Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Екологія люпини початковий рівень

Екологія люпини початковий рівеньЕКОЛОГІЯ ЛЮПИНИ
ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

1. До абіотичних факторів належать

а) бактерії; г) світло;

б) температура; д) гриби;

в) тиск; е) вологість.

2. Господарська діяльність людини відноситься до факторів

а) біотичних; в) абіотичних;

б) антропогенних; г) антропічних.

3. Пристосуванню організму до дії низьких температур сприяє

а) посилена тепловіддача;

б) посилене теплоутворення;

в) звуження кровоносних судин;

г) розширення кровоносних судин;

д) збільшення шару підшкірного жиру.

4. Регулярні зміни життєвих процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя, називаються

а) хронобіологією;

б) біогеоценологією;

в) біологічним годинником;

г) біологічним ритмом.

5. Пристосувальний механізм, що забезпечує здатність живих організмів орієнтуватися в часі, називається

а) хронобіологією;

б) біогеоценологією;

в) біологічним годинником;

г) біологічним ритмом.

6. Наслідками забруднення атмосфери є

а) підвищення радіації; г) кислотні дощі;

б) похолодання; д) парниковий ефект;

в) озонові діри; е) смог.

7. Основними шляхами забруднення ґрунтів є

а) кислотні дощі;

б) смог;

в) отрутохімікати;

г) надлишок мінеральних добрив;

д) паливно-мастильні матеріали.

8. Хімічне забруднення води спричиняють

а) радіонукліди; г) кислоти, луги;

б) підігріта вода; д) нафтопродукти;

в) отрутохімікати; е) мул.

9. Радіоактивні речовини проникають в організм людини через

а) органи виділення;

б) органи чуття;

в) органи дихання;

г) органи травлення;

д) залози внутрішньої секреції;

е) шкіру.

10. Радіонукліди накопичуються у

а) шарі підшкірного жиру; г) епідермісі;

б) кістках; д) печінці;

в) крові; е) щитовидній залозі.

//. Речовини, які забезпечують виведення радіоактивних речовин, називаються

а) вітаміни; в) глікоген;

б) каталізатори; г) сорбенти.

12. Найгостріші демографічні проблеми в Україні — це

а) низька середня тривалість життя;

б) радіаційне забруднення території;

в) зниження народжуваності;

г) зростання смертності;

д) еміграція.
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1. Наука, яка вивчає взаємодію організму із навколишнім середовищем називається

а) мікологія;

б) фізіологія;

в) екологія;

г) етологія.

2. Процес пристосування організму до умов середовища називається

а) регенерація;

б) трансформація;

в) асиміляція;

г) адаптація.

3. Пристосуванню організму до дії високих температур сприяє

а) збільшення шару підшкірного жиру;

б) збільшення теплоутворення;

в) збільшення тепловіддачі;

г) звуження судин;

д) потовиділення;

е) розширення судин.

4. Ознаками гірської хвороби є

а) сонливість;

б) задишка;

в) нудота;

г) посилене серцебиття;

д) головний біль;
е)запаморочення.

5. Інтенсивність процесів життєдіяльності протягом доби

а) змінюється;

б) не змінюється;

в) зростає вранці;

г) зростає ввечері.

6. Джерелами забруднення атмосфери є

а) паливно-енергетичний комплекс;

б) сільське господарство;

в) металургія;

г) нафтохімія;

д) електротранспорт;

е) тютюновий дим.

7. Парниковий ефект викликаний

а) озоновими дірами;

б) смогом;

в) фреонами;

г) збільшенням кількості С02;

д) радіонуклідами.
8. Скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери

а) озонова діра;

б) парниковий ефект;

в) кислотний дощ;

г) смог.

9. Причинами зниження родючості ґрунтів є

а) ущільнення технікою;

б) водна і вітрова ерозія;

в) сівозміна;

г) зменшення внесення органічних добрив;

д) недосконала техніка.

10. Відомі такі методи очищення води, як

а) механічний; г) хімічний;

б) біологічний; д) антропогенний.

в) самоочищення;

11. Є такі види опромінення, як

а) поверхневе; г) зовнішнє;

б) внутрішнє; д) часткове.

в) суцільне;

12. Причинами штучної радіоактивності є

а) світло Сонця;

б) залягання руд урану;

в) аварія на АЕС;

г) ядерні випробування;

д) продукти згоряння палива.

13. Способи захисту від радіації — це

а) спеціальні екрани;

б) щеплення;

в) посилення імунітету;

г) індивідуальні засоби захисту;

д) дозиметричний контроль;

е) використання сорбентів.

14. Причинами зниження народжуваності в Україні є

а) економічна криза;

б) безробіття;

в) зубожіння населення;

г) невпевненість у завтрашньому дні;

д) демографічна криза.

15. Наслідками соціально-економічної кризи є

а) зменшення тривалості життя;

б) безробіття;

в) збільшення захворювання;

г) висока дитяча смертність;

д) низька народжуваність.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

1. Сприймання температури залежить від

а) імунітету;

б) вітру;

в) емоційного стану;

г) загартування;

д) вологості.

2. Причинами гірської хвороби є

а) високий атмосферний тиск;

б) низький атмосферний тиск;

в) зниження парціального тиску;

г) гіпоксія;

д) підвищення парціального тиску.

3. Пристосуванню людини до впливу низьких температур сприяють

а) літні сонячні ванни;

б) вітамінна їжа;

в) відповідний одяг;

г) загартування;

д) щеплення.

4. Причинами утворення озонових дір є

а) парниковий ефект;

б) смог;

в) фреони;

г) соляна кислота;

д) оксиди нітрогену.

5. Засобами очищення стічних вод є

а) відстійники;

б) пестициди;

в) фільтри;

г) радіонукліди;

д) мікроорганізми;

е) гербіциди.

6. Природний радіаційний фон становить

а) від 0,5 мілірентгена — до 1 мілірентгена;

б) від 1 мілірентгена — до 10 мілірентгенів;

в) від 10 мілірентгенів — до 18 мілірентгенів;

г) від 18 мілірентгенів — до ЗО мілірентгенів.

7. Радіаційне випромінювання, впливаючи на організм

а) викликає ожиріння;

б) пошкоджує клітини і молекули;

в) змінює обмін речовин;

г) руйнує скелет;

д) викликає мутації;

е) викликає променеву хворобу.

8. Негативний вплив на нервову систему і психіку людини здійснює

а) радіаційне випромінювання;

б) природний радіаційний фон;

в) смог;

г) ультрафіолетове випромінювання;

д) електромагнітне випромінювання.

9. Мікроелементи, що мають радіозахисні властивості, — це

а) кисень, вуглець, залізо;

б) натрій, хлор, йод, бром;

в) залізо, цинк, кобальт, марганець;

г) кобальт, калій, аргон, водень.

10. Середня тривалість життя в Україні

а) невпинно зростає;

б) незмінна;

в) знижується.

11. Причинами смертності в Україні є

а) захворювання органів травлення;

б) захворювання серцево-судинної системи;

в) стихійні лиха;

г) нещасні випадки;

д) злоякісні новоутворення;

е) захворювання нервової системи.


12. Демографічні проблеми України — це

а) збільшення народжуваності;

б) зниження смертності;

в) зниження тривалості життя;

г) зростання смертності;

д) зниження народжуваності;

е) збільшення захворювань.
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

1. Порівняйте процеси терморегуляції людини і тварин.

 1. Чим схожі і відмінні пристосування до дії низьких і високих температур людини і тварини?

 2. Чим відрізняється обмін речовин у жителів різних географічних широт?

 1. Дайте характеристику власного хронобіологічого типу.

 2. Які заходи запобігають утворенню озонових дір?

 1. Чому дітям із захворюванням щитовидної залози рекомендовано вживати більше морських продуктів та відпочивати біля моря?

 2. Чим пояснити значне збільшення захворювання щитовидної залози?

 3. Охарактеризуйте демографічну ситуацію у вашому населеному пункті.

 4. Які екологічні фактори здійснюють негативний вплив на здоров'я людей у вашій місцевості?

 1. Які види і джерела забруднення води характерні для вашої місцевості?

 2. Які заходи щодо зміцнення здоров'я населення здійснюється у вашому населеному пункті?

 3. Які фактори здійснюють найбільш негативний вплив на ваше здоров'я і здоров'я ваших однолітків?

 4. Запропонуйте заходи для поліпшення стану довкілля у вашій місцевості.
45


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...

Людина розумна початковий рівень
Мовна, економічна, територіальна спільність людей, що склалася історично, називається

А. В. Яцик водогосподарська екологія
Я 93 Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. – К.: Генеза, 2004. – Т. 4, кн. 6 І с

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Дипломна робота з дисципліни: "Екологія гірничого виробництва" на...
Комплексне використання мінеральних ресурсів І утилізація відходів. Комплексне видалення з надр корисних копалин 12

Еволюція людини антропогенез
Процес історико-еволюційного формування фізичного типу людини, початковий розвиток його трудової діяльності, мови, а також побудови...

Урок Біології Ми вже звикли, що кожна тема, кожен розділ навчальної...
В україні така робота здійснюється за програмами "Природа І людина", "Людина І культура", "Природа, наука І техніка", "Природа І...

Міністерство освіти І науки України
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Перелік запитань до семестрового екзамену з дисципліни
Характеристика поняття «екологія». Предмет, завдання та методи екологічної науки

Екологія як наука про довкілля
Практична робота: „Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства І природи”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка