Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко
I ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

2015-20167 клас

Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант відповіді з кількох запропонованих. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

1. Термін «біологія» запропонував: а) Теофраст; б) Ламарк; в) Аристотель; г) Піфагор.

2. Вкажіть, яка частина квітки обов’язково бере участь в утворенні плоду: а) завۥязь;б) квітколоже; в) пелюстки; г) тичинки.

3. Вкажіть збудника дизентерії: а) вольвокс; б) трипаносома; в) амеба; г) лямблія.

4. Вкажіть представника одноклітинних тварин: а) амеба протей; б) евглена зелена; в) хламідомонада; г) хлорела.

5. Зазначте функцію, яку виконують спори бактерій: а) дихання; б) перенесення несприятливих умов; в) живлення; г) фотосинтез.

6. Укажіть клітини губок, у яких є джгутик: а) амебоїдні; б) скелетні; в) комірцеві; г) покривні.

7. Виберіть групу рослин, у яких листки недорозвинені і функцію фотосинтезу виконує стебло: а) водорості; б) мохи; в) хвощі; г) папороті.

8. Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля.

9. Зазначте водорість, яка веде вільнорухливий спосіб життя: а) улотрикс; б) саргасум; в) ульва; г) хламідомонада.

10. Об’єкт дослідження за допомогою світлового мікроскопа можна максимально збільшити до: а) 10-15 разів; б) 3000 разів; в) 10 000 000 разів; г) 1 000 000 000 разів.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).

 1. До одноклітинних рослин відносять: а) амебу протей; б) хламідомонаду; в) хлорелу; г) інфузорію туфельку.

 2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерій від інших бактерій: а) наявність ядра; б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу; в) здатність до існування за відсутності кисню; г) наявність джгутиків.

3. Вкажіть місце, де відбувається розмноження малярійного плазмодія: а) клітини печінки людини; б) еритроцити людини; в) шлунок самки малярійного комара; г) шлунок самця малярійного комара; д) слинні залози самки комара.

4. У яких тварин тіло сегментоване: а) губки; б) кільчаки; в) ракоподібні; г) павукоподібні; д) комахи.

5. Визначте, чим процес фотосинтезу відрізняється від дихання: а) кисень поглинається; б) кисень виділяється; в) вуглекислий газ виділяється; г) вуглекислий газ поглинається; д) енергія поглинається.

6. Вкажіть тварин, які належать до типу Кишковопорожнинні: а) амеба протей ; б) інфузорія туфелька; в) актинія; г) хламідомонада; д) коренерот.

7. Яким організмам притаманне позакишкове живлення: а) медузам; б) циклопам; в) п’явкам; г) павукам; д) жукам.

8. Вкажіть ознаки, які відрізняють медузу аурелію від гідри прісноводної: а) тіло складається з двох шарів клітин; б) між ектодермою та ентодермою знаходиться мезоглея; в) роздільностатева; г) в життєвому циклі є личнка.

9. Вкажіть ознаки подібності грибів і тварин: а) відсутність рухової активності; б) гетеротрофний тип живлення; в) поглинання поживних речовин шляхом всмоктування; г) наявність хітину; д) продуктом обміну білків є сечовина.

10. Із переліку оберіть комах, для яких характерний розвиток з неповним перетворенням: а) коники; б) таргани; в) бабки; г) метелики; д) жуки.
Тестові завдання групи В.

1. Встановіть відповідність між типом плоду та рослиною для якої він характерний ( 5 б.):1

2

3

4

5

6

Рослини: а) картопля; б) айстра; в) рис; г) дурман; д) грейпфрут.
Відповіді:

1

2

3

4

5

6

2. Установіть правильну послідовність складових зовнішньої будови кореня знизу вгору: а) всисна зона; б) кореневий чохлик; в) зона розтягування; г) зона поділу; д) провідна зона. (3 б.)

Відповіді:

1

2

3

4

5

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко

I ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

2015-2016 н.р.8 клас

Теоретичний тур :: тестові запитання

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант відповіді з кількох запропонованих. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

1. Виберіть рослини, які мають коренеплоди: а) морква, картопля; б) картопля, буряк; в) буряк, морква; г) жоржина, картопля

2. Для папоротеподібних характерним є: а) цвітіння; б) розмноження спорами; в) утворення насіння; г) наявність насіння.

3. Вкажіть, чим представлена більша частина кореня дорослої рослини: а) кореневим чохликом; б) зоною всмоктування; в) зоною розтягнення; г) зоною бічних коренів.

4. Назвіть рослину, в коренях якої можуть оселятися бульбочкові бактерії: а) шовковиця; б) яблуня;в) квасоля; г) бузок.

5. Вкажіть, видозміною якого органу рослини є кореневище: а) пагона; б) кореня; в) листка; г) плоду.

6. Визначте, який гриб викликає потемніння та загнивання бульб картоплі: а) трутовик; б) сажка;в) ріжки; г) фітофтора.

7. Вкажіть збудника сонної хвороби: а) вольвокс; б) трипаносома; в) лейшманія; г) лямблія.

8. Укажіть назву систематичної категорії «Гриби»: а) родина; б) відділ; в) царство; г) клас.

9. Зазначте тип нервової системи у кишковопорожнинних: а) дифузна; б) стовбурового типу;

в) розкидано-вузлова; г) ланцюжкового типу.

10. Мезоглея – це: а) зовнішній шар клітин; б) середній шар клітин; в) внутрішній шар клітин; г) безструктурна речовина.
Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).

1. Викидання жалкої нитки у гідри внаслідок подразнення – це: а) умовний рефлекс; б) таксис; в) тропізм; г) настія; д) безумовний рефлекс.

2. Вкажіть місце, де відбувається статевий процес у малярійного плазмодія: а) клітини печінки людини; б) еритроцити людини; в) шлунок самки малярійного комара; г) шлунок самця малярійного комара; д) слинні залози самки комара.

3. У тілі гідри розрізняють клітини: а) залозисті; б) провідні; в) твірні; г) проміжні; д) нервові.

4. Зазначте найпростіших, в клітині яких відсутні скоротливі вакуолі: а) форамініфери;

б) хламідомонада; в) радіолярії; г) евглена; д) амеба.

5. Серед грибів немає: а) сапротрофів; б) паразитів; в) автотрофів; г) гетеротрофів.

6. Виберіть тварин, які належать до підцарства Найпростіші: а) форамініфери; б) печінковий сисун; в) малярійний плазмодій; г) аурелія; д) арцела.

7. Вкажіть тварин, які належать до типу Кишковопорожнинні: а) саркодові; б) інфузорії; в) актинії; г) джгутикові; д) медузи.

8. Виберіть організми, що позбавлені скелета: а) мадрепорові корали; б) актинії; в) гідри; г) червоні корали; д) радіолярії.

9. Вкажіть ознаки, які відрізняють медузу аурелію від гідри прісноводної: а) тіло складається з двох шарів клітин; б) між ектодермою та ентодермою знаходиться мезоглея; в) роздільностатева; г) в життєвому циклі є личнка.

10. Вкажіть ознаки подібності грибів і тварин: а) відсутність рухової активності; б) гетеротрофний тип живлення; в) поглинання поживних речовин шляхом всмоктування; г) наявність хітину; д) продуктом обміну білків є сечовина.

Тестові завдання групи В

І. Уважно прочитайте наступні запитання. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. Заповніть таблицю: (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 5 б.)

Назва

рослини

Систематичне положення

Морфологічні ознаки

Клас

Родина

Тип суцвіття

Тип плоду

Капуста

Соняшник

Пшениця

Конвалія

ГорохІІ.1. Розгляньте малюнок. Вкажіть, що зображено на малюнку під цифрою 1? а) тварину; б) твірну тканину; в) суцвіття; г) корінь; д) кристал.

ІІ.2. Вкажіть функції зображеного: а) забезпечує гетеротрофне живлення;

б) забезпечує апікальний ріст пагона; в) групує квіти для кращої ймовірності запилення; г)забезпечує живлення кореня; д) виробляє гормони.

ІІ.3. Зазначте особливості зображеного на малюнку: а) має клітинну будову; б) має неклітинну будову; в) клітини диференційовані за функціями; г) клітини не диференційовані за функціями;

д) висока здатність до поділу; е) не характерні ознаки живого.
Відповіді: ІІ.1.____ ІІ.2.___ ІІ.3._____ (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 3 б.)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко

I ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

2015-2016 н.р.9 клас

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

1. Назвіть кінцівки, які зустрічаються лише у павукоподібних: а) антенули; б) хеліцери;

в) мандибули; г) ногощелепи.

2. Зазначте, чим представлене тіло маршанції мінливої: а) стеблом; б) листками;

в) сланню; г) міцелієм.

3. Вкажіть, які гриби розводять штучно: а) боровики і печериці; б) печериці і гливи;

в) лисички і сироїжки; г) красноголовці і хрящі.

5. Зазначте роль спор у житті бактерій: а) статевого розмноження; б) нестатевого розмноження; в) поширення й виживання в несприятливих умовах; г) статевого процесу.

6. Зазначте рослини які мають суцвіття китицю: а) черемха, капуста, конвалія; б)рис, овес, очерет; в) рогіз, сорго, просо; г)цибуля, яблуня, кукурудза.

7. М’язи внутрішніх органів людини побудовані з: а) мезоглеї; б) гладкої м’язової тканини; в) ектодерми; г) посмугованої м’язової тканини.

8. Вкажіть, яких властивостей надають кістці органічні речовини: а) рихлості;

б) міцності; в)твердості; г) пружності.

9. Зазначте функції сполучної тканини: а) секреторна і регуляторна; б) трофічна й кровотворна; в) кровотворна й рецепторна; г) рухова й трофічна.

10. Зазначте, яка тканина належать до сполучної: а) одношаровий епітелій; б) жирова тканина; в) м’язова; г) нейроглія.
Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1б.)

1. Вкажіть дворічні рослини: а) яблуня; б) огірок; в) цибуля; г) буряк; д) капуста.

2. Виберіть особливості шкіри земноводних: 1-суха, 2-волога, 3-містить багато залоз, 4-вкрита лускою, 5-бере участь у газообміні, 6-еластична: а) 3,5,6; б) 2,3,6; в) 1,4,6; г) 2,3,5.

3. Назвіть якісні особливості будови скелету людини, що відрізняють його від скелету тварин: а) хребет має S-подібні вигини; б) розширена грудна клітка; в) звужений таз; г) переважання лицевого відділу черепа над мозковим; д) протиставлення великого пальця кисті іншим.

4. У людини шийних хребців: а) 5; б) 6; в) 7; г) 8.

5. Назвіть ознаки НЕ характерні для зозулиного льону: а) розмножується насінням;

б) від нижньої частини стебла відходять корені; в)однодомна рослина; г) в життєвому циклі переважає гаметофіт.

6. Оберіть класи, які належать до типу М’якуни: а) Війчасті; б) Головоногі; в)Нематоди;

г) Двостулкові; д) Черевоногі.

7. Виокремте організми, які мають трикамерне серце: а) скат; б) ставковик; в) перлівниця; г) саламандра; д) нереїс.

8. Виберіть систематичні категорії, які відображають місце людини в системі органічного світу: а) тип Людина, клас Ссавці, ряд Гомініди; б) царство Ссавці, тип Хребетні, вид Людина уміла; в) надцарство Еукаріоти, тип Хордові, вид Людина розумна; г) імперія неклітинні, надцарство Еукаріоти, царство Тварини; д) тип Хордові, клас Хребетні, ряд Примати.

9. Виберіть кістки скелету людини, які утворюють грудну клітку: а) ребра; б) ключиця; в) лопатка; г) грудина; д) грудні хребці.

10. Вкажіть, які кістки належать до плоских: а) скронева; б) лопатка; в) гомілкова;

г) ліктьова; д) тазова.
Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які із запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.
І. Установіть відповідність між елементами будови трубчастої кістки та їх назвами (4б.)

А жовтий кістковий мозок

Б окістя

В губчаста речовина

Г хрящ

Д компактна речовина
ІІ.( 4 б.) Розгляньте малюнок.

1.Назвіть кістки черепа людини:

позначені цифрами(1 - 8).

2. Згрупуйте кістки: а) лицевого відділу____________; б)мозкового відділу __________.

3. Згрупуйте кістки:

а) парні кістки ___________;б) непарні кістки _________.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КУ «Районний методичний центр»

______________ Т.А. Марченко

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

2015-2016 н.р.

10 клас

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

1. Вкажіть вченого, який вперше запропонував термін клітина: а) Р.Гук; б) М.Шлейден; в) А.Левенгук; г) Р.Вірхов.

2. Зазначте рослину, яка має суцвіття простий колос: а) пшениця; б) жито; в) ячмінь; г) подорожник.

3. Виберіть рослину, яка не має листків: а) ламінарія; б) цибуля; в) кактус; г) кокосова пальма.

4. Позначте рослину з сітчастим жилкуванням: а) подорожник; б) бузок; в) пшениця; г) цибуля.

5. Вкажіть, наявністю чого, котячий сисун відрізняється від молочно-білої планарії: а) присосків; б) війчастого епітелію; в) кишечнику; г) очей.

6. Структурною та функціональною одиницею нирки є: а) ацус; б) нефрит; в) нефрон; г) остеон.

 1. Який шар стінки серця утворює клапани: а) перикард, б) ендокард; в) міокард; г) епікард.

8. Який з перелічених йонів найчастіше бере участь у процесах м'язового скорочення? а) Na +; б) K+ ; в) Fe2+ ; г) Ca 2+.

9. Позначте рівні організації життя: а) прокаріотичний, еукаріотичний; б) автотрофний, гетеротрофний; в) клітинний, біосферний; г) молекулярний, ембріональний.

10. Порушення яких ділянок кори великих півкуль головного мозку погіршують зорову пам'ять?: а) тім’яної; б) потиличної; в) скроневої; г) лобової.
Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).

 1. Вкажіть ознаки подібності грибів і тварин: а) відсутність рухової активності у вегетативному стані; б) гетеротрофний тип живлення; в) поглинання поживних речовин шляхом всмоктування; г) наявність хітину; д) продуктом обміну білків є сечовина.

 2. Укажіть ряд, що складається виключно з хімічних символів мікроелементів: а) P, O, Zn, Au; б) N, C, Hg, Ca; в)Fe, S, O, H; г) C, Zn, J, Cu; д) Cu, К, Zn, Mo, Ca.

 3. Зазначте клітини крові людини, які мають ядра: а) лімфоцити; б) нейтрофіли; в) еозинофіли; г) базофіли; д) еритроцити.

 4. Зазначте рослини, запасний вуглевод яких ламінарин: а) айстрові; б) бурі водорості; в) багрянкові водорості; г) голонасінні; д) покритонасінні.

5. Виберіть ознаки притаманні для пеніцилу: а) одноклітинний гриб; б) багатоклітинний гриб; в) паразитичний гриб; г) сапротрофний вид; д) симбіотичний організм.

6. Зазначте найпростіших, у яких відсутні скоротливі вакуолі: а) форамініфери;

б) хламідомонада; в) радіолярії; г) улотрикс; д) спірогіра.

7. Вкажіть проміжних хазяїнів котячого сисуна: а) ставковик малий; б) бітинія; в) циклоп; г) риба; д) собака.

8. Які з речовин є гідрофобними: а) глюкоза; б) воски; в) андрогени; г) фосфоліпіди; д) сахароза.

9.Суцвіття простий зонтик зустрічається у: а) вишні; б) яблуні; в) цибулі; г) сої; д) калини.

10. Виберіть представників комахоїдних: а) кріт; б) землерийка; в) їжак; г) байбак; д) заєць.

Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.
І. Встановіть відповідність між хімічним елементом та його біологічним значенням

( 5 б.):


Магній

Купрум

Фтор

Хлор

Калій

1

2

3

4

5
а) впливає на швидкість синтезу білка у рослин; б) входить до складу гемоціану крові головоногих; в)входить до складу хлорофілу, активізує роботу ферментів; г) регулює водно – сольовий баланс, покращує роботу міокарда; д) складова шлункового соку, регулює баланс води в організмі; е) входить до складу зубної емалі.

Відповідь:

1

2

3

4

5

ІІ. ( 3 б.) Розташуйте послідовно органи, які буде проходити кров у організмі курки від печінки до головного мозку:

а) печінка; б) легенева вена; в) легенева артерія; г) легені; д) нижня порожниста вена; е) головний мозок; є) лівий шлуночок; ж) аорта.

Відповідь:


1

2

3

4

5

6

7

8


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КУ «Районний методичний центр»

______________ Т.А. Марченко
І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

2015-2016 н.р.

11 клас

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

 1. Вкажіть зародковий листок, з якого розвивається нервова система у тварин: а) ектодерма;

б) ентодерма; в) мезоглея; г) мезодерма.

 1. Вкажіть, чим представлена більша частина кореня дорослої рослини: а) кореневим чохликом; б) зоною всмоктування; в) зоною розтягнення; г) зоною бічних коренів.

 2. Зазначте залозу, яка виробляє гормон росту: а) епіфіз; б) гіпофіз; в) підшлункова; г) прищитовидна.

 3. Вкажіть кінцеві продукти енергетичного обміну: а) глюкоза; б) гліцерин; в) амінокислоти; г) вода та вуглекислий газ.

 4. Виберіть групу вуглеводів, які належать до моносахаридів: а) рибоза, глюкоза, фруктоза; б) глюкоза, фруктоза, целюлоза; в) мальтоза, рибоза, сахароза; г) целюлоза, дезоксирибоза, глюкоза.

 5. Знайдіть групи речовин, які відносяться до амінокислот: а) аланін, гліцерин, крохмаль; б) лейцин, метіонін, тирозин; в) аргінін, цистеїн, хітин; г) серин, триптофан, гліцерин.

7. Половинка хромосоми після подвоєння – це: а) хромомера; б) хроматида; в) центромера; г) центросфера.

8. Позначте процес, який спричиняє спеціалізацію клітин: а)регенерація;б)диференціація; в) рух; г) поділ.

9. Подвійне дихання характерне для: а) земноводних; б) плазунів; в) птахів; г) ссавців.

10. Визначте кількість пар гомологічних хромосом у людини: а) 46; б) 23; в) 48; г) 24.
Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.

 1. Зазначте рослини, в життєвому циклі яких переважає спорофіт: а) квіткові; б) мохи; в) плауни; г) хвощі; д) папороті.

 2. В молекулі ДНК міститься - 23% А, 23% Т, 27% Г. Вкажіть відсотки та нуклеотид, якого не вистачає у цьому фрагменті нуклеїнової кислоти: а) 23% У; б) 27% Ц; в) 31% У; г) 31% Ц; д) 100% Ц.

 3. Рибосоми в клітині містяться: а) в цитоплазмі; б) на ендоплазматичній сітці; в) у клітинному центрі; г) у мітохондріях; д) у хлоропластах.

 4. Для бактерій і вищих рослин спільними ознаками є: а) наявність клітинної стінки; б) утворення запасних речовин; в) наявність двомембранних органел; г) участь у колообігу речовин у біосфері; д) наявність ядра.

 5. Вкажіть клітини різних видів сполучної тканини: а) нейрони; б) лейкоцити; в) остеобласти; г) м’язові волокна; д) хондроцити.

 6. Укажіть складові бактеріальної клітини: а) ядро; б) цитоплазма; в) клітинна мембрана; г) клітинна стінка; д) мітохондрії.

 7. Вкажіть де знаходиться лізоцим та його функцію: а) у секреті шлунку; б) у секреті слинних залоз; в) у секреті дванадцятипалої кишки; г) вбиває мікроорганізми; д) розщеплює білки.

 8. Зазначте речовини, які відносять до біополімерів: а) крохмаль; б) білки; в) амінокислоти; г) нуклеїнові кислоти; д) нуклеотид.

 9. Позначте клітинні організми: а) віруси; б) віроїди; в) пріони; г) бактерії.

 10. У людини карий колір очей домінує над блакитним, а здатність краще володіти правою рукою над ліворукістю. Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Які можуть бути діти, якщо їхні батьки кароокі правші гетерозиготні за обома ознаками? Буде спостерігатися розщеплення за фенотипом у співвідношенні: а) 3:1; б) 1:2:1; в) 1:1; г) 9:3:3:1; д) 9:1.


Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.
І. Встановіть послідовні етапи біосинтезу білка ( 3 б.) :

а) процесинг і сплайсинг; б) розплітання ДНК і приєднання РНК – полімерази; в) термінація; г) елонгація; д) ініціація.

Відповідь:

1

2

3

4

5

ІІ. Встановіть відповідність між елементами будови ниркового тіла (капсули Боумена - Шумлянського) нефрону та їх назвами ( 5 б.):
1
2
3
4
5
6
7


А. Звивистий канадець

Б. Приносна артеріола; 

В. Клітини  внутрішньої частини капсули клубочка

Г.  Виносна артеріола

Д. Порожнина капсули клубочка: 

Е. Капілярна сітка; 

Є. Зовнішня  частина капсули клубочка:

поділитися в соціальних мережахСхожі:

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Паразитичним організмом є: а трюфель; б дріжджі; в фітофтора; г зморшки, д опеньки?

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 – 11 класів відбудеться 16 листопада 2013 року

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
До комах із повним перетворенням належить: а комар малярійний; б клоп італійський; в тарган чорний; г воша платяна, д бабка

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Який орган у кактусів виконує функцію фотосинтезу? а дуже потовщений листок; б потовщене стебло; в надземна бульба; г потовщені черешки...

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Укажіть, які фактори відносять до абіотичних: а вирубка лісів; б вологість ґрунту; в внесення добрив; г будівництво греблі

Тести групи а (1 бал)
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013 – 2014 навчальний рік 10 клас

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Надаємо пояснення щодо підготовки учнів 10-11 класів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка