Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Природа - Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка3/18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Природа
 • представляти

співрозмовників / третіх осіб;

 • запрошувати

інформацію про співрозмовника / третю особу;

 • описувати когось /

щось;

 • запитувати про

відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;

 • повідомляти про

смаки, уподобання;

 • виражати своє

ставлення до когось / чогось;

 • запрошувати на

свято, в гості тощо;

 • реагувати на

чиєсь запрошення;

 • робити

пропозицію та реагувати на неї;

 • повідомляти

про когось / щось;

 • називати дії;

 • повідомляти;

про діяльність;

 • розповідати

про повсякденні дії;

 • повідомляти

про дії, що відбуваються в момент мовлення;

 • запитувати з

метою отримання більш детальної інформації;

реагувати на репліки вчителя та однокласників;

 • визначати час/

Ich bin krank/gesund.

Kann ich dir (Ihnen) helfen?

Kannst du mir helfen?

Ich fahre mit …

Ich habe …

Die Lehrerin liest eine Geschichte.

Das Auto fährt schnell.

Sie spielt und der Vater liest ein Buch.

Kannst du morgen kommen?

Das möchte ich nicht.

Nein, ich kann heute nicht.


Професії

Види діяльності

Числа до 100

Порядкові числівники до 31

Навчальні предмети

Розклад

Свійські та дикі тварини

Свята


Іменник: Утворення складених іменників. Іменники в Akk. Віддієслівні іменники.

Артикль: Вживання означеного артикля перед іменниками у сполученні з порядковим числівником.

Вживання іменника без артикля, якщо іменник означає рід занять, професію або національність.

Дієслово: haben; Futurum I.

Прикметник: Ступені порівняння.

Займенник: Особові займенники в Dat. Присвійні займенники sein, ihr, unser, euer, ihr.

Вказівний займенник dieser.

Числівник: 21 – 100. Порядкові числівники до 31.

Прийменник: in з іменником у Dat. i Akk. Прийменник mit з іменниками і займенниками в Dat.


Удосконалення навичок і вмінь набутих на першому році навчання, а саме:

Усі звуки німецької мови.

Довгі і короткі голосні.

Приглушення приголосних у кінці складу і слова.

Відсутність пом’якшення приголосних.

Наголос у складних словах.

Фразовий наголос.

Відсутність наголосу y службових словах.

Поділ речень на смислові групи.

 • знання культурних реалій

спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;

 • вживання та вибір

привітань;

 • вживання та вибір форм

звертання;

 • вживання та вибір вигуків


Правила ввічливості


 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки;

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки;


 • уважно стежити за

презентованою інформацією;

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання;

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи;

 • активно застосовувати

мову, що вивчається
- сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)

Публічна


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка