= 1м 15 см

Н= 1м

Рассматривая освещенность муравейника, нужно отметить ее неравномерность. Юго-восточный склон является пологим и более освещенным в течение всего дня.

Практическая работа по определению крутизны склона с северной и с южной части муравейника.

Вывод: Южный склон муравейника пологий, северный склон – крутой.

Важным показателем состояния семей рыжих лесных муравьев является температура во внутреннем конусе их гнезд. Муравьи поддерживают в гнездах температуру. По данным из литературы муравьи очень интересным способом могут сами регулировать температуру внутри своего дома. Они побывав на солнце минут десять, бегут внутрь муравейника и там остывают. Благодаря этим солнечным процедурам в прохладное время в муравейнике на 5-10 градусов теплее, чем на улице. Так что загорают муравьи на благо общества. Температуру же они меряют усами. Которые чувствуют перепад температуры всего в четверть градуса.

Гнезда у муравьев помогают защитить потомство от врагов, а личинки и яйца от высыхания.

В гнезде влажность воздуха внешнему виду можно определить недостаток влажности в муравейнике, хвоя на поверхности становится светлее, чем обычно. Цвета влажных предметов ярче и насыщеннее, так они обладают лучшей отражающей способностью.

Гнездо важно не только как жилище, общая крыша. В таком гнезде присутствует и постоянно выравнивается единый запах семьи. Ведь именно по запаху муравьи отличают своих от чужих. Встретившись на куполе или вдали от муравейника, рабочие муравьи первым делом обмениваются легкими ударами антенн, в которых находятся специальные рецепторы, с помощью которых муравьи и определяют запах различных предметов, в том числе и запах муравьев. Свой будет отпущен или привлечен к какой-нибудь деятельности. Чужому не поздоровится; его либо разорвут на части, либо изгонят.

Группа географов.

(Расположение муравейника на пробной площадке. Ориентирование по муравейнику.)

Исследуемый муравейник находится на юго-востоке пробной площадки. И не случайно исходя, из темы сегодняшнего нашего урока мы можем сказать, что муравьи являются помощниками человека. Потерявшись в лесу, мы сможем легко найти дорогу домой, повстречав на своем пути муравейник. По муравейнику мы сможем легко определить стороны горизонта, а именно:

1)муравейник располагается с южной стороны дерева;

2) пологая часть муравейника всегда находится с южной стороны, потому что муравьи как бы “растаскивают” муравейник с той целью, чтобы он лучше прогревался.

 • Изучение почвы возле муравейника.

Группа географов.

Уплотненность, утоптанность, влажность почвы.

Группа биологов.
Кислотность почвы. В естественных биоценозах, гнёздостроительная деятельность муравьев, имеет важное значение: прокладывая ходы гнезда, муравьи рыхлят почву и облегчают доступ воздуха к корням растения. Кроме того, муравьи выделяют экскременты, заносят в гнездо различные органические остатки, и тем самым обогащают почву углеродом, азотом, калием, фосфором и многими микроэлементами.

Часто можно наблюдать оживление, происходящее в муравейнике. Потревоженный муравей принимает оборонительную позу и “выстреливает” из резервуара струйку жидкости, состоящей главным образом из смеси муравьиной кислоты и других углеводородов. Муравьиная кислота – это яд, которым муравьи защищаются и убивают добычу. Но одновременно она оказывает возбуждающее действие. Проведем опыт с индикатором, который доказывает наличие кислоты, которую вырабатываю муравьи.

Описание опыта. Полоску индикаторной бумаги поднести к муравейнику сверху. Через некоторой время наблюдаем изменение окраски: с желтой на малиновую. Поднести полоску к шкале, которая доказывает, наличие кислотной среды .

Группа физиков.

Температура почвы. Температура измеряется возле муравейника и в дали от муравейника.

Практическая работа

Температура почвы возле муравейника – 19 0 С

Температура почвы вдали от муравейника - 170 С

Вывод: По данным показаниям термометров получается, что возле муравейника температура почвы выше, чем в дали. Это объясняется прежде всего тема, что внутри самого муравейника температура более высокая, чем снаружи, соответственно и почва также прогревается.

 • Наблюдение за муравьиными тропами.

Группа географов.

Количество троп, их протяженность

Характеристика муравьиных троп. Наблюдение за муравьями на тропе

Группа биологов. Муравьи всеядные животные. Одно из назначений муравьиных троп – перенос корма. Муравьи-фуражиры совершают дальние переходы к участкам, где живут колонии тлей – это сборщики пади, они имеют раздутое брюшко, так как несут запасы этой сахаристой жидкости. Так как муравьи живут в симбиозе с тлями.

Группа физиков. С каждой дорогой связана одна колонна муравьев. Мы выяснили, что дороги играют в жизни муравьиной семьи важную роль. Установили, что с помощью кормовых дорожек можно определить границы кормового участка того или иного муравейника. Каждая колонна имеет свою дорогу и свой кормовой участок, но если муравей одной колонны перейдет на участок, принадлежащий другой и столкновения между "хозяевами" и "гостем" не произойдет, то это родственники, их объединяет запах, общий для муравьев данной семьи. Другое дело - муравьи из разных семей. Каждая семья зорко охраняет свой кормовой участок. Ведь от его размеров зависит главное условие жизни - количество пищи. Как муравьи находят путь домой? Муравьи помечают свой путь капельками пахучей жидкости, они прижимаются брюшком к земле и передают ей свой запах. Некоторые муравьи не всегда бегут точно по намеченному пути, а сбоку от трассы, потому что запах достаточно силен. Потеряв след, они кругами вновь находят "дорогу" и спешат по ней. (Учащиеся проводят эксперимент с чистым листом бумаги).

Антропогенное влияние.

Группа географов.

Ребята! Какие вы видите на пробной площадке следы деятельности человека (Тропинки, кострища, частичная вырубка и т.д.) Данное место активно посещается людьми (отдых, берут воду), иногда здесь появляются стада домашних животных, что негативно может повлиять на данный природный объект. По мере возможности с жителями села ведется разъяснительная работа, а наши школьники будут охранять муравейники.

В завершение урока вспомним правила поведения в природе.

 • Не врывайся в лес с криком - в этом доме много деток - птенчиков, зверушек; не напугай их.

 • Не трогай птичьи яйца в гнезде - птица, учуяв посторонний запах, бросит гнездо.

 • Не приноси домой птенцов, выпавших из гнёзда (ты ведь тоже падал, когда учился ходить!). Птенчик у тебя дома будет чувствовать страх и, скорее всего, погибнет, а в лесу он у себя дома, а научиться летать ему помогают его родители и друзья.

 • Не ломай деревья - они тоже живые, только не могут ни убежать, ни закричать, ни защититься. Не сдирай белую кожу с тела берез - им тоже больно.

 • Не лови, понравившуюся тебе бабочку или жука может быть это последний экземпляр на всей земле.

 • Не рви цветы - пусть цветут они в наших лесах, полях, лугах, украшая нашу землю, радуя взор своей красотой и наполняя воздух нежным благоуханьем. Собирая лекарственные травы, оставьте на месте сбора часть хороших растений с плодами, корневищами или луковицами для размножения.

 • Не разоряй муравейник - муравьи это санитары леса, они приносят много пользы.

 • Не убивай лягушек и жаб - в мире нет ничего бесполезного и безобразного.

 • Не сбивай ногами и не топчи ядовитые грибы - ими лечатся лесные жители.

 • Не разжигай костёр вблизи дерева или куста - соблюдай правила разведения костров, чтобы не случился пожар. Не оставляй костёр не потушенным.

 • Не оставляй в лесу (на лугу, у реки) мусор, в замусоренный лес ты не захочешь больше прийти, а кроме того:

 1. гниющий мусор будет распространять дурной запах;

 2. оставленная бумага может загореться от ярких солнечных лучей и устроить пожар;

 3. целлофан и полиэтилен долго не разлагаются помешают расти растениям, т.к. не пропускают воздух. А также могут вызвать гибель животного, проглотившего кусок целлофана;

 4. консервная банка может поранить лапки животного и даже послужить ловушкой для мелких зверьков;

 5. стекло также может поранить лапы животных, а ещё оно может послужить причиной пожара в яркую солнечную погоду, концентрируя, словно линза, солнечные лучи.

 6. стекло также может поранить лапы животных, а ещё оно может послужить причиной пожара в яркую солнечную погоду, концентрируя, словно линза, солнечные лучи.

Оставляй место своей стоянки в таком виде в каком ты хотел бы застать его в следующий свой приход. Не засоряй водоёмы - может быть, тебе придётся отсюда брать воду для приготовления пищи? А может, ты захочешь искупаться

Висновок: Значение муравьев в природе и жизни человека огромно: они участвуют в распространении семян, за один день муравьиные колонии может уничтожить один килограмм насекомых; велика их роль в почвообразовании – проделывая ходы под землей, муравьи способствуют проникновению в почву воды и воздуха, необходимые растениям, участвуют в возобновлении леса. Лес здоров, если на каждый гектар приходится по крайне мере 4 муравейника. Установлено, что если бы леса остались бы без муравьев, то урон, нанесенный вредителями мог ба сравниться с пожаром. Муравьи часто спасают лес от пожара. Они быстро гасят непотушенную спичку или окурок, брошенного около муравейника. Встанем на защиту лесных санитаров, если увидим варварское истребление муравьиных семей.
Урок 3

Рослинний світ – складова частина природи.

Мета.

Освітня. Ознайомити учнів з різноманітністю рослинного світу планети; з’ясувати роль рослин у природі та в житті людини; навести приклади використання рослин людиною.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати рослинний світ з іншими організмами; розвивати культуру спілкування; сприяти розвитку логічного і критичного мислення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища та любов до природи рідного краю.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Урок – дослідження.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний (останній у темі).

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші.
6.Релаксопедичний: фізкультхвилинка, психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: природознавство, література.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: нижчі і вищі рослини, флора, одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні організми, лікарські рослини, фітонциди.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Знайти пару:
1 - Систематика. А – Туберкульозна паличка.
2 – Ботаніка. Б – Білий гриб.
3 – Зоологія. В – Гербарій.
4 – Мікробіологія. Г – Царство.
5 – Вірусологія. Д – Горобець.
6 – Мікологія. Е – Вірус грибу.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Давньоіндійська легенда розповідає, що учитель послав свого учня до лісу принести кілька зовсім некорисних рослин. Повернувшись із лісу той сказав: “Учителю, я три дні ходив лісом і не знайшов жодної некорисної рослини”.
А як на вашу думку, вірно це чи ні?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Справді, будь-яка рослина створена природою на благо, а завдання людини – зрозуміти її призначення, оскільки весь зелений світ – це аптека для живих організмів.
Давні римляни щорічно навесні відзначали свято на честь Флори – богині цвітіння колосся, садів і квітів. Пізніше на її честь почали називати весь рослинний світ. Флора – це сукупність видів рослин, що склалася історично. Рослинність–сукупність рослинних угруповань планети загалом або її окремих регіонів та місцевостей.
Поняття про життєві форми рослин.
Розповідь про різноманітність рослинних організмів:
За складністю організації:
а) одноклітинні;
б) колоніальні;
в) багатоклітинні.
За складністю будови тіла:
а) нижчі;
б) вищі.
Життєві форми рослин: дерева, кущі, трави.

У залежності від використання рослини діляться на групи.
1. Їстівні та кормові: хлібні злаки, овочеві, бобові, олійні, плодоягідні, цукрові, кормові трави.
2. Технічні рослини: прядильні (льон, бавовник, кенаф); дубильні (дуб, ялина, верба); ефіроолійні для фармацевтичної, кондитерської, парфумерної пр-сті та миловарення (коріандр, тмин, аніс, роза, лаванда; каучукові (ваточник, кендир); красильні (дуб, барбарис, береза, бузина, плаун, спориш).
3. Лікарські рослини.
4. Дерев’янисті, з яких використовують деревину.
5. Декоративні.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Дати учням завдання згадати із власного досвіду, що вони знають про рослини у житті людини. Який ряд більше надасть прикладів.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Подумати над словами: квіти – улюблені супутники людини з давніх часів. Вони не лише милують зір, але й облагороджують душу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заняття
Мета заняття : познайомити дітей з плодовими культурами, видами плодових культур

Заняття
Тема заняття: Характеристика царства Гриби. Обережно гриби. Фенологічні спостереження

Заняття
Вплив міжпредметних зв’язків на розвиток пошукових, експериментальних вмінь та дослідницьких навичок на базі гуртка з фізики

Лекція Тема : Лісові розсадники та організація їх території
Мета заняття: Освітня. Познайомити студентів із особливостями організації лісових розсадників та їх видами

Заняття
У вузькому розумінні «ДМ» спосіб медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено...

Міністерство освіти І науки України Факультативне заняття Зміни клімату Робота
Обладнання: комп’ютер, урок-презентація, плакати, таблиця, дидактичні картки із кросвордом та запитаннями

Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Говоріння: парна робота: запитання про уподобання. Розповіді про свої заняття протягом дня

Методична розробка відкритого заняття лозова Тема: «Екологічна криза сучасності»
Девіз уроку: «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми її узяли у позику у своїх дітей». (слайд №2)

Ради Часовоярський Центр дитячої та юнацької творчості Розробка підсумкового...
Обладнання: ноут-бук, ребуси, демонстраційні матеріали у вигляді слайдів, картки з завданнями, «карта островів», «монети»

Заняття: хімія та їжа
Учбова. Розширити знання про жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі. Ознайомитись з класифікацією...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка