Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Міністерство освіти І науки України Факультативне заняття Зміни клімату Робота

Міністерство освіти І науки України Факультативне заняття Зміни клімату Робота

Міністерство освіти і науки України

Факультативне заняття
Зміни клімату

Робота:

Вчителя фізики

Пирятинської спеціалізованої

загальноосвітньої школи І-ІІI ст. № 4

Тютюнник Віктора Олексійовича

Мета: зосередити увагу на проблемі глобальних змін клімату; розглянути заходи по зменшенню викидів парникових газів; виховувати бережливе ставлення до довкілля; формувати в учнів вміння оцінювати стан навколишнього середовища, правильно поводитися в конкретній ситуації; захищати навколишнє середовище від забруднень і руйнувань; стимулювати розвиток творчості, розвивати мотиви природоохоронної діяльності учнів; виховувати патріотизм; любов до природи рідного краю.

Обладнання: комп’ютер, урок-презентація, плакати, таблиця, дидактичні картки із кросвордом та запитаннями.
Хід заняття

Епіграф «Люби природу не як символ

Душі своєї

Люби природу не для себе –

Люби для неї»

М. Рильський

І. Емоційний настрій

Слово вчителя. Ми всі – діти природи, її часточка. Вона, велична і могутня, дарує нам життєві радощі, бо годує й зодягає, вчить і радить, застерігає і попереджує, винагороджує за хазяйновитість і суворо карає за байдужість і бездушність. Для кожної людини природа рідного краю – найчарівніша.

Україна за світовими стандартами – країна не дуже велика та її можна порівняти з безцінним діамантом в оточенні земель інших країн. Діамантом, який передали нам пращури і який ми повинні залишити після себе наступним поколінням.

У сприятливих умовах середовища людина отримує можливість для свого комфортного існування, але, разом з тим, відхилення параметрів середовища від норми створює загрозу для її життя і здоров’я.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Відкриваємо комірки. (На дошці комірки із завданнями). Учні поділені на малі групи. У групах учні обговорюють та відповідають на запитання, розв’язують задачі. Після їх відповідей група «науковців» робить відповідні висновки).

Комірка 1. Швидкість

 1. Яку величину називають швидкістю?

 2. Скільки чоловік позбавляє кисню автомобіль, що протягом 4 год. рухається із швидкістю 80 км/год? (Добову норму кисню однієї людини він споживає на ділянці шляху 2,5 км.)

 3. Сучасний реактивний лайнер за 1 год. польоту спалює 8 т кисню. На скільки біднішим киснем стане повітря після перельоту літака Ил-62 з Полтави до Києва, якщо швидкість руху 850 км/год.

Виступ науковця. Транспорт не тільки викидає в атмосферу шкідливі домішки, а й споживає з неї кисень, що призводить до зміни складу атмосфери. В зв’язку з цим потрібно контролювати стан повітря та очищати його від домішок.

Комірка 2.Плавання тіл

 1. Умови плавання тіл.

 2. Яку роль в організмі риби відіграє міхур.

 3. Користуючись таблицями густини твердих тіл і рідин визначте , як проводитимуться у воді нафта, поліетилен, дерево, металевий брухт.

Виступ науковця. Забруднення Світового океану нафтою призводить до загибелі великої кількості морських птахів і ссавців. Тому потрібно боротися із забрудненням водоймів. Для цього потрібні відстійники, нафтопастки, ефективні очисні споруди.

Комірка 3.Випаровування і конденсація

 1. Який процес називається конденсацією?

 2. Чому, незважаючи на те, що кожен день поглинається багато сонячної енергії, температура води в морях і океанах залишається практично сталою.

 3. за даними американських учених, здобутими за допомогою штучних супутників Землі, одна третина океану покрита нафтою. Як це позначається на кількості опадів, що випадають на суші?

Виступ науковця. Природні ресурси можна економити. Одним із способів зменшення втрат на випаровування є фарбування ємкостей у світлі кольори. Інший спосіб (для очищення димових газів). Суть його в тім, що назустріч потоку сірчаного газу, який рухається вздовж труби, спрямовують потік вологого повітря. Внаслідок хімічної реакції утворюються молекули сірчаної кислоти, газоподібна суміш конденсується в сірчану кислоту та осідає, а повітря виходить чистим.

Комірка 4.Електричне поле

 1. Яка напруга вважається безпечною для життя людини.

 2. Обчисліть силу електричного струму, який пройде крізь тіло людини, якщо вона доторкнеться руками дроту, що перебуває під напругою 220В. Опір людини віл кінця однієї руки до кінця другої 15 кОм.

 3. Як ми дізнаємось, що електричне поле існує?

Виступ науковця. Електричні поля можна застосовувати для збереження рибних багатств річок. Щоб запобігти, наприклад, потрапляння риби у труби ГЕС, перед ними встановлюють захисні решітки, на які подають напругу, риба реагує на створене електричне поле і не підпливає близько до решіток.

ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу

Слово вчителя. У сприятливих умовах середовища людина отримує можливість для свого комфортного існування, але, разом з тим, відхилення параметрів середовища від норми створює загрозу для її життя і здоров’я.

Людина впродовж ба­гатьох століть втручалася у природну сферу, викори­стовуючи все більше її ресурсів. Причому, на відміну від інших істот, людина застосовувала не тільки ті ре­човини, які потрібні для її фізіологічних потреб (ки­сень, воду, продукти харчування), але й величезну кіль­кість копалин, лісових та інших матеріалів, потрібних для функціонування сотень тисяч електростанцій, фаб­рик, заводів. Відходи потрапляли у навколишнє середо­вище у кількості, що перевищувала можливості його са­моочищення, що призвело до порушення екологічної рівноваги на планеті. У результаті такої виробничої діяльності людства наприкінці XX — початку XXI сто­літь кількість різного роду небезпек на Землі збільши­лася; з'явились небезпеки глобального характеру.

Серед таких глобальних проблем людства, що за­грожують його безпеці, можна виділити такі:

— вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії;

— зміну якісних характеристик глобальних геосфер

— неконтрольоване зростання населення;

— урбанізацію міст;

— утилізацію виробничих і побутових відходів;

— кометно-астероїдну загрозу;

— гонку озброєнь, випробування ядерної зброї.

Земля може існувати ще мільярди років, але чи не наближаємо ми – люди її кінець? Наше Сонце вже 4,65 млрд. років перетворює своє водневе паливо в гелій. Астрономи стверджують, що через 4,5 млрд. років горюче закінчиться і зірка почне «роздуватись», перетворюючись у червоний гігант. Його поверхня в кінці кінців досягне земної поверхні і поглине нашу планету.

Втішним є те, що людство навряд чи до цього доживе. Саме найважче запитання: судилося йому самогубство, чи воно загине від нещасного випадку?

(Учні виступають з повідомленнями)

Повідомлення 1. Про зміну клімату свідчить низка фактів. За останні 10 років у Європі були побиті всі метеорологічні "рекорди": найспекотніше літо, найбільш морозна зи­ма, найсильніший період посухи; впро­довж цих 10 років у світі було зафіксова­но більше штормів і ураганів, ніж за весь інший період минулого сторіччя. Напри­клад, на Північному полюсі йшов дощ, що останній раз відбувалося, на думку архео­логів, 160 000 років тому; полярний лід тане, за останні 15 років льодовикова маса зменшилася на 20% .

Загальний запас кисню повітря ста­новить понад 1,2 х 1015 тонн. Щорічно він зменшується приблизно на 1 х 1010, а че­рез 150200 років за прискорених тем­пів науково-технічного прогресу можна очікувати його скорочення на кілька від­сотків. Достатньо сказати, що організм людини чутливий до зниження концентра­ції кисню вже на 1 2 %.

Повідомлення 2. Неконтрольоване зростання населення. Надзвичайно швидко відбувається демографічне зростання. За даними ООН, у XX столітті для сучасної цивілізації характерні швидкі темпи зростання населення (виняток – Україна).

Відбулося перенасичення, абсолютне перенаселення планети, що загрожує дією екологічних факторів, які залежать від щільності населення. Збільшення чисельності перетворилося в загрозу для людини і людства загалом.

У країнах, де відбувається швидке демографічне зростання населення (Азія та Африка), спостерігається нестача природних ресурсів і, в першу чергу, питної води, а також збільшується навантаження на ресурси, які скорочуються і не відновлюються.

Повідомлення 3. Кометно-астероїдна загроза. Вона існувала ще до по­яви людини на Землі. На думку вчених, зникнення живих істот із поверхні Землі відбулося внаслідок зітк­нення небесних світил — великого метеориту із Зем­лею. Також через це на планеті глобально змінився клі­мат.

Земля, як і інші тіла Сонячної системи, піддається бомбардуванню космічними об'єктами, які є для неї не­безпечними. Це метеорити, комети та їх уламки. Атмо­сфера значною мірою захищає поверхню Землі, однак є численні свідчення катастроф. Наслідки дії на Землю космічних об'єктів можуть бути різноманітними: ви­никнення ефекту ядерної зими, ерозія ґрунту, загазо­ваність атмосфери окислами азоту, рясні кислотні дощі, масові пожежі, смерть та ураження людей, руйнування об'єктів економіки, інженерних споруд, комунікацій тощо. Уражаючі фактори космічних об'єктів при дії на Землю дуже подібні до уражаючих факторів ядерної зброї (за винятком радіологічних).

Підраховано, що потужність вибуху, який виник при падінні об'єкта в Антарктиді, становила 250 млн Мт, для порівняння — енергія, яка виділилася при падінні аризонського метеорита — 1 Мт, тунгуського — 25 Мт.

Повідомлення 4. Гонка озброєнь, випробування ядерної зброї. Це одні з найболючіших питань, що стоять перед людством. 300 учених із тридцяти країн світу, які вивчали і моде­лювали можливі наслідки ядерної війни, дійшли вис­новку, що у разі ядерної війни близько 2 млрд людей згорить у ядерному полум'ї, розпорошаться або пере­творяться на пару, загинуть від пожеж, радіоактивних опадів, відсутності медичної допомоги. Дим і попіл від палаючих міст, лісів, полів, нафтосховищ утворять су­цільну завісу в повітрі довкола планети. Настане "ядер­на ніч", яка триватиме декілька місяців. Температура знизиться на 20 градусів за Цельсієм. Буде знищено озо­новий шар. Усе живе загине, тобто "ядерна зима" пере­творить Землю на пустелю. Навіть одного відсотка наяв­ного ядерного арсеналу буде достатньо, щоб знищити не тільки людей, а й флору і фауну на Землі.

Військовий конфлікт на території Кувейту (1991 рік), Іраку (2005рік) та прилеглих територіях, наочно показали, наскільки воєнні дії негативно впливають на навколишнє середовище. Так, у результаті горіння 500 нафтових свердловин у Кувейті, що тривало впродовж 6 місяців, відбу­лося значне теплове забруднення ат­мосфери (86 млн кВт цілодобово), за­бруднення сажею від палаючої нафти (1200 тонн цілодобово), вуглекислим газом (1,9 млн тонн). Нафтою було вкрито 1554 км поверхні моря, а ціло­добово її згорало 7,3 млн літрів.

Повідомлення 5. Кислотні дощі — це наслідок забруднення повітря. Дим, що утво­риться при спалюванні вугілля, нафти і бензину, містить гази — двоокис сірки і двоокис азоту. Ці гази потрапляють в атмосферу, де розчиняються в крапельках води, утворюючи слабкі розчини кислот, що потім випадають на землю з дощем.

Кислотні дощі викликають загибель риби і завдають шкоди лісам. Псують посіви сільськогосподарських культур і навіть воду, що ми п'ємо. Вплив їх особливо від­чутний поблизу міст і переносить хмари з кра­пельками води, у яких розчинені кислоти, на великі відстані, тому кислотні дощі можуть випадати за тисячі кілометрів від того місця, де зародилися. Наслідки кислотних дощів цілком зрозумілі, однак механізму їхнього виник­нення точно ніхто не знає.

Як можна запобігти кислотних дощів? Джерелами більшості газів, що викликають кислотні дощі, зви­чайно є теплові електростанції і заводи, а також вихлопи автомобіль­них двигунів. Утворення цих газів можна обмежити, використовуючи спеціальні сорти вугілля і нафти з низьким змістом сірки й очищаю­чи відроблені гази до їхнього виходу з димарів. Автомобілі можна обладнати спеціальними нейтралізаторами, що знижують зміст шкід­ливих газів у вихлопах. Однак усі ці методи дорого коштують, і деякі уряди і компанії не бажають витрачати на них гроші. У майбутньому тільки ощадливе використання енергії, очисні спорудження на заводах і скорочення кількості автомобілів допоможуть зменшити кислотне забруднення (додаток А).

Повідомлення 6. Парниковий ефект. Деякі гази, що містяться в атмосфері, не дають сонячному теплу відбитому від земної поверхні, вийти в космос. Вони утримують його точнісінько так, як стіни парників. Ось чому це явище називають парниковим ефектом. Однак, якщо кількість цих парникові газів збільшиться, на Землі може стати занадто тепло.

Поверхня землі поглинає лише частину сонячного тепла — інше тепло відбивається від неї в атмосферу. Частина тепла, що відбилася від поверхні, іде в космос, а частина затримується в атмосфері завдяки так званим парниковим газам. Основні парникові гази — це вуглекислий і болотний. Що більше цих газів потрапляє в атмосферу, то більше тепла утримується біля поверхні Землі.

Основна частина парникових газів утворюється природним способом. Однак останнім часом цих газів в атмосфері стало набагато більше, оскільки у процесі промислового виробництва люди спалюють ними величезну кількість палива. Вчені думають, що у зв'язку з цим на нашій планеті може статися глобальне потепління: Земля перегріється через надлишок тепла, яке парникові гази утримують в атмосфері. Сучасний стиль нашого життя порушує природний баланс газів. Щорічно вихлопні гази автомобілів і теплових електростанцій додають в атмосферу близько 6 мілрд. т вуглекислого газу (двоокису вуглецю) — головного «парникового» газу. При знищенні величезних лісових масивів стає менше рослин, що поглинають вуглекислий газ. Метан, інший «парниковий» газ, виділяється відходами життєдіяльності тварин, болотами, рисовими полями, при розвідці буровими установка; нафти і газу, окис азоту виділяють автомобільні вихлопи й азотні добрива. З'єднання хлору і фтору з вуглецем використовують холодильниках, аерозолях і пакувальних матеріалах з пінопласту. Зміст їх в атмосфері невеликий, однак вони затримують тепло в 10 000 раз ефективніше вуглекислого газу (додатки Б,В)..

ІІІ. Закріплення та узагальнення навчального матеріалу

1. Запитання:

а) Чим зумовлені зміни клімату?

б) Назвіть глобальні геологічні проблеми.

в) Які, на вашу думку, незворотні порушення у біосфері вже відбулись?

г) Як поправити рівновагу, що похитнулася?

2. Розгадати «Кросворд» (додаток Г).

3. Систематизація джерел забруднення за таблицею (додаток Д).

ІV. Підсумки заняття

 1. Заключне слово вчителя.

Кожен з нас може вплинути на процес глобальної зміни клімату, сприяти збереженню та охороні навколишнього середовища. Для того, щоб зменшити викиди парникових газів на індивідуальному рівні (вдамо, в селі, школі тощо) потрібно використовувати теплоізоляційні матеріали в побуті, на підприємстві з метою економії енергоносіїв, організовувати посадку дерев, встановлювати більш економічні прилади, для автомобілів використовувати нейтралізатори, не спалювати рештки рослин, брухту.

Використовувати екологічно чисті джерела енергії створюючи більш ефективні опалювальні системи і двигуни, проектувати будинки з меншими втратами тепла і розробляючи транспортні системи з меншою кількістю автомобілів. Зменшити чи припинити використання речовин, що змінюють концентрації озону.

Навчитися правильно використовувати альтернативні види енергетичних ресурсів – енергію Сонця, води, вітру.

(Співають екологи)

Оберігай свій рідний край,

Бо Пирятинщина– справжній рай.

Одна-єдина в Україні й на землі,

Вона хай квітне – розквіта,

А ми, громада молода,

Візьмемо її долю в руки молоді.

Наша природа надзвичайно красива. Давайте будемо її берегти!

V. Домашнє завдання.

1. Дослідити заходи щодо пом’якшення антропогенного впливу на клімат.

2. Знайти можливе вирішення тієї чи іншої екологічної проблеми.

3. Кожному учневі взяти посильну участь у шкільній акції «Посади деревце» (додатки Е,Ж)
Список використаної література


 1. Шарко В.Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителів. – К.: Рад. Шк.., 1990. – 207 с.

 2. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. Посіб.. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

 3. Географія для дітей середнього шкільного віку/Авт.-упорядник М.О. Володарська; Худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, С.І. Правдюк.- Харків: Фоліо, 2006. – 318 с. – (Дитяча енциклопедія).

 4. Нетрадиційні уроки фізики. Частина І. 7-9 клас (упорядкування В.Р. Шаромової, З.В. Дубаса). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.- 160 с.

 5. Вісник НАН України. — 2003. — N 2. В. Єремєєв, В. Єфімов. Регіональні аспекти глобального клімату. В.

 6. Журнал "Громадянське суспільство", №5(7), 2008 рік. Глобальне потепління земної кулі.

 7. Український дiловий тижневик "Контракти" /№ 06 вiд 07-02-2005.

 8. Дзеркало тижня/ 28 тавня 2007. С. Степаненко. До фатальної межі залишилося зовсім мало.

Додатки
Додаток А
Забруднення довкілля
Додаток Б
Вплив діяльності людини на утворення парникових газівДодаток В
Механізм утворення парникового ефекту
Від Сонця на Землю йдуть тепло і світло


Шкідливі

парникові гази перешкоджають розсіюванню тепла в просторіЧастина тепла затримується


Теплова енергія, що випромінюється

в космос


Додаток Г
Кросворд1

2
3

4

56

7

8 1. Фізична величина, що характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. (Енергія)

 2. Одна з наук про природу. (Фізика)

 3. Повітряна оболонка Землі. (Атмосфера)

 4. Янтар у перекладі означає…(електрон).

 5. Процес переходу речовини з газоподібного в рідкий стан. (Конденсація)

 6. Загальна назва машин, що перетворюють певний вид енергії у механічну енергію. (Двигун)

 7. Фізична величина, що характеризує механічний рух і чисельно дорівнює відношенню шляху, що проходить тіло, до часу, за який цей шлях пройдено. (Швидкість)

 8. Джерело електричного струму. (Акумулятор)


Виділений стовпець – наука про зв’язок організмів із середовищем. (Екологія)

Додаток Д
Парникові гази, які входять до хімічного складу атмосфери


Парникові гази, що входять до складу атмосфери

Природні чинники утворення газів

Антропогенні чинники утворення газів

Водяна пара

Природне випаровування

Більша інтенсивність випаровування через глобальне потепління

Вуглекислий газ (СО2)

При виверженні вулканів, в процесах гниття.

При спалюванні оргпалива, при виробництві електроенергії, тепла, в транспорті, хімічній промисловості, лісове господарство, зміна землекористування, виробництві цементу.

Метан (СН4)

Біологічні перетворення в природі: анаеробний розклад органічних речовин, перетравлення термітами деревини –шляхом розкладу целюлози в метан, океани, моря, прісні водойми виділяють СН4.

Кишкова ферментація тварин та розклад відходів тваринного походження, розклад твердих міських відходів, видобуток та транспортування вугілля, природного газу та нафти, викиди метану від міських стічних вод, при вирощуванні рису на зволожених землях.


Озон (О3)

Утворюється в результаті хімічних перетворень кисню в присутності світла

В результаті сполучення з деякими хімічними речовинами антропогенного характеру.

Закис азоту (N2O)

Океани, ліси, луки, ґрунти тропічних та помірних широт в результаті діяльності ґрунтових бактерій.

Використання азотомістких добрив, спалювання палива, виробництво адипинової та азотної кислоти, спалювання біомаси.

Хлорфторвуглеці (з’явились на початку ХХ ст. виключно в результаті діяльності людини)
Кольорова металургія, хімічна промисловість, використання аерозолів, розчинників.

Додаток Е
Знайдено джерелоДодаток Ж
Акція «Посади деревце біля школи»


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 14....
«Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю І наркотиків» Міністерство освіти І науки України спільно з Міжнародною...

Міністерство освіти І науки України
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Навчально-методичний посібник для самопідготовки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Біологічний...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Дорога в дивосвіт
Міністерство освіти І науки України «Програми курсів за вибором для початкових класів Варіативна складова Типових навчальних планів»...

Міністерство освіти І науки України Вищий навчальний комунальний...
Тема Предмет та завдання вікової фізіології. Основні закономірності росту І розвитку дітей І підлітків

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних...
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства
Департамент освіти І науки київської облдержадміністрації управління освіти І науки бориспільської міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка