Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мовленнєва компетенція На кінець 5-го класу учні повинні уміти - Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка8/18
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Мовленнєва компетенція

На кінець 5-го класу учні повинні уміти:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміти чіткі вказівки, прохання, тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;

- розуміти основний зміст короткого повідомлення;

- розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі.


 • зв’язно описувати місце, явище, об’єкт,

подію;

 • будувати висловлювання з опорою на

текст, ключові слова, серію малюнків тощо;

 • передавати зміст почутого, побаченого,

прочитаного;

 • робити послідовний виклад минулих подій;

 • повідомляти про повсякденну діяльність

учня (вдома, у школі, в позаурочний час);

 • розповідати про певні події в особистому

житті своєму, своєї сімї, друзів;
Обсяг висловлювання – не менше 10 речень.

 • спілкуватися, дотримуючись основних

норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • відповідати на запитання щодо

особистого життя, (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);

 • робити пропозиції, використовуючи

репліки спонукального характеру;

 • реагувати на пропозиції, твердження

тощо;

 • обмінюватись інформацією;

- під час спілкування продемонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим за попередні роки.

Висловлення кожного – не менше 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

- читати вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

- знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);

- розуміти зміст листів, листівок особистого характеру;

Обсяг – 400 друкованих знаків.

 • писати особистого листа з опорою

на зразок;

 • писати короткі записки чи

повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

 • написати на слух до 10 речень.

6 клас

Сфери спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції


Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна
Я, моя сімя,

мої друзі (зовнішність, риси характеру)

Покупки

(відвідування магазинів)

Харчування (традиційне харчування вдома, здорове харчування)

 • описувати

людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 • характеризувати

якості особистості та вчинки людей;

 • порівнювати

предмети і дії;

 • розповідати про

свої захоплення, уподобання;

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 • аргументувати

свій вибір, точку зору;

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 • вибачатися;

 • висловлювати

свої враження, почуття та емоціїWie sieht dein Freund aus?

Wem ist er ähnlich?

Mein Freund sieht gut/… aus.

Er sieht seinem Vater/… ähnlich.

Gehen wir ins Kaufhaus? – Ja, gern. /Nein, ich kann nicht.

Welchen Pulli nimmst du? – Ich nehme diesen.

Haben Sie eine Nummer größer? – Tut mir Leid.

Was kostet …? ... kostet 95 Euro/Hrywna.

Was ist dein Lieblingsessen? – Mein Lieblingsessen ist …

Was isst du zum Frühstück/…? – Zum Frühstück/… esse ich …

Am liebsten esse ich …/… schmeckt mir sehr gut./…schmeckt mir nicht.

Fahren wir doch nach …/Ich möchte aber lieber nach …/Ich will lieber …

Was brauchen wir noch? – Es fehlt noch …/Ich kann nicht ohne … fahren./Ich glaube, dass …

Bitte eine Fahrkarte nach …! – Einfach oder hin und zurück?

Wo warst du …? – Ich war …

Wessen Buch ist das? – Das ist Ninas Buch. /Das ist das Buch des Lehrers.

Ich bin gegen mehr Hausaufgaben.

Gute Reise!

Зовнішність особистості.

Назви рис характеру.

Види магазинів.

Основний асортимент товарів.

Ціна.

Гроші.

Розміри одягу.

Назви страв.

Види спорту.

Види транспорту.

Предмети багажу.

Проїзні документи.

Визначні місця столиць.

Види діяльності на уроках.


Іменник: Іменник в Genitiv. Genitiv власних назв.

Вживання іменників без артикля.

Дієслово: Дієслова з невідокремлюваними префіксами. Минулий розповідний час (Präteritum).

Прикметник: Відмінювання прикметників.

Займенник: Вказівний займенник dieser. Неозначені займенники jeder, alle, einige, viele.

Питальні займенники welcher, was für ein.

Прийменник: Прийменники з Akk.: durch, für, ohne, gegen, um.

Речення: Складносурядні речення зі сполучниками und, aber, denn, oder і сполучниками-прислівниками deshalb, darum. Питальні речення з питальним словом wessen?

Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя

 • умови життя

 • міжособистісні стосунки

 • норми поведінки

 • соціальні правила

поведінки • здатність привести до

спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 • здатність використати

різні стратегії для контакту з представниками інших культур • вживання та вибір

привітань

 • вживання та вибір форм

звертання

 • вживання та вибір вигуків
 • здогадуватися за

словотворчими елементами, за

аналогією з рідної мови, за контекстом про значення незнайомих слів під час читання і сприймання

висловлювання на слух;

 • виписувати з тексту

ключові слова, необхідну

інформацію
Правила ввічливості

Вирази народної мудрості

 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки

 • слухати і розуміти

звуковий потік і сприймати його

як осмислений ряд фонетичних елементів • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи

 • активно застосовувати

мову, що вивчається

 • використовувати

адекватні матеріали для

самостійного вивчення


 • знаходити, розуміти і

при необхідності передавати

нову інформацію • сприймати новий досвід (нову мову, нових людей,

нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)Публічна


Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож

(підготовка до подорожі)
Німеччина

(Берлін)

Україна


(Київ)


Освітня1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка