Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тести групи а (1 бал)

Тести групи а (1 бал)


ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013 – 2014 навчальний рік 10 клас

Теоретичний тур
Тести групи А (1 бал)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)
1. Бактерії кишечника людини

 1. синтезують вітамін А;

 2. синтезують вітаміни групи В та вітамін К;

 3. синтезують вітаміни групи В та вітамін Р;

 4. синтезують вітамін Е.


2. Покривна тканина кореня називається:

 1. перициклом;

 2. ендодермою;

 3. епіблемою;

 4. екзодермою.


3. Плід стручок характерний для:

 1. гороху і робінії;

 2. капусти і редьки;

 3. люпину і гірчиці;

 4. грициків і тюльпана.


4. Розвиток з перетвореннями характерний для:

 1. медуз, комах, амфібій;

 2. медуз, комах, амфібій, рептилій;

 3. комах, амфібій, птахів.


5. Особливості статевої системи у плоских червів:

 1. яєчники і сімʼяники розміщені в передній частині тіла, вивідні протоки відсутні, гермафродитна;

 2. гермафродитна, яєчники і сімʼяники розміщені в передній частині тіла, наявні вивідні протоки;

 3. тварини роздільностатеві, яєчники і сімʼяники розміщені в передній частині тіла, наявні вивідні протоки.


6. Представник родини Лілійні:

а) проліска дволиста;

б) нарцис білий;

в) конопля посівна;

г) пшениця тверда;

д) блекота чорна.
7. По яких нервах передача сигналу викликає збільшення частоти скорочення серця і звуження судин:

 1. спинномозкових;

 2. черепно-мозкових;

 3. симпатичних;

 4. парасимпатичних?


8. Типи тварин, до яких належать такі характеристики: первиннороті, радіально симетричні, нервова система негангліонарного типу:

а) Кишковопорожнинні;

б) Кільчасті черви;

в) Голкошкірі;

г) Молюски;

д) Хордові.
9. До якої групи тварин належить трихінела?

а) круглі черви;

б) малощетинкові черви;

в) кільчасті черви;

г) двостулкові молюски;

д) головоногі моллюски.
10. Насінню, що проростає, потрібний кисень для:

а) фотосинтезу;

б) дихання;

в) мінерального живлення;

г) дифузії води;

д) кисень не потрібний.
11. У разі недостатньої кількості води в ґрунті, наприклад, під час спекотної погоди, у соняшника першими вʼянуть:

а) листки нижнього ярусу;

б) листки верхнього ярусу;

в) листки середнього ярусу;

г) листки всіх ярусів одночасно;

д) дрібні листки в кошику.
12. Жіночий гаметофіт у квіткових рослин представлений:

а) завʼяззю;

б) плодолистиком;

в) зародковим мішком;

г) пилковим зерном;

д) насінним зачатком.
13. У результаті запліднення насінного зачатку утворюється:

а) плід;

б) насінина;

в) завʼязь;

г) сімʼядоля;

д) зародок.
14. Жилки закінчуються:

а) трахеїдами;

б) ситоподібними трубками;

в) волокнами;

г) трахеями.
15. У спорогона мохів спорангій розташовується в:

а) слані;

б) архегоніях;

в) антеридіях;

г) коробочці;

д) ковпачку;

е) стробілі.

16. Після використання жалкі клітини:

 1. гинуть, із проміжних клітин утворюються нові жалкі клітини, їх кількість не зменшується;

 2. гинуть, кількість жалких клітин зменшується.


17. Особливості розмноження гідри прісноводної полягають у тому, що:

 1. в теплу погоду розмножуються нестатевим (шляхом брунькування), в холодну – статевим (в ектодермальному шарі утворюються статеві органи - сімʼяники і яєчники), гермафродити, відсутні вивідні протоки;

 2. в теплу погоду розмножуються нестатевим (шляхом брунькування), в холодну – статевим (в ектодермальному шарі утворюються статеві органи - сімʼяники і яєчники), гермафродити, наявні вивідні протоки;

 3. в теплу погоду розмножуються нестатевим (шляхом брунькування), в холодну – статевим (в ентодермальному шарі утворюються статеві органи - сімʼяники і яєчники), гермафродити, відсутні вивідні протоки.


18. Крила комах розташовані на:

 1. передньо- та середньо грудях;

 2. середньо- та задньогрудях;

 3. черевці.


19. Для рослин якої родини характерна наявність бактеріоризи?

а) хрестоцвіті;

б) бобові;

в) складноцвіті;

г) пасльонові.

20. Явище статевого диморфізму павука-хрестовика полягає у таких відмінах зовнішньої будови:

 1. самці дрібніші за самиць, черевце у них видовжене й менше за головогрудий відділ. У самок черевце більше головогрудого відділу і має яйцеподібну форму. Ногощелепи самця здуті на кінцях;

 2. самці дрібніші за самиць, у самців черевце видовжене, у самок має яйцеподібну форму. Ногощелепи самця здуті на кінцях;

в) самці дрібніші за самиць, черевце у них менше за головогрудий відділ, а у самок – більше.
21 . Міжвидовим гібридом НЕ є:

а) архаромериніс;

б) мул;

в) лошак;

г) індокачка.
22. Хемосинтез:

 1. зустрічається у прокаріотів та еукаріотів

 2. є характерним для бактерій, які містять бактеріохлорофіл

 3. має місце в аеробіозі, з використанням енергії

 4. має місце в анабіозі, з утворенням органічних субстанцій.


23. Розвиток з перетворенням характерний для:

 1. медуз, комах, амфібій;

 2. медуз, комах, амфібій, рептилій;

 3. комах, амфібій, птахів.


24. Інфекційні частинки – кільцеві молекули РНК, які не кодують білків:

а) прості віруси;

б) пріони;

в) складні віруси;

г) віроїди;

д) прокаріоти.
25. Основна частина СО2 в організмі переноситься кров’ю у вигляді:

а) розчину СО2;

б) карбгемоглобіну;

в) карбоксигемоглобіну ;

г) бікарбонатів;

д) метгемоглобіну.
26. Як утворюється пептидний зв'язок?

а) між карбоксильними групами сусідніх амінокислот;

б) між карбоксильною групою однієї амінокислоти й аміногрупою іншої;

в) між аміногрупами двох амінокислот;

г) між цукром і фосфатним залишком сусідніх нуклеотидів;

д) між аміногрупою одного нуклеотиду і карбоксильною групою іншого.
27. Чи трапляється у прокаріот фагоцитоз і піноцитоз?

а) трапляється лише у ціанобактерій;

б) фагоцитоз не трапляється, піноцитоз трапляється;

в) фагоцитоз трапляється, піноцитоз ні;

г) прокаріотам властивий як фагоцитоз так і піноцитоз;

д) фагоцитоз і піноцитоз властивий еукаріотам, у прокаріот – інші процеси.
28. Найбільші розміри в хребетних мають

 1. стовбурові клітини;

 2. нервові клітини;

 3. клітини крові;

клітини мʼязової тканини.
29. Що є спільного при окисненні органічних речовин у мітохондріях та при їх горінні?

 1. майже вся енергія виділяється у вигляді теплоти;

 2. 50% енергії перетворюються в теплоту;

 3. утворення СО2 і Н2О.


30. Який процес відбувається у потових залозах:

 1. очищається тканинна рідина;

 2. очищається кров;

 3. очищається лімфа?


Тести групи Б (4 бали)
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів

відповідей вірними можуть бути декілька)
1. Інтина пилкового зерна характеризується:

 1. еластичністю;

 2. незначною товщиною;

 3. стійкістю до зовнішніх впливів;

 4. потовщеннями у вигляді горбиків, шишок, сіточки.


2. До характерних особливостей представників царства тварини відносяться (вибери найбільш вірний варіант):

 1. серед тварин є одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні форми;

 2. тварини – рухомі еукаріотичні організми; серед них є одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні форми;

 3. тварини – рухомі еукаріотичні організми; живляться органічними речовинами; серед них є одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні форми.


3. Жирове тіло у членистоногих:

а) відсутнє;

б) утворене сполучною тканиною;

в) розміщене в порожнині тіла; г) виконує видільну функцію;

д) утворює клітини крові;

е) запасає глікоген, жири;

ж) утворює хітін;

з) у деяких видів бере участь в утворенні органів світіння.
4. Через ворітну вену в печінку надходить кров з метою очищення її від токсичних речовин від:

а) кишечнику;

б) шлунка;

в) серця;

г) легень;

д) підшлункової залози;

е) селезінки.
5. Ботулізм спричиняють бактерії:

а) роду Клостридії;

б) аеробні;

в) що мешкають в організмі тварин; г) анаеробні.
6. Напіврухоме з’єднання характерне для кісток:

а) усіх хребців хребта;

б) хребців шийного відділу хребта;

в) ребер з грудиною і грудними хребцями;

г) плечей і передпліччя;

д) тазового поясу;

е) мозкового відділу черепа;

ж) стегнової, велико- і малогомілкових;

з) хребців крижового відділу хребта.
7. Які гормони підшлункової залози є антагоністами при регуляції вмісту глюкози у крові?

 1. соматостатин та глюкагон;

 2. інсулін та глюкагон;

 3. інсулін та соматостатин;

 4. гліцерин та глюкагон.


8. Комахи здатні зимувати на стадіях розвитку:

а) яйця;

б) личинки;

в) лялечки;

г) дорослої комахи;

д) на будь-якій.
9. Соляна кислота в шлунку:

а) денатурує білки;

б) розщеплює вуглеводи;

в) активує ферменти;

г) розщеплює складні білки;

д) емульгує жири;

е) сприяє набряканню білків;

є) убиває бактерії, запобігає гнильним процесам;

ж) сприяє всмоктуванню поживних речовин;

з) стимулює рухову активність шлунка.
10. Заросток папоротей:

а) це – гаметофіт;

б) це – спорофіт;

в) утворюється зі спори;

г) утворюється із зиготи.
11. З вегетативної бруньки розвивається:

 1. вкорочене стебло;

 2. зачаткові листки;

 3. зачаткові квітки або суцвіття;

 4. покривні луски.


12. Видозмінені листки, які виконують захисну функцію, це:

 1. колючки кактусів;

 2. колючки дикої груші;

 3. сухі луски цибулі;

 4. покривні луски бруньок.
 1. Зріле пилкове зерно містить:

а) центральну;

б) один спермій;

в) вегетативну клітину;

г) яйцеклітину;

д) генеративну клітину;

е) клітини ендосперму.


 1. Травні ферменти клітини містяться в органелах:

а) рибосомах;

б) мітохондріях;

в) лізосомах;

г) ендоплазматичній сітці.
15. У травоїдних нежуйних тварин, що не мають складного шлунка, целюлоза рослинної їжі:

а) розщеплюється мікрофлорою в товстому кишечнику;

б) розщеплюється в тонкому кишечнику;

в) розщеплюється в шлунку;

г) розщеплюється у печінці;

д) не засвоюється.
16. Які умови необхідні для існування живих організмів?

а) здатність швидко пересуватися;

б) перетворення енергії в організмі;

в) швидкий ріст;

г) багатоклітинність;

д) обмін речовин з довкіллям.
17. У чому полягає відмінність білкового обміну від вуглеводного чи ліпідного?

а) білки в організмі не депонуються, а надходять тільки з їжею;

б) білки не можуть синтезуватися із небілкових попередників;

в) білки синтезуються з аміаку, який утворюється в організмі;

г) білки депонуються в організмі людини.
18. Біологічну роль води в клітині визначають її властивості:

 1. полярність молекул;

 2. висока енергоємність;

 3. здатність утворювати водневі звʼязки між молекулами;

 4. висока теплоємність і теплопровідність;

 5. низька теплоємність і теплопровідність.


19. У яких ссавців немає мозкових звивин, а всі зуби майже однакові?

а) сумчастих;

б) рукокрилих;

в) гризунів;

г) комахоїдних.
20. Віруси мають такі принципові відмінності від усіх інших організмів:

 1. можуть існувати тільки як внутрішньоклітинні паразити

 2. можуть існувати поза клітинами тих організмів, у яких вони паразитують;

 3. не можуть розмножуватись поза клітинами тих організмів, у яких вони паразитують;

 4. містять лише один тип нуклеїнової кислоти — ДНК або РНК

 5. мають дуже широкий набір ферментів,

 6. використовують для формування нових віріонів будівельний та енергетичний матеріал клітини — хазяїна;

 7. мають клітинну будову.


Тести В

(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…

Спосіб відповіді вказаний у кожному з них)
1. (3 бали) Установіть відповідність між ознаками гаметофітів та рослинами, у яких вони формуються.

1) одностатеві листостеблові рослини;

2) двостатева підземна безхлорофільна бульбочка;

3) одностатеві зелені розсічені пластинки;

4) двостатева зелена серцеподібна пластинка.

 1. хвощ польовий;

 2. плаун булаво видний;

 3. сосна звичайна;

 4. політрих звичайний;

 5. щитник чоловічий.


Відповідь: __________________________
2. (3 бали) Установіть правильну послідовність таксонів від найменш до найбільш організованого.

 1. щитник чоловічий;

 2. політрих звичайний;

 3. сосна звичайна;

 4. плаун булавовидний.


Відповідь: _________________________

3. (3 бали) Запишіть у вигляді послідовності літер порядок руху води по тілу рослини:

а) паренхіма кореня;

б) осьовий циліндр;

в) пропускаюча клітина;

г) кореневий волосок;

д) судини стебла;

е) жилки листка.
Відповідь: _______________________
4. (3 бали) Установіть правильну послідовність розташування шарів слані лишайників у напрямку згори донизу.

 1. шар із гіфів гриба;

 2. водоростевий шар,

 3. верхній кірковий шар;

 4. нижній кірковий шар.


Відповідь: ____________________________

5. (3 бали) Позначте у стовпчику для відповіді цифрою 1 процеси, які належать до пластичного біосинтезу білків, фотосинтезу і синтезу АТФ, і цифрою 2 - які належать до енергетичного обмінубіосинтез білків;


фотосинтез;


реакції окиснення;


синтез АТФ.


6. (3 бали) Установіть відповідність між функцією жирів та місцем їх локалізації.

 1. водопостачальна;

 2. енергетична;

 3. захисна;

 4. будівельна;

 5. термоізоляційна.

а) в клітинних мембранах;

б) в органах (нирках) ссавців;

в) під шкірою китів і тюленів;

г) у горбах верблюдів;

д) у тканинах рослин і тварин.
Відповідь: ________________________

7. (3 бали) Установіть відповідність щодо тверджень про процеси гниття (1) та бродіння (2), їх спільні (3) і відмінні риси (4), поставивши у стовпчику відповідні цифри.
- процес анаеробного розкладання сполук, що містять вуглець;
- процес розпаду;
- розкладання азотовмісних органічних сполук (переважно білків) мікроорганізмами (як аеробними, так і анаеробними);
- білки розщеплюються до амінокислот; врешті-решт утворюються такі сполуки, як аміак, сірководень, двоокис вуглецю тощо;
- вуглеводи розкладаються неповністю, і при цьому утворюються такі сполуки, як етиловий спирт, молочна кислота;
- процес проходить за участю ферментів;
- серед речовин, що утворились,є токсичні й такі, що мають неприємний запах.


8. (3 бали) Установіть відповідність між виконуваною функцією та назвою речовини.

 1. зумовлюють видовження пагонів рослин;

 2. зумовлюють поділ клітин;

 3. стимулюють проростання насіння;

 4. сприяють поділу клітин камбію;

 5. активують ріст бічних бруньок рослин.

а) ауксин;

б) гіберелін;

в) вітамін;

г) цитозин;

д) цитокінін.
Відповідь:_________________________
9. (3 бали) Установіть відповідність між місцем локації хімічного елемента та його назвою.

 1. у будь-якому білку;

 2. тільки у деяких білках;

 3. у складі гормону щитовидної залози тироксину;

 4. у молекулах хлорофілу;

 5. у складі гемоглобіну.

 1. магній;

 2. залізо;

 3. гідроген;

 4. йод;

 5. оксисен;

 6. сульфур;

 7. нітроген.


Відповідь:__________________________
10. (3 бали) Установіть відповідність між назвою білків та виконуваною ними функцією.

 1. колаген, осеїн, кератин;

 2. імуноглобулін (антитіла);

 3. гемоглобін;

 4. актин, міозин;

 5. альбумін та інші.
 1. скоротливу;

 2. будівельну;

 3. енергетичну;

 4. захисну;

 5. транспортну.


Відповідь: __________________________


Практичний тур

(Макс. к-сть балів - 20)

Визначення осмотичного тиску рослинної клітини методом плазмолізу

Показник осмотичного тиску в вакуолях рослинної клітини визначається за рівнянням:

Р = 101,3СіRT, де:

С - концентрація речовини, в молях; і - ізотонічний коефіцієнт, залежить від дисоціації речовин, для неелектролітів (сахароза) дорівнює 1; R - газова стала (0,0821); Т - температура, при якій спостерігається реакція (за шкалою Кельвіна). Для переводу осмотичного тиску в кПа використовують коефіцієнт 101,3.

Таким чином, з формули видно, що для визначення осмотичного тиску клітинного соку необхідно визначити показник С (концентрацію речовин в вакуолях клітини). При зануренні тканини в розчини сахарози різної концентрації в клітинах спостерігаються відповідні реакції на зовнішні умови середовища.


Клітина повністю насичена водою:

Плазмоліз в клітинах спостерігатися не буде, якщо вода надходить у клітину, тобто за умови С2 < С1, де:

С1 - концентрація речовин у вакуолях клітини;

С2 - концентрація речовин у зовнішньому розчині.У клітинах спостерігається плазмоліз:

Якщо вода виходить з клітини, тобто за умови С2 > С1, де:

С1 - концентрація речовин у вакуолях клітини;

С2 - концентрація речовин у зовнішньому розчині;

то у такому випадку спостерігається плазмоліз.
Клітина в ізотонічному розчині:

Коли концентрація речовин в вакуолях клітини (С1) дорівнює концентрації зовнішнього розчину (С2), тобто за умови С1 = С2, де:

С1 - концентрація речовин у вакуолях клітини;

С2 - концентрація речовин у зовнішньому розчині;

то в цьому випадку ніяких помітних змін в клітині спостерігатися не буде.Спостерігаючи за процесами, що відбуваються в клітині, необхідно знайти розчин з такою концентрацією сахарози, що відповідатиме останньому варіанту (ізотонічний розчин). Встановлену концентрацію використовують для визначення осмотичного тиску в клітині.

Мета роботи: визначити осмотичний тиск у клітинах цибулі за рисунками.

Хід роботи:

1. Уважно розгляньте рисунки клітин, занурених у різні розчини сахарози:

1) 0,4 М розчин; 2) 0,5 М розчин; 3) 0,6 М розчин; 4) 0,7 М розчин.

2. Встановіть ступінь плазмолізу на даних рисунках. Результати занотуйте у таблицю бланку для відповіді.

3. Встановіть співвідношення між С1 (концентрація речовин в вакуолях клітини) та С2 (концентрація зовнішнього розчину). Результати занотуйте у таблицю бланку для відповіді.

4. Розрахуйте ізотонічну концентрацію, як середнє арифметичне між концентрацією, при якій плазмоліз лише починається, і концентрацією, яка вже не викликає плазмолізу. Результати занотуйте у таблицю бланку для відповіді.

5. Визначте показник осмотичного тиску клітинного соку в клітинах цибулі, вважаючи, що температура повітря під час досліду дорівнює 20,0°С (293 за шкалою Кельвіна). Результати занотуйте у таблицю бланку для відповіді.

Визначення осмотичного тиску рослинної клітини методом плазмолізу

(бланк для відповіді)

Концентрація сахарози,

моль/л:

Ступінь плазмолізу:

(позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру)

Співвідношення між С1 та С2

(позначте правильну відповідь закресливши відповідну літеру)

0,4

плазмоліз відсутній;

А

С1 > С2

А

початковий;

Б

С1  С2

Б

середній;

В

С1 = С2

В

високий;

Г

С1  С2

Г

дуже високий.

Д

С1 < С2

Д

0,5

плазмоліз відсутній;

А

С1 > С2

А

початковий;

Б

С1  С2

Б

середній;

В

С1 = С2

В

високий;

Г

С1  С2

Г

дуже високий.

Д

С1 < С2

Д

0,6

плазмоліз відсутній;

А

С1 > С2

А

початковий;

Б

С1  С2

Б

середній;

В

С1 = С2

В

високий;

Г

С1  С2

Г

дуже високий.

Д

С1 < С2

Д

0,7

плазмоліз відсутній;

А

С1 > С2

А

початковий;

Б

С1  С2

Б

середній;

В

С1 = С2

В

високий;

Г

С1  С2

Г

дуже високий.

Д

С1 < С2

Д
Ізотонічна концентрація _________________________

Осмотичний тиск у клітинах цибулі в даному досліді становить _______________________поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тести групи А
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал

Тести групи а (1 бал)

Тести групи а (1 бал)

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Тести групи А
Три групи організмів, які відповідають продуцентам, консументам та редуцентам, виділив

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих....
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 0,5 бала

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих....
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 0,5 бала

Тести групи А
Природна, особливо цінна територія, де забороняється будь-яка господарська діяльність І присутність людей з метою збереження в первісному...

Тести (У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей...
У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна

Тема балБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка