Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, тел/факс 8(056) 732-48-48

Е-mail: doippo.adm@gmail.com www.doippo.dp.ua,___________________.№ ______

________________________

Про організацію та проведення

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з екології
Надаємо пояснення щодо підготовки учнів 10-11 класів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екології.
І. Мета олімпіади:

Сприяти формуванню принципів повсякденного життя Людини на Землі у взаємодії з усім живим оточенням, які допоможуть йому приймати правильні рішення в інтересах Природи і Життя та стануть основою світогляду людини нового тисячоліття.

Виховувати в школярів почуття відповідальності за свою діяльність або бездіяльність у справі охорони чистоти Планети, нести екологічну культуру людям через екологічні знання.

Цієї мети можна досягти:

 • направляючи повсякденну роботу дитячих екологічних колективів на глибоке пізнання рідного краю й конкретну природоохоронну діяльність;

 • знаходячи прихильників і партнерів серед різних відомств, природоохоронних комітетів й органів влади для спільного творчого рішення місцевих екологічних проблем;

 • проводячи просвітницьку роботу серед свого оточення, сповіщаючи місцеве населення про результати своїх досліджень і успіхи у справі збереження природи як у безпосереднім спілкуванні, так і використовуючи ЗМІ;

 • беручи участь в екологічних конкурсах і олімпіадах всіх рівнів, представляючи на суд широкої громадськості узагальнені та осмислені результати своєї роботи, обмінюючись досвідом з колегами й однолітками.

ІІ. Учасники олімпіади
До участі у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екології запрошуються учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх рівнів. Склад команди формується відповідно до рейтингу, що зазначений у наказі ГУОН від 27.04.2011 № 341/0/212-11 «Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2010-2011 навчальному році».
ІІІ. Номінації творчих екологічних проектів


 1. Проблеми природних екосистем


У номінації «Проблеми природних екосистем» можна представляти проекти , пов'язані з дослідженням наступних природних об'єктів:

- водного середовища - будь-яких водойм, підземних вод, інших водних екосистем;

- рослинного покриву - будь-яких рослинних співтовариств (у тому числі штучних: парків, скверів тощо), їхніх компонентів (наприклад ґрунтів, ділянок лісу), окремих систематичних груп, окремих екземплярів рослин;

- тваринного світу - популяцій, окремих систематичних груп й особин будь-яких представників тваринного світу;

- природних комплексів особливо охоронюваних природних територій та їхніх складових.
Можливі напрямки досліджень проектів:

- організація екологічного моніторингу природних екосистем;

- порівняння різних методів моніторингу й формування комплексної картини стану екосистем;

- аналіз впливу людини на екосистеми та їхні компоненти, вивчення динаміки розвитку природних співтовариств;

- відновлення, підтримка й поліпшення екологічного стану водних екосистем; поліпшення якості природної і питної води; раціональне використання водних ресурсів;

- збереження лісів як унікальної екосистеми і як рекреаційної зони , раціональне використання лісових багатств, збереження біорізноманіття в лісових співтовариствах, проблеми збереження і раціонального використання лікарських і харчових дикоростучих рослин;

- збереження біорізноманіття у тваринному світі, зниження негативного впливу людини на систематичні групи, популяції, на окремі особини тваринного світу;

- відновлення втрачених і деградуючих компонентів особливо охоронюваних природних територій, зниження негативних впливів на особливо охоронювані природні території.


 1. Екологічні проблеми міст


У цій номінації можна представляти проекти, пов'язані з дослідженням екосистем міст й окремих їхніх компонентів – ґрунту, повітря, диких і домашніх міських тварин, питної води, джерел енергії, основних джерел забруднення, а також мікроекосистем міста - районів, будинків, квартир.
Можливі напрямки досліджень проектів:

- виявлення джерел забруднення міського середовища. Вивчення якості повітря, води, ґрунту, організація моніторингу екологічного стану середовища міста, оздоровлення екологічної ситуації в місті;

- аналіз впливу екологічної обстановки в місті на якість життя й здоров'я населення;

- моніторинг суспільної думки городян щодо екологічної обстановки в місті (соціологічні дослідження) і наступний благоустрій міських територій, створення комфортних умов для проживання в місті;

- зниження негативного впливу міст на навколишні природні екосистеми, у тому числі, зниження споживання ресурсів;

- вивчення впливу промислових підприємств на навколишнє середовище;

- проблеми твердих побутових відходів у місті;

- вивчення рослин і тварин - мешканців міста; аналіз особливостей організмів та їхніх співтовариств, обумовлених екологічною обстановкою в місті;

- проблеми утримання свійських тварин у місті;

- проблеми міських птахів і бездомних тварин у місті;

- складання екологічного паспорта району (мікрорайону), школи, квартири;

- проблеми безпритульних дітей і самотніх людей похилого віку в місті.


 1. Екологічні проблеми села


У цій номінації можна представляти проекти, пов'язані з дослідженням екосистем села і його компонентів - ґрунту, джерел питної води, сільськогосподарських культур, інших рослинних співтовариств, добрив і засобів захисту рослин, підсобних господарств, сільськогосподарських угідь, джерел енергії, очисних споруджень, а також комплексного краєзнавчого дослідження, що відбивають всі аспекти життя «малої батьківщини» (селища, села,) колись і тепер.

Можливі напрямки досліджень проектів:

- підвищення родючості ґрунту й урожайності культур;

- оптимізація сільськогосподарських робіт;

- вплив джерел енергії на природне середовище, зниження негативного впливу, вивчення питання про альтернативні джерела енергії на селі;

- проблеми утилізації відходів у процесі діяльності сільськогосподарських підприємств, підвищення ефективності очисних споруджень;

- проблеми твердих побутових відходів сучасного села (поліетиленова тара, батарейки тощо.);

- збереження екологічної рівноваги в ландшафті в умовах сільськогосподарського використання території;

- проблеми пожежної безпеки;

- розробка «Проекту екологічно безпечного й економічно вигідного селянського господарства» стосовно до умов конкретного села;

- прогноз і шляхи розвитку малих сел на основі краєзнавчих і соціологічних досліджень.

Звертаємо увагу на те, що в рамках запропонованих номінацій ви можете обрати будь-який напрямок досліджень із запропонованого переліку або інший, який відповідає даній номінації.
 1. Критерії оцінки проекту


При оцінюванні проекту буде враховуватися:

  • Значимість проблеми, на рішення якої спрямований проект;

  • Комплексність, повнота й обсяг проведених досліджень;

  • Відповідність проекту заявленій темі і обраній номінації, глибина

пророблення проблеми;

  • Ступінь особистої участі школярів у проведенні досліджень та у реалізації програми практичних дій;Пріоритет буде належить творчим роботам, які спрямовані на рішення конкретних проблем з максимальною ступенню участі школярів на всіх етапах 1. Теоретичне завдання


Крім проекту, виконаного по обраній з номінацій, всім учасникам олімпіади буде запропоновано письмово відповісти на деякі питання по теорії екологічних проблем у формі відкритих відповідей або у вигляді тестів. 1. Вимоги до змісту проекту


Бажано, щоб проект містив наступні розділи:


 1. Вступ.

У цьому розділі варто чітко сформулювати мету дослідження (вона повинна бути відбита і у назві проекту) і вказати, на рішення якої проблеми спрямоване дослідження, місце, терміни й тривалість виконання проекту, якими силами виконувався.

2. Звіт про проведені дослідження.

Пам’ятайте, що ваші дослідження

не повинні наносити збитку природі!

Опис об'єкта дослідження

Природні екосистеми: географічне положення (область, район, географічні координати, по можливості – докладна карта-схема із вказівкою масштабу), рельєф, клімат, сучасний стан рослинності й тваринного світу, традиційне природокористування, історичні відомості, топоніміка.

Екосистеми міст і сел: географічне положення (область, район, географічні координати, по можливості – докладна карта-схема досліджуваної ділянки із вказівкою масштабу), рельєф, клімат, історичні відомості, топоніміка, населення, сучасне використання об'єкта в господарському й культурному житті людей, роль в природі, місті., селі.

Подбайте дати досить повний опис об'єкту, включивши в нього всі характеристики, що мають значення для проведеного дослідження. Додати малюнки, фотографії, рецепти й інший ілюстративний матеріал.
Опис методики досліджень

Після опису методик наведіть посилання на їхні літературні першоджерела. Якщо методики оригінальні, варто дати більше докладний їхній опис із вказівкою авторів.

Отримані результати досліджень

Результати повинні бути систематизовані відповідно до мети дослідження і представлені в найбільш зручному для інтерпретації виді: у таблицях, графіках, діаграмах, тезах.
3.Висновки і прогноз.

На підставі отриманих результатів оцінить екологічний стан об'єкта на момент проведеного дослідження. Спробуйте також дати прогноз зміни цього стану найближчим часом й у віддаленому майбутньому при збереженні існуючої ситуації.


 1. Програма дій.

Проект повинен обов'язково включати розроблену Програму практичних дій по оздоровленню, відновленню і збереженню досліджуваного об'єкту, що спирається на результати дослідження. У цю програму повинні входити як заходи, виконання яких стосується компетенції місцевих і регіональних органів влади, так і рекомендації населенню, у тому числі - перелік справ, які планують виконати або уже виконали самі школярі.

Робота, призначена для виконання школярами, повинна враховувати їхні можливості. Наприклад, такими заходами можуть бути : очищення від сміття русел маленьких річок, берегів водойм; благоустрій джерел, їхня паспортизація; посадка кущів і дерев. Розбивка квітників, лісопосадки й ДР.; освіта населення з питань збереження природного середовища і екологічної безпеки, по очищенню питної води в домашніх умовах з урахуванням результатів проведених досліджень та інше.

У розділі варто дати докладний перелік природоохоронних справ, у яких особисто брали участь члени даного екологічного колективу.

Перед поданням проекту на обласну олімпіаду рекомендуємо провести його публічний захист ( у школі, у позашкільному закладі, на міській конференції тощо.), а також одержати відгук про роботу в місцевій природоохоронній службі.


 1. Вимоги до оформлення проектів


Пакет матеріалів, що представляють на Ш етап олімпіади повинен мати:

1. Текст проекту в надрукованому виді, переплетений, зшитий у швидкозшивачі або складений у папку із прозорими файлами, підібраний у такій послідовності:

а) титульний лист, на якому варто написати номінацію конкурсу, по якій виконувався проект; назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), прізвища, імена та по батькові керівників, місце і рік проведення роботи;

б) назва навчального закладу, клас;

в) зміст;

г) зміст роботи обсягом не більше 30 машинописних сторінок, включаючи схеми, таблиці, графіки, малюнки й фотографії.

д) список використаної літератури;

е) додатки до звіту: відгук різних організацій про діяльність виконавця проекту, вирізки з газет, копії дипломів, відеоматеріали та інші.
Не забудьте пронумерувати сторінки !
2. Реферат-анотацію роботи (обсяг – 1 стор.), у якому варто вказати номінацію по який представлена робота, назва проекту, назва колективу (автора), місце й рік виконання проекту, короткий зміст проекту, перелік додатків.
( Увага! Реферат-анотація не підшивається до основного тексту проекту)

 1. Анотацію проекту (форма №2) для подання в Інтернеті.

 2. Стендова презентація проекту. (Надається у день захисту проекта).

Стенд має розміри: довжина 1188 мм., ширина 840 мм. Виготовляється з легкого матеріалу, бажано з паперу.

На стенді в стислій формі повинно бути викладено основний зміст проекту у вигляді тексту, ілюстрацій, схем, фотоматеріалів.

5. Комп‘ютерна презентація надається на електронному носії у день

захисту проекта.

5. Заявку на участь у Ш етапі екологічної олімпіади.


Форма №1
Заявка

на участь у відбірковому турі Ш етапу олімпіади з екології


 1. Прізвище, ім’я по батькові учня

 2. Навчальний заклад, клас

 3. Дата народження (повністю)

 4. Номінація

 5. Назва проекту (об’єкт дослідження)

 6. Прізвище, ім’я по батькові керівника проекту

 7. Контактні телефони (вкажіть код) для міжміського зв’язку


Примітка: Заявку треба надіслати до 10 січня(останній термін)

в кабінет біології за адресою:

49006 м. Дніпропетровськ

вул.. Свердлова, 70 ДОІППО
Форма № 2

Анотація проекту


 1. Прізвище, ім’я по батькові

 2. Дата народження

 3. Клас, навчальний заклад

 4. Прізвище, ім’я по батькові керівника проекту

 5. Телефони для зв’язку

 6. Короткий зміст (не більше 1 сторінки або 3000 друкованих знаків)

 7. Дата заповнення

Крім текстового варіанту анотації, обов‘язково надіслати її електронний варіант на адресу: grimascha@gmail.com


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розглядаються питання організації І методики проведення спостережень фізичних
Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Один говорит, то есть, двигая губами и языком, «издаёт звуки разной высоты и силы»

Черкаський обласний інститут післядиплом
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Методичний посібник 2013 Рекомендовано Вченою радою Київського обласного...
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

А. М. Мельник Кіровоград -2007
...

Відділ освіти Інгулецької у місті ради Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад№207
...

Чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» був проведений обласний учнівський екологічний...

Науково-методична діяльність учителя Проблема, над якою працює вчитель
Освіта, кваліфікація за дипломом: вища, Донецький інститут соціальної освіти, 2004 р., географ, викладач географії; Горлівський державний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка