Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мовленнєва компетенція На кінець 11-го класу учні повинні уміти - Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка18/18
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Мовленнєва компетенція

На кінець 11-го класу учні повинні уміти:


Аудіювання

Говоріння

Читання
Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

- розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

 • вибирати необхідну інформацію з

прослуханого.
Використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.


- висловлюватися відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

 • описувати об’єкти повсякденного

оточення, події і види діяльності, в яких учень бере участь;

 • розповідати про повсякденне життя, про

минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

 • передати зміст книжки/фільму/ вистави

тощо, висловлюючи своє ставлення/ враження;
Обсяг висловлювання – не менше 22 речень. • спілкуватися, дотримуючись основних

норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

- вести бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики визначеної програмою;

- розширювати запропоновану співбесідником тему розмови, переходити на іншу тему;

- адекватно поводитись у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

- використовувати міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування та комунікативного портрета партнера по комунікації в межах програмної тематики.
Висловлювання кожного – не менше 12 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

- читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знайти необхідну інформацію у

текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

 • переглянути текст чи серію текстів з

метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг – 1000 друкованих знаків.


- заповнити анкету тощо;

- написати поздоровлення, запрошення, оголошення;

- написати записку – повідомлення для друга / члена сім’ї;

 • написати лист-повідомлення у

формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.
(Обсяг – не менше 20 речень.)


12 клас

Сфери спилкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна


Я, моя сім’я, друзі (права та обов’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)

Культура харчування


Дозвілля (особисті пріоритети)


 • описувати

проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;

 • висловлювати

власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;

 • описувати події в

їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;

 • знаходити схожі

риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;

 • описувати та

інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;

 • аналізувати явища

суспільно-політичного, економічного, культурного життя різних країн;

 • обговорювати

 • перспективи,

надавати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;

- вступати в

дискусію, привертаючи увагу співрозмовника

 • аналізувати

взаємостосунки між учителями і учнями, батьками і дітьми,

Wie steht es mit deinem Studium?

Das Studium dauert 5 Jahre.

Am 5. Juli fahren wir auf die Krim.

Wozu versammeln sich die Schüler?

Wir träumen von …

Berichte über …

Kinder, seid aufmerksam!

Wärest du gekommen, könnten wir …

Um 16 Uhr ist Feierabend.

In jedem Sprichwort steckt ein bisschen Wahrheit, denn …

Er sagte, dass er mich besuchen werde.

Man sagt, er sei krank./Er soll krank sein./Sie können im Stau stehen.

Das Rote Kreuz ist ein gemeinnütziger Verein.

..., deswegen kann ich nicht ...

Man geht am Ufer des Dnipro.

Man bewundert …

Die BRD liegt im Herzen Europas.

Die Fahrt von ... bis ... ist (nicht) lang.

Законодавчі акти

Правова лексика

Благодійні організації

Норми етикету


Іменник: Систематизація відмінювання іменників.

Дієслово: Модальні дієслова: sollen у непрямій мові; können для вираження припущення.

Пасивна форма дієслів. (Passiv)

Речення: Складносурядні речення зі сполучниками deswegen, trotzdem

Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:

 • повсякденне життя

 • умови життя

 • міжособистісні стосунки

 • цінності, ідеали, норми

поведінки

 • соціальні правила

поведінки

 • ритуальна поведінка
 • здатність привести до

спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 • здатність визначити й

використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур • вживання та вибір

привітань

 • вживання та вибір форм

звертання

 • вживання та вибір вигуків

 • правила вступу до

розмови
Правила ввічливості
Вирази народної мудрості

 • розрізняти і продукувати

незнайомі звуки

 • розуміти і зв'язувати

незнайомі звукові відрізки

 • слухати і розуміти звуковий

потік і сприймати його як осмислений ряд фонетичних елементів


 • уважно стежити за

презентованою інформацією

 • усвідомлювати мету

поставленого завдання;

 • ефективно співпрацювати

під час парної та групової

роботи

 • активно застосовувати мову,

що вивчається

 • використовувати адекватні

матеріали для самостійного вивчення

 • знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію

 • організовувати й

застосовувати засоби навчання для самоосвіти

 • визначати власні потреби та

цілі

 • організувати власні стратегії

для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей

 • сприймати новий досвід

(нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)

 • знаходити, розуміти і при

необхідності передавати

нову інформацію

ПублічнаМистецтво (жанри мистецтва, опис картини)

Молодіжна культура (молодіжний рух в Україні та у світі)

Наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля)

Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається

ровесниками, розкриваючи причини непорозумінь і конфліктів, а також висловлюючи пропозиції щодо їх розв’язання;

 • оцінювати вплив

науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;

- підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи,

вносячи корективи у

висловлювання співрозмовників або змінюючи тему

розмови;

- висловлювати побажання, демонструвати зацікавленість у предметі

розмови;

висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмету обговорення

- підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми

Mikrowellen sind praktisch.

Vorn/Hinten/Im Vordergrund/Im Hintergrund ist/sieht man/sehen wir ....

Doris hat das Abitur gemacht, trotzdem möchte sie lieber einen Beruf lernen.

 • використовувати нові

технологіїОсвітняШкільне життя (випускні іспити)

Робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)


Мовленнєва компетенція

На кінець 12-го класу учні повинні уміти:

Аудіювання

Говоріння

Читання
Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

- розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

 • вибирати необхідну інформацію з

прослуханого.
Використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.


- висловлюватися відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

 • описувати об’єкти повсякденного

оточення, події і види діяльності, в яких учень бере участь;

 • розповідати про повсякденне життя, про

минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

 • передати зміст книжки/фільму/ вистави

тощо, висловлюючи своє ставлення/

враження;
Обсяг висловлювання – не менше 24 речень. • спілкуватися, дотримуючись основних

норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

- вести бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики визначеної програмою;

- розширювати запропоновану співбесідником тему розмови, переходити на іншу тему;

- адекватно поводитись у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

- використовувати міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування та комунікативного портрета партнера по комунікації в межах програмної тематики.
Висловлювання кожного – не менше 13 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

- читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знайти необхідну інформацію у текстах

різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

 • переглянути текст чи серію текстів з

метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг – 1100 друкованих знаків.


- заповнити анкету тощо;

- написати поздоровлення, запрошення, оголошення;

- написати записку – повідомлення для друга / члена сім’ї;

 • написати лист-повідомлення у формі

розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

(Обсяг – не менше 22 речень.)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка