Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Олимпиадні тести по біології 9 клас

Олимпиадні тести по біології 9 клас





Олимпиадні тести по біології 9 клас

1. Укажіть рівні живих організмів.http://www.uroki.net/br/adview.php?what=zone:87&n=a6a27595

А)речовина, молекула, клітина, популяція В)тіло, тканину, біогеоценоз, біосфера, популяція

С)молекула, клітина, тканина, орган, організм, популяція, біогеоценоз, біосфера

Д)клітина, речовина, тканина, орган, популяція, вид, біоценоз, біосфера

Е)атмосфера, біосфера, геосфера, стратосфера

2. Учені, що створили клітинну теорію.

А)Р.Гук, Т.Шванн В)А.Левенгук, Н.Грю З)Я.Пуркинье, М.Шлейден

Д)Р.Броун, М.Мальпиги Е)Т.Шванн, М.Шлейден

3.Основні положення клітинної теорії.

1.клітина-основна функціональна еденица розвитку живого організму 2.клітина мікроскопічна структура 3.клітина утвориться в результаті розподілу 4. клітина має складну будову 5. клітина утворить багатоклітинні організми 6. клітина забезпечує збереження й передачы спадкоємних ознак

А)1,3, 4 У)2,3,5,6 С)1,2,4,6 Д)3,4,5,6 Е)1,3,5,6

4. Який метод не ставиться до методу вивчення клітини.

А)Мікроскопія В)гістохімія З)центрифугирование Д)цитокинетический

Е)метод искуственного вирощування

5. Відмітні ознаки вірусів від інших живих організмів.

1.видні тільки в электоронный микроском 2.розмножуються тільки усередині клітини

3.паразитують усередині клітини 4. спадково не самостійні організми

5.не мають клітинної будови 6. не мають самостійного метаболізму

7.складаються з нуклеиновых кислот

А)2,3,5,6 У)1,3,4,5,7 С)2,3,4,5 Д)1,2,5,6,7 Е)3,4,5,6

6. Прості віруси.

1)тютюнова мозайка 2).грип 3).герпес 4).СНІД

А)1,2,3 У)1 С)2,3 Д)3,4 Е)3

7. Який геном вірусу складається із ДНК?

А)тютюнова мозайка В)СНІД З)кір Д)бактеріофаг Е)пневмокок

8. Вірусні захворювання:

1)грип 2)туберкульоз 3)гепатит 4)черевний тиф 5)рак 6)краснуха 7)СНІД 8)мозайка

9)поліомієліт 10)холера 11)гомоз 12)дизентерія

А)1,3,5,8,11,12 У)2,5,8,10,11 С)3,7,8,9,11,12 Д)1,3,5,6,7,8,9 Е)2,4,10,11

9. Особливості будови бактерії.

1)відсутнє ядро 2)наявність ядра 3)одноклітинний організм 4) відсутні багато хто органоиды клітини 5)розмножуються простим розподілом 6)розмножуються суперечками

7)утворять суперечки при несприятливих умовах 8)багатоклітинний організм

А)1,3,4,5,7 У)2,3,5,7 С)1,3,4,6 Д)2,4,5,7 Е)4,8,6

10. Прокариотические клітини.

1)зелені водорості 2)тварини 3)бактерії 4)рослини 5)синьо-зелені водорості 6)бактеріофаги 7)гриби

А)1,2,4,7 У)3,5,6 С)1,3,4 Д)6,7 Е)3,5

11. Елементи бактеріальної клітини.

1)ЭПС 2)ядро 3)рибосоми 4)апарат Гольджи 5)хромосома 6)цитоплазма 7)мітохондрія 8)клітинна мембрана

А)1,3,4 У)3,5,6,8 С)2,3,5,7 Д)4,5,6,8 Е)1,3,5,6

12. Природні «санітари» бактерії.

А)гниття В)шумування З)железобактерии Д)серобактерии Е)пурпурні бактерії

13. Бактерії, використовувані в харчовій промисловості.

1)уксусно-кмслые бактерії шумування 2)серобактерии 3)молочно-кислі бактерії 4)азотбактерии 5)бактерії нітрифікації 6)бактерії гниття

А)1,3,2 У)2,4,5 С)1,3 Д)4,5 Е)3,4,6

14.Захворювання рослин, викликувані паразитичними бактеріями.

А)мозайка гороху В)туберкульоз ІЗ)гоммоз Д)іржа листа Е)вилт

15. Характерний органоид для зелених водоростей.

А)мітохондрії В)хлоропласти З)хромотофор Д)ЭПС Е)рибосоми

16. Водорості, використовувані у тваринництві.

А)спірогира В)ламінарія З)хара Д)хлорелла Е)хламидоманада

17. Ознаки, характерні для нижчих рослин.

1)розмножуються зооспорами 2)розвинені тканини й органи 3)фототрофное питани 4)нерозвинені тканини й органи 5)розмножуються изогаметами 6)розмножуються насіннями

А)1,4,6 У)1,2,3,5 С)1,3,4,5 Д)2,3,5 Е)3,4,6

18. Вегетативний орган гриба.

А)міцелій В)таллом З)ризоид Д)капелюшок Е)пеньок

19. Гриби, що не утворять міцелій.

А)мукор В)білий гриб З)пеницилл Д)дріжджі Е)вилт

20. Харчування грибів.

А)автотрофне, фотосинтез В)автотрофне, хемосинтез ІЗ)сапрофіт, паразит

Д)автотрофне, гетеротрофне Е)хемотроф, фототроф

21. Специфічні органоиды эукариотических клітин.

1)ядро 2)реснички 3)жгутики 4)ЭПС 5)мітохондрія 6)нейрофибриллы 7)тонофібрили

8)рибосоми 9)комплекс Гольджи

А)1,4,8,9 У)2,3,6,7 С)1,2,3,4 Д)6,7,9 Е)1,4,5,9

22. Функції ЭПС:

1)з'єднують всі частини клітини між собою 2)зв'язують плазмолемму з органоидами 3)синтезує жири, вуглеводи 4)забезпечує внутрішньоклітинне травлення 5)синтез АТФ

6)бере участь у розподілі клітини 7)синтезує білки

А)1,2,3,7 У)3,5,7 С)3,4,7 Д)3,6,7 Е) 1,2,6

23. Як здійснюється обмін речовин між ядром і цитоплазмою клітини?

1)через пори 2)дифузія 3)пиноцитоз 4)фагоцитоз

А)1,2 У)2,3 С)3,4 Д)1,3 Е)2,4

24. Укажіть многоядерные клітини.

1)клітини печінки 2)м'язові клітини 3)епітелій 4)остеобласти 5)остеокласты 6)жирові клітини 7)нервові клітини

А)1,2,3 У)4,5,6 С)6,7 Д)1,2 Е)4,5

25. Розмноження зелених водоростей.

1)утворення зооспор 2)брунькування 3)розподілом навпіл 4)утворення безстатевих гамет

5)насіннями 6)ризоидами

А)1,4 У)1,2,3 С)4,5,6 Д)2,3,6 Е)3,4

26. Функції рибосом.

А)фотосинтез В)синтез АТФ ІЗ)синтез білка Д)синтез вуглеводів Е)синтез жирів

27. Які функції виконує ядерце?

А)формує рибосоми В)формує лизосомы З)бере участь у розподілі клітини Д)утворить мембрану Е)визначає форму хромосом

28. Нижчі рослини:

А)зелені й бурі водорості, мохи В)мохи, червоні водорості, папороті

С)зелені, бурі й червоні водорості Д)папороті, водорості, гриби Е)гриби, лишайники

29. Водорості, використовувані в мікробіології, медицині, харчовій промисловості.

А)зелені В)жовті З)бурі Д)синьо-зелені Е)червоні

30.Укажіть напівавтономні органоидыhttp://www.uroki.net/br/adview.php?what=zone:87&n=a6a27595

1)митоходрия 2)ЭПС 3)комплекс Гольджи 4)пластиди 5)лизосома 6)рибосома 7)ядро

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Тести групи а (1 бал)
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013 – 2014 навчальний рік 10 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...

Тести групи А
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»
Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Тести групи а (1 бал)

Тести групи а (1 бал)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Тести самоконтролю
Організація робіт з стандартизації І загальні їмоги до змсісту нормативних документів

Тести (20 балів)
Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




b.ocvita.com.ua
Головна сторінка