Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тести (20 балів)

Тести (20 балів)

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2012 рік)

8 клас

Тести (20 балів)

І рівень (10 х 1 = 10 балів)

1. Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?

А Український щит

Б Дніпровсько-Донецька западина

В Волино-Подільська плита

Г Донецька складчаста споруда
2. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

А відкрито Антарктиду

Б з'явилися перші географічні карти

В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі

Г європейці дізналися про нову частину світу
3. Яка гора має вулканічне походження?

А г. Берда

Б г. Карадаг

В г. Бельмак-Могила

Г г. Камула
4. Визначте правильне твердження про природу океанів.

А У Північному Льодовитому океані є багато коралових островів.

Б У Атлантичному океані знаходиться найглибша западина Світового океану.

В Акваторія Тихого океану займає понад половину площі поверхні планети.

Г Водні маси верхнього шару Індійського океану холодніші на півдні, ніж на півночі.
5. Укажіть географічний об'єкт, у межах якого знаходиться найвища вершина Африки.

А гори Атлас

Б Драконові гори

В Ефіопське нагір'я

Г Східноафриканське плоскогір'я
6. Які форми рельєфу мають льодовикове походження?

А бархани, дюни

Б цирки, моренні горби

В поди, блюдця

Г яри, балки
7. Яка низовина України найбільше заболочена і має значне поширення карстових процесів?

А Поліська

Б Причорноморська

В Північнокримська

Г Закарпатська
8. Виміряна на плані відстань становить 3,5 см. В якому масштабі виконаний план, якщо відстань на місцевості становить 350 м?

А 1 : 100

Б 1 : 1 000

В 1 : 10 000

Г 1 : 100 000
9. В якому районі знаходиться географічний центр Полтавської області?

А Лубенському

Б Великобагачанському

В Хорольському

Г Пирятинському
10. Укажіть область, яка НЕ межує з Полтавською областю.

А Київська

Б Дніпропетровська

В Черкаська

Г Запорізька
ІІ рівень (5 х 2 = 10 балів)

11. Установіть відповідність між прізвищем дослідника України та його науковим внеском у розвиток вітчизняної географії. А-1, Б-4, В-2, Г-3

А. Володимир Вернадський

1. перший президент АН України, розвинув учення про біосферу

Б. Павло Тутковський

2. засновник фізичної географії в Україні, організатор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії

В. Степан Рудницький

3. один із фундаторів ландшафтознавства, обґрунтував можливість розведення лісів у степовій зоні

Г. Георгій Висоцький

4. автор першої схеми природно-географічного районування України, описав її природні комплекси
5. видатний ґрунтознавець, досліджував ґрунти Лісостепу та Степу України, зокрема Полтавщини

12. Установіть відповідність між географічним об’єктом (явищем) і способом, яким він (воно) зображується на картах України. А-3, Б-4, В-5, Г-1

 1. ступінь забруднення в межах держави

 1. спосіб ареалів

 1. природні зони

 1. спосіб ізоліній

 1. тварини, занесені до Червоної книги

 1. спосіб картограм

 1. рудний басейн

 1. спосіб якісного фону
 1. спосіб значків (позамасштабних)

13. Установіть відповідність між геотектонічними поняттями та їхніми визначеннями.

А-1, Б-3, В-5, Г-2

А. плита

1. ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу перекриті осадовими відкладами

Б. фундамент

2. верхній ярус платформи, утворений осадовими породами

В. щит

3. нижній ярус платформи, утворений магматичними та метаморфічними породами

Г. чохол

4. ділянка платформи, де відбувається опускання фундаменту по розломах
5. ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні породи


14. Установіть послідовність побачених пасажирами в ілюмінатор літака форм поверхні, якщо рухатися по прямій від Івано-Франківська до Луганська. 1Б, 2В, 3Г, 4А

А Донецький кряж

Б Подільська височина

В Придніпровська височина

Г Придніпровська низовина
15. Розташуйте імена мандрівників за часом їхніх відкриттів, починаючи з найдавнішого. 1В, 2А, 3Б, 4Г

А Христофор Колумб

Б Вітус Беринг

В Марко Поло

Г Жак Ів Кусто

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2012 рік)

8 клас
Теоретичний тур

 1. Установіть відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу України (заповніть таблицю). Зробіть висновки.

Тектонічна структура

Форми рельєфу12 балів

Подається дещо розширений варіант таблиці.

Тектонічна структура

Форми рельєфу

А. Євразійська літосферна плита

Материк Євразія (його західна частина)

І. Східноєвропейська платформа

Східноєвропейська рівнина

1. Український щит (УкЩ)

Височини: Придніпровська, Приазовська, південний схід Подільської височини, височина Житомирського Полісся,

Запорізька рівнина

2. Плита платформи:

а) Волино-Подільська плита,

Ковельський виступ, схід Львівського прогину

Височини: західна частина Подільської, Волинська; схід рівнини Малого Полісся, низовина Волинського Полісся

(західна частина Поліської низовини)

б) Північний борт Причорноморської западини

Причорноморська низовина,

північна частина шельфу Чорного моря

3. Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ)

Придніпровська низовина

4. Воронезький масив і його схили

Середньоросійська височина (південно-західні відроги)

5. Донецька складчаста область

Донецька височина (Донецький кряж, Бахмут-Торецька рівнина)

ІІ. Західноєвропейська платформа

Височина Розточчя; рівнина Малого Полісся

Б. Середземноморський рухливий пояс

Гори, міжгірні низовини, улоговини морів

1 . Скіфська плита

Північнокримська рівнина; крайній південний захід

Причорноморської низовини, шельф Чорного моря

2. Кримська складчаста система

Кримські гори, Керченське горбогір’я

3. Карпатська складчаста система:

а) Карпатська складчасто-насувна споруда

б) Передкарпатський крайовий прогин

в) Закарпатська міжгірна западина


а) гори Українські Карпати;

б) Передкарпатська височина

в) Закарпатська низовина

4. Чорноморська глибоководна западина

Центральна частина дна Чорного моря

Висновки: Таким чином, у більшості випадків спостерігається виражена відповідність між тектонічними структурами і великими формами рельєфу (піднятим структурам відповідають гори і височини; западинам і прогинам — низовини). Але є і неповне співпадіння. Так Передкарпатському прогину відповідає височина; а північній частині УкЩ — низовина. Ряд низовин і височин відповідають кільком тектонічним структурам. Так Причорноморську низовину утворюють Південний схил УкЩ, Скіфська плита, схили Донецької складчастої області, Переддобруджинський прогин і занурена складчаста споруда Добруджі. Поліську низовину утворюють Ковельський виступ, північні частини Волино-Подільської плити, УкЩ (його ділянки занурені при формуванні Прип’ятського накладеного неотектонічного прогину).


 1. Двоє учнів працюють із топографічною картою, виконуючи завдання по визначенню прямокутних координат школи в селищі Федорівка. Вони встановили, що перед ними фрагмент карти, на якій зображена територія країни, що знаходиться в Північній півкулі. Зробивши необхідні вимірювання і розрахунки, перший учень записує:

Х = 6065300, Y = …

 • Стривай, – каже він. – Це не територія України.

 • Як? – дивується другий учень. – Ти помиляєшся. Дивись на назви: Великі Броди, Зелений Гай, Загоряни …

 • Назви тут ні до чого, – відповідає перший учень. – Я зараз доведу, що це територія іншої держави.

Доведіть правоту першого учня.

12 балів

Правим є перший учень. Координата Х означає відстань від екватора у метрах. Якщо Х = 6065300, то селище Федорівка знаходиться на відстані 6065,3 км від екватора. Знаючи, що 1° широти відповідає приблизно 111 км, можна визначити географічну широту селища: φ = 6065,3 : 111 ≈ 54, 5° пн. ш. Але це значно північніше, ніж крайня північна точка України поблизу с. Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області (приблизно 52° 22' пн. ш.). Таким чином, на топографічній карті зображена не територія України.
Практичний тур

1. Дві групи туристів сходять на гору, яка має висоту 4 км. У підніжжя гори температура повітря +20°С, атмосферний тиск 700 мм рт. ст. У цей час перша група піднялася на висоту, де температура повітря +11°С, а друга група – на висоту, де тиск складав 650 мм рт. ст. Розрахуйте, яка з груп знаходиться вище і на скільки кілометрів (метрів).
1) 20°С - 11°С = 9°С – різниця в температурі.

2) Температура повітря знижується з висотою на кожний 1 км в середньому на 6°С.

9°С х 1 км : 6 ° = 1,5 км – висота, на яку піднялася перша група.

3) 700 мм рт. ст. - 650 мм рт. ст. = 50 мм рт. ст. різниця тиску.

4) У тропосфері з підняттям на кожний 1 км тиск зменшується приблизно на 100 мм рт. ст.

50 мм рт. ст. х 1 км : 100 мм рт. ст. = 0,5 км – висота, на яку піднялася друга група.

5) 1,5 км - 0,5 км = 1 км

Перша група знаходиться вище, ніж друга на 1 км.
2. Заповніть у таблиці колонку «Назва об’єкта». На контурній карті України позначте ці об’єкти (на контурній карті учень позначає номер і назву об’єкта).

10 балівХарактеристика об’єкта

Назва об’єкта

1.

Найдовша печера України знаходиться в цій області.

Тернопільська

2.

Ця гора є найвищою точкою Кримських гір.

г. Роман-Кош

3.

Ця область є найменшою за площею в Україні.

Чернівецька

4.

Цей кримський мис є найпівденнішою точкою України.

мис Сарич

5.

Ця тектонічна западина має найбільші в Україні родовища газу.

Дніпровсько-Донецька

6.

Це місто є обласним центром Волинської області.

м. Луцьк

7.

У межах цієї височини розташована найвища точка рівнинної території України.

Хотинська

8.

Це море омиває береги лише двох держав – Росії й України.

Азовське

9.

Цей марганцеворудний басейн є одним із найбільших у світі.

Нікопольський

10.

Цю форму рельєфу ускладнюють скелясті вапнякові пасма – Товтри.

Подільська
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

Тести групи А
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал

З авдання основного етапу дистанційного туру
Який небезпечний ворог-паразит полює на людину? Він може бути причиною дтп. Опишіть особливості його розвитку та систематичні положення....

Тести групи а (1 бал)

Тести групи а (1 бал)

Тести самоконтролю
Організація робіт з стандартизації І загальні їмоги до змсісту нормативних документів

Тести групи а (1 бал)
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013 – 2014 навчальний рік 10 клас

Підготувала вчитель біології Хотуницької зош І-ІІ ступенів Щорського...
Гравець, який вийде переможцем, за згодою вчителя може отримати додатковий бал до підсумкової тематичної оцінки з біології. Питання...

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Тести а (один варіант відповіді) Фораменіфери мешкають
Регенерація у гідри відбувається за рахунок клітин: а шкірно-мۥязових; б жалких; в проміжних; г залозистихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка