Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх - Сторінка 7

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка7/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   185 клас

Сфери спилкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна та соціолінгвістична компетенції

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна


Я, моя сімя, мої друзі стосунки з іншими людьми , риси характеру)

Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канікули) • описувати і порівнювати

людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 • характеризувати

якості особистості;

 • розповідати про

свої захоплення, уподобання;

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 • висловлювати свою точку зору та аргументувати її

свій вибір, точку зору;

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти

пропозицію;

 • вибачатися;

 • висловлювати

свої враження, почуття та емоції

Mein Cousin ist ordentlich/älter (als ich).

Wie spät ist es?/Wie viel Uhr ist es denn? – Fünf vor drei.

Sein … ist schöner/größer as …

Darf/Soll/Muss ich …?

Ich will …

Schreib/Schreibt/Schreiben Sie bitte!

Wen fragst du? – Ich frage ihn.

Er sagt/hat gesagt, dass …

Ist es gut/…?

Welche Frisur/… gefällt dir?

Gefällt dir …?

Das Kleid/… gefällt mir (nicht).

Das Kleid ist sehr hübsch.

Isst du gern Fisch? – Ja, ich mag Fisch.

Was hast du am/im/um … gemacht? Ich bin/habe …

Woher kommst du?

Ich komme aus …

Meine Telefonummer ist …

Ich möchte gern nach … fahren.

Wo liegt …? – Im Norden.

Wollen wir ins Kino gehen? – Gern./Nein, ich kann nicht.

Entschuldige/Entschuldigen Sie bitte!

Oh, wie schön!/…

Viel Spaß!

Schöne Ferien!

Члени родини.

Час.

Щоденні справи.

Предмети одягу.

Продукти харчування.

Напої.

Види відпочинку та занять.

Свята.

Природні явища.

Назви навчальних предметів.

Види діяльності на уроці іноземної мови.Іменник: Іменники в Dativ.

Дієслово: Imperativ. Модальні дієслова mögen, wollen, müssen, sollen, dürfen y Präsens. Дієслова з відокремлюваними префіксами. Зворотні дієслова. Минулий розмовний час – Perfekt.

Прикметник: Ступені порівняння.

Займенник: Особові займенники в Dativ i Akkusativ. Ввічлива форма Sie.

Присвійні займенники в усіх відмінках крім Genitiv. Безособовий займенник es. Питальні займенники.

Прийменник: Прийменники з іменниками в Akkusativ або Dativ.

Числівник: Числівники до 1 000 000.

Речення: Підрядні з’ясувальні (Objektsätze) зі сполучником dass.

Особливості інтонаціїЗнання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя

 • умови життя

 • міжособистісні стосунки

 • соціальні правила та норми поведінкиповедінки • здатність привести до

спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 • здатність використати

різні стратегії для контакту з представниками інших культур


 • вживання та вибір

привітань

 • вживання та вибір форм

звертання

 • вживання та вибір вигуків

 • виписувати з тексту

ключові слова, необхідну

інформацію • здогадуватися за

словотворчими елементами, за

аналогією з рідної мови, за контекстом про значення незнайомих слів під час читання і сприймання висловлювання на слух;

Правила ввічливості

Вирази народної мудрості

 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки

 • слухати і розуміти

звуковий потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи

 • активно застосовувати

мову, що вивчається

 • використовувати адекватні

матеріали для

самостійного вивчення

 • знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію • сприймати новий досвід

(нову мову, нових людей,

нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)

ПублічнаПодорож
Рідне місто/село
Свята та традиції

Освітня


Шкільне життя1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка