Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Мовленнєва компетенція На кінець 7-го класу учні повинні уміти - Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх

Сторінка10/18
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Мовленнєва компетенція

На кінець 7-го класу учні повинні уміти:

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

- розуміти основний зміст короткого повідомлення.

- розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі. • логічно і послідовно, відповідно до

навчальної ситуації робити розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеній програмою;

 • передавати зміст прочитаного або

почутого у формі розповіді, опису;

 • давати оцінку прочитаному або

почутому;

 • робити підготовлене повідомлення,

самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.

Обсяг висловлювання – не менше 14 речень.


 • спілкуватися, дотримуючись основних

норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

- брати участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку;
Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування та комунікативного портрета партнера по комунікації в межах програмної тематики.

Висловлення кожного – не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

- читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

- знайти необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

Обсяг – 600 друкованих знаків.


- письмово передати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми ;

 • описати предмет, особу, події,

явища, об’єкти (в межах 14 речень).
8 клас

Сфери спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції


Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична


Фонетична

Особистісна

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

 • описувати людей,

предмети, дії, явища, самопочуття, події;

 • характеризувати

якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

 • висловлювати

власне ставлення до поведінки та вчинків людей;

 • порівнювати

предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;

 • розповідати про

свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;

- запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;

 • аргументувати

свій вибір, точку зору, власну думку;

 • розпитувати з

метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 • пропонувати

щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 • висловлювати

свої враження, почуття та емоції у звязку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив,

стурбованість,

Interessieren Sie sich nicht für Fußball? – Doch!

So laute Musik mag ich gar nicht.

Darüber müssen wir diskutieren.

Wer ist dafür?

Ich mag klassische Musik.

Ich spiele in ener Band.

Was Interessantes/

Neues/... liest du?

Ich lese gern ... , aber am liebsten lese ich ...

Mein Lieblingsbuch/Lieblingsschriftsteller ist ...

Die Hauptperson, die/welche ... , gefällt mir gut/gefällt mir nicht.

Manchmal treffe ich mit meinen Freunden, um in die Bibliothek/ins Konzert zu gehen.

Welches Gebirge? – Das Gebirge, durch das die Weser fließt.

Wohnt ihr außerhalb der Stadt? – Nein, wir wohnen innerhalb.

Der Vater arbeitet viel, damit die Kinder besser leben.Повсякденні дії

Громадські розваги та види дозвілля

Активний відпочинок

Кореспонденція

Літературні жанри

Робота в бібліотеці

Періодичні видання
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Схожі:

Програма /рівень стандарту/ для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be та інших дієслів в Present Simple

Програма /рівень стандарту/ для учнів 6-11 класів середніх загальноосвітніх
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх
Біологічна освіта має сприяти становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Вступ. Програма призначена для вивчення біології на рівні стандарту у класах суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного,...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка