Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх - Сторінка 5

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка5/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


4 клас

Сфери спилкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна
МісцепроживанняПомешкання


Відпочинок і дозвілля

Природа і навколишнє середовище

 • запрошувати та

надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;

 • описувати особи/

місця / об’єкти / явища / події / факти;

 • описувати дії,

зображені на малюнках, фото тощо;

 • характеризувати

та оцінювати когось / щось;

 • виражати емоції;

 • робити короткі

повідомлення про події та факти;

 • розповідати про

прочитане, почуте, побачене;

 • запитувати про

чиїсь враження, думки, ставлення;

 • висловлювати

свої враження, думки, ставлення

Ich wohne in …

Was gibt es hier?/Gibt es hier …? – Hier gibt es …/Ja,/Nein, hier gibt es (keinen/keine/kein …)

Wie komme ich zu …?

Wohin gehst du? – Ich gehe in/auf/zu …

Unser Haus ist aus …

Wir wohnen in der Stadt/auf dem Dorf.

Wir haben … Zimmer. Das sind …

Im …/In der :::/in meinem Zimmer gibt es/steht/hängt/liegt …

Was machst du/macht ihr am liebsten?

Das macht mir (keinen) Spaß.

Welchen Sport/Welche Sportart treibst/machst du am liebsten?

Hast du ein Lieblingsbuch/-fernsehprogramm?

Was liest/siehst du lieber/am liebsten fern?

Was kannst du/kann man für die Natur tun/machen?

Welche Gefahren gibt es für den Wald?

Kann man ohne Wasser

leben?

Was feierst du im Winter? – Karneval.

Wie kommst du zum Karneval? – Ich komme als … zum Karneval.

Населені пункти

Покупки

Види спорту

Види дозвілля

Види помешкань

Меблі

Довкілля

Свята

Дитячі телепрограми

Види подорожування

Дієслово: Дієслова в 2-й особі однини і множини

Прикметник: Ступені порівняння прикметників на рівні лексичних одиниць (gern, lieber, am liebsten)

Займенник: Особові займенники в Akk. Присвійні займенники sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr

Безособовий займенник man (man kann)

Речення: Питальні речення з модальним дієсловом können.

Питальне речення з woher? Безособовий зворот es gibt.

Прийменник: ohne


Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих на першому і другому роках навчання

- знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя;

 • умови життя;

 • норми поведінки;

 • соціальні правила поведінки


Правила ввічливості


 • вживання та вибір

привітань;

 • вживання та вибір форм

звертання;

 • вживання та вибір

вигуків;


 • здогадуватися за

словотворчими елементами, за

аналогією з рідної мови, за контекстом про значення незнайомих слів під час читання і сприймання висловлювання на слух;

 • звіряти зразок для письма

з написаним;

 • виписувати з тексту

ключові слова, необхідну

інформацію


 • ефективно

використовувати навчальні можливості у

навчальних ситуаціях:

 • уважно стежити за

презентованою інформацією;

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання;

 • ефективно

співпрацювати під час парної та групової

роботи;

 • активно застосовувати

мову, що вивчається


 • сприймати новий

досвід (нову мову, нових людей, нові

способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)ПублічнаПодорож
Свята і традиції

Освітня
Шкільне життя

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка