Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Шкільне життя (улюблений предмет) Мовленнєва компетенція - Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка9/18
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Шкільне


життя (улюблений предмет)
Мовленнєва компетенція

На кінець 6-го класу учні повинні уміти:

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

- розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі.

- розуміти основний зміст короткого повідомлення.


 • логічно будувати висловлювання за

змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;

 • описувати події, явища, об’єкти, людей,

тварин;

 • висловлювати своє ставлення до предметів,

осіб тощо;

 • давати свою оцінку явищам, подіям тощо;

 • характеризувати персонаж казки,

мультфільму, оповідання тощо;

- робити коротку тематичну презентацію;

 • робити зв’язні повідомлення про

свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.

Обсяг висловлювання – не менше 12 речень.

 • спілкуватися, дотримуючись основних

норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • брати участь у діалозі, обмінюючись

інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

- під час спілкування продемонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим за попередні роки.
Висловлення кожного – не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. • читати (з повним

розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

- знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);

- розуміти зміст листів, листівок особистого характеру;

Обсяг – 500 друкованих знаків.


- підтримувати писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;

 • написати на слух до 12 речень;

 • описати предмет, особу, події,

явища, об’єкти (в межах 12 речень).7 клас

Сфери спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції


Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична


Фонетична

Особистісна


Я, моя сімя, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)


Харчування (приготування їжі, сервіровка столу)

 • описувати людей,

предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 • характеризувати

якості особистості, вчинки людей;

 • порівнювати

предмети, дії, вчинки;

 • розповідати про

свої захоплення, уподобання;

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 • висловлювати

свої враження, почуття та емоції;

 • надавати

схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;

 • просити і

надавати пораду пояснення, допомогу;

 • коментувати

статистичні дані

Geschirr spühlen ist anstrengend.

Du bist unerträglich.

Lass mich in Ruhe!

Typisch, dass du nicht hilfst!

Ich kaufe nichts, weil ich kein Geld habe.

Wie funktioniert das?

Wo ist das Messer? Ich schneide den Braten.

Mit einem Messer kann man gut schneiden.

Ich möchte einen Teller Spaghetti, bitte.

Du musst viel Obst essen, das ist gesund.

Der Saft schmeckt schlecht. Wie alt ist er?

Tee mit Zucker? Nein, so was trinke ich nicht.

Wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser.

Wie geht’s? – Nicht gut, ich bin krank.

Weinst du? Was ist passiert? Tut etwas weh?

Was hast du denn? – Ich habe Fieber. Ich habe mich erkältet.

Wir treffen uns um acht am Kino.

Es tut mir Leid, aber ich kann nicht mitkommen.

Ich habe zwei Kinokarten. Kommst du mit?

Ich gehe gern ins Kino, aber lieber in die Disko.

Der Film fasziniert mich.

Langsam wird es dunkel.

Die Vorstellung war phantastisch.

Ich bin fit, weil ich viel Sport mache.

Wo fahrt ihr denn hin? Wieder nach Berlin?

Zuerst gehen Sie links, dann geradeaus.

Schau mal hier auf die Karte: Das ist Berlin/ Kyjiw.

Willkommen in Berlin/Kyjiw!

Berlin/Kyjiw liegt …

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind ...

In Berlin/Kyjiw sind/gibt es/wohnen ...

Als ich ..., war ...

Hast du das Landeskunderätsel gelöst?

Die Schüler haben beschlossen, sich aktiv zu angagieren.

In dr Theater-AG sind 14 Schüler.

Ich fühle mich sehr wohl.

Види домашніх обов’язків.

Родинні свята.

Кухонні прилади.

Посуд.

Види обробки продуктів харчування.

Медичні заклади.

Медичні працівники.

Симптоми захворювань.

Лікарські засоби.

Спортсмени.

Види спортивних змагань.

Спортивні клуби, секції.

Визначні місця.

Види позакласних заходів.


Іменник: Окремі випадки відмінювання. Віддієслівні іменники.

Дієслово: Допоміжне дієслово werden. Майбутній час (Futur I). Неозначена форма (Infinitiv Aktiv)з zu і без неї.

Прикметник: Як частина присудка для позначення процесу.

Займенник: Неозначені займенники nichts, etwas, jemand, einer, keiner, was.

Прийменник: Прийменники з Dativ: aus, außer,bei, nach, seit, von, mit, zu, ab.

Числівник: Дробові числівники. Десяткові дроби.

Речення: Підрядні речення причини (Kausalsätze) зi сполучниками weil i da; часу (Temporalsätze) зі сполучниками wenn i als

Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя

 • умови життя

 • міжособистісні стосунки

 • норми поведінки

 • соціальні правила

поведінки • здатність привести до

спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 • здатність використати

різні стратегії для контакту з представниками інших культур

 • вживання та вибір

привітань

 • вживання та вибір форм

звертання

 • вживання та вибір вигуків
 • здогадуватися за

словотворчими елементами, за

аналогією з рідної мови, за контекстом про значення незнайомих слів під час читання і сприймання висловлювання на слух;


 • виписувати з тексту

ключові слова, необхідну

інформацію
Правила ввічливості

Вирази народної мудрості

 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки

 • слухати і розуміти

звуковий потік і сприймати його

як осмислений ряд фонетичних елементів • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи

 • активно застосовувати

мову, що вивчається

 • використовувати

адекватні матеріали для

самостійного вивчення

 • знаходити, розуміти і

при необхідності передавати

нову інформацію

Публічна

Охорона здоров’я

(відвідування лікаря, симптоми захворювань)
Кіно і театр
Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)

Німеччина


(знайомство з визначними місцями Берліна)

Україна


(Ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва)


ОсвітняШкільне життя (позакласні заходи)

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка