Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мовленнєва компетенція На кінець 8-го класу учні повинні уміти - Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка12/18
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Мовленнєва компетенція

На кінець 8-го класу учні повинні уміти:

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

- розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;

 • вибирати необхідну інформацію з

прослуханого.
Використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.


- висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію;

 • робити стислі пояснення до плану або ідеї;

 • роз повідати історії, сюжет книжки/фільму

тощо і висловлювати своє ставлення/

враження.
Обсяг висловлювання – не менше 16 речень.


 • спілкуватися, дотримуючись основних

норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

вести бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

брати участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

брати участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування та комунікативного портрета партнера по комунікації в межах програмної тематики.

Висловлення кожного – не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

- читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

- знайти необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

Обсяг – 700 друкованих знаків.


- передавати в письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

- письмово передавати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми ;

 • описати предмет, особу, події,

явища, об’єкти (в межах 16 речень).
9 клас

Сфери спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції


Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична


Фонетична

Особистісна

Я, моя сімя, друзі (автобіографія)


Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)


 • описувати людей,

предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 • характеризувати

якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

 • висловлювати

власне ставлення до

поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;

 • порівнювати

предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;

 • розповідати про

свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;

 • запитувати та

надавати інформацію про явища, події, факти;

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 • висловлювати

своє враження,

почуття та емоції у

Ich hätte gerne …

Was willst du konkretes tun?

Da die Getränkedosen ein ökologisches Problem sind, will man ...

Wann sehen die meisten Jugendlichen fern?/Was sehen sie?/Ist Fernsehen schädlich? – Ich sehe meistens am Abend fern./Ich finde, dass …

Am liebsten sehe ich …, weil …

Was kommt jeden Tag im Frnsehen?

Was ist der Inhalt der einzelnen Sendungen?

Stell mal das Radio an!

Mit Radiohören habe ich meistens Probleme.

Statt Radio zu hören, solltest du ...

Du siehst toll aus! Was hast du denn gemacht? – Ich habe ... Kilo abgenommen/

zugenommen.

Sie sprach Deutsch besser, als wir erwartet hatten.

Je früher du anfängst, desto besser ist das Resultat.

Woher kommen Sie? – Ich komme aus ...

Wo befindet sich/ liegt ...?


Особисті дані

Природні ресурси

Рослинний і тваринний світ

Види радіо- і телепрограм

Течії молодіжної культури

Клуби і товариства

Відомі вчені

Винахідники і винаходи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка