Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методична розробка відкритого заняття лозова Тема: «Екологічна криза сучасності»

Методична розробка відкритого заняття лозова Тема: «Екологічна криза сучасності»

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ

ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯ


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

Лозова

Тема: «Екологічна криза сучасності»(слайд №1)

Девіз уроку: «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми її узяли у позику у своїх дітей». (слайд №2)

Еколог Лі Талбот.

Поняття, що підлягають засвоєнню:

Антропогенна зміна клімату. Екологічні проблеми, пов'язані з водою. Екологічні проблеми, пов'язані з ґрунтами. Скорочення видової (генетичної) різноманітності організмів.

Тип заняття:

Навчальне заняття

Вид заняття:

Урок-семінар

Метод проведення заняття:

Діалогове навчання з демонстраціями

Необхідний рівень засвоєння:

Репродуктивне відтворення та практичне застосування.

Час і місце проведення

Дві академічні години в аудиторії на 30 навчальних місць.

Мета:

 • навчальна

  • систематизувати знання учнів про глобальну екологічну проблему людства, її сутність,

  • причини виникнення та шляхи розв’язання;

  • допомогти усвідомити необхідність ведення здорового способу життя

 • розвиваюча

– розвивати критичне мислення учнів, уміння виокремлювати в змісті головне, істотне;

– узагальнювати численні факти; удосконалювати розвиток загально-навчальних вмінь (працювати над доповіддю, виступати з повідомленнями, вивчати додаткову літературу;

– виступати в ролі опонента, складати рецензію на повідомлення);

– розвивати відчуття відповідальності студентів за екологічну ситуацію в світі,

 • виховна

– виховувати колективізм, організованість;

–здійснювати екологічне виховання, формувати активну життєву позицію навколишнього середовища.


Методична мета: застосування мультимедійних технологій у навчальному

процесі, їх вплив на засвоєння матеріалу.

Навчальні посібники: альбоми, фотографії, матеріали періодичної преси, таблиця «Екологічна ситуація в Україні»

Методичні рекомендації:

В результаті проведеного заняття студентів необхідно переконати в тому, що будь-який новий матеріал обов’язково пов’язаний з попередніми темами і має зв’язок з іншими дисциплінами – такими, які вже вивчаються або будуть вивчатися. Тому ефективність засвоєння нових знань і навичок гарантується лише при якісному оволодінні навчальним матеріалом, послідовному, осмисленому та фундаментальному вивченні не лише всього матеріалу дисципліни, але й матеріалу суміжних дисциплін.
Структура заняття:

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Мотивація

 4. Розгляд теми

 5. Закріплення нових знань

 6. Підсумки заняття

 7. Домашнє завдання

 8. Список використаних джерел

Хід заняття

1 Організаційний момент  2 хв.

 1. Привітання.

 2. Перевірка присутніх.

 3. Перевірка підготовленості студентів до заняття.


2 Актуалізація опорних знань  18 хв.

(перевірка пройденого матеріалу, домашнього завдання)

На попередньому занятті ми вивчали тему «Характер забруднення та види забруднювачів. Методи вивчення якості та обсягу забруднення.». Ви ознайомилися з: Основними джерелами забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів, методами визначення обсягу забруднення

Дайте відповідь на наступні питання (питання до студентів):

1. Що таке забруднення?
Форма відповіді:

Забруднення – внесення в природне середовище нових, не характерних для нього фізичних, хімічних і біологічних агентів, перевищення їхнього природного середнього багаторічного рівня в середовищі. Об'єктом забруднення є атмосфера, вода, ґрунт. Непрямими жертвами забруднення є люди, тварини, рослини, мікроорганізми.
2. Які ви знаєте види антропогенних забруднень?
Форма відповіді:

Серед антропогенних виділяють забруднення:

- механічні (тверді частинки та предмети в біосфері);

- хімічні (хімічні елементи, різні сполуки, отруйні речовини промислового і побутового призначення);

- фізичні (шуми, вібрація, зміни теплових, електричних, радіаційних, світлових полів у природному середовищі);

- біологічні (різні організми, бактеріологічна зброя, нові віруси).
3. Види фізичних забруднень забруднень?
Форма відповіді:

Фізичні забруднення поділяються на такі типи:

- теплове (термальне) - виникає в результаті підвищення температури середовища, головним чином у зв'язку з промисловими викидами нагрітого повітря, відхідних газів і води;

- світлове - порушення природної освітленості місцевості внаслідок впливу штучних джерел світла, що призводить до аномалій у житті рослин і тварин; утворюється через збільшення інтенсивності шуму надприродного рівня;

- електромагнітне - виникає у разі зміни електромагнітних властивостей середовища (від ліній електропередач, радіо й телебачення, роботи деяких промислових установок) й приводить до глобальних і місцевих географічних аномалій і змін у тонких біологічних структурах;

- радіоактивне - пов'язане з перевищенням природного рівня вмісту в середовищі радіоактивних речовин.
4. Що таке викид, які є класи викидів?
Відповідь студента:

Викид - це газоподібні потоки, які надходять в атмосферу від виробництва.

Класи викидів:

1)Перший клас

Організовані – надходять в атмосферу через спеціальні газоходи та труби.

Неорганізовані – викиди, що утворюються в результаті негерметичності обладнання, відсутності вентиляції, розливів токсичних рідин.

2)Другий клас

Безперервні

Періодичні

3)Третій клас

Первинні

Вторинні – результат взаємодії первинних викидів

4)Четвертий клас

Нагріті – температура якого вище температури НС

Холодні ­­– температура не вище температури НС

5)П’ятий клас

Які очищуються

Які не очищуються
5. Назвіть джерела забруднення атмосфери.
Форма відповіді:

Джерелами забруднення атмосфери є димові викиди промислових підприємств та теплових електростанцій, вихлопні гази транспортних засобів, продукти само згорання сміттєзвалищ та териконів вугільних шахт.


7. Як впливає забруднення атмосфери на людину?
Форма відповіді:

Забруднення атмосфери впливає на людину таким чином:

1. знижується загальний імунітет організму та підвищується вразливість до інфекцій;

2. підвищується дитяча захворюваність;

3. поширюються хронічні захворювання: бронхіт, рахіт, астма;

4. підвищується кількості алергічних захворювань;

5. відбувається "помолодшання" хвороб.
8. Що таке скид. Основні види забруднення поверхневих та підземних вод?
Форма відповіді:

Скид - це рідкі стоки, які надходять у водні об’єкти від виробництва

До основних видів забруднення поверхневих та підземних вод належать фізичне, хімічне, біологічне, теплове, радіоактивне.

Фізичне забруднення - збільшення кількості нерозчинних часток (глина, пісок, намул), внаслідок чого зменшується прозорість води, погіршуються умови росту та розвитку водних організмів.

Хімічне забруднення - проявляється появою у воді невластивих їй мінеральних сполук (нафтопродуктів, пестицидів, токсичних речовин, поверхнево-активних речовин). Часто супроводжується появою запаху, забарвлення та підвищення температури. Посилення шкідливої дії відбувається за рахунок кумулятивного ефекту.

Біологічне забруднення - забруднення стоками, що містять велику кількість мікроорганізмів, особливо небезпечними є забруднення хвороботворними мікроорганізмами.

Теплове забруднення - скидання у водойми теплих вод після охолодження виробничих процесів, виявляється у підвищенні температури води. Його супроводжує зміна хімічного та газового складу води, зменшення кількості кисню, "цвітіння" води, збільшення вмісту в ній мікроорганізмів.
9. Як впливає забруднення гідросфери на людину?
Форма відповіді:

Забруднення водних ресурсів супроводжується:

1. поширенням інфекційних захворювань;

2. споживанням небезпечних для здоров'я речовин разом з питною водою, рибою та іншими морепродуктами;

3. збільшенням фінансових витрат для очистки води для споживання;

4. проблемою екологічно-безпечного для здоров'я людей відпочинку біля водоймищ.
10. Які ви знаєте джерела забруднення ґрунтів та наслідки їх впливу на людину?
Форма відповіді:

Головними джерелами забруднення ґрунтів є:

1) масове застосування мінеральних добрив;

2) використання пестицидів (отрутохімікатів, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур'янами та шкідниками;

3) промислові та побутові відходи;

4) викиди в атмосферу та скиди у воду забруднювальних речовин, радіаційне забруднення.

Вплив забруднення грунтів на людину:

1. споживання забруднених харчових продуктів;

2. збільшення алергічних хвороб;

3. непрямі наслідки через вплив на біо- , гідро та атмосферу.
3 Мотивація 1 хв. (слайд №3)

Викладач. Актуальність даної теми полягає в тому, що в даний час на Землі майже не збереглося районів, на яких не позначалися наслідки господарської діяльності людини. Навіть у льодах Антарктиди були виявлені радіоактивні опади, сліди деяких металів. Дії людства на природу по своєму розмаху досягли планетарних масштабів. Людина почала активніше втручатися в природу, перетворювати природні об'єкти, що призводить до загибелі всіх живих організмів. У зв'язку з цим питання охорони навколишнього природного середовища стоїть дуже гостро і вимагає швидкого рішення.

Тому ми сьогодні ставимо проблемне запитання і напротязі уроку будемо намагатися дати на нього відповідь:

- що потрібно зробити для створення екологічно стабільного суспільства?


4 Розгляд теми  59 хв.

План семінару.

(Обговорення повідомлень.)

- Які особливості мають глобальні екологічні проблеми:

1. Антропогенна зміна клімату (виступи студентів групи №1)

 • зтоншування озонового екрану в стратосфері


 • парниковий ефект.

 • кислотні дощі

 • фотохімічними туманами

2. Екологічні проблеми, пов'язані з водою. (виступи студентів групи №2)


 • забруднення нафтою і нафтопродуктами;

 • забруднення промисловістю та сільським господарством;

3. Екологічні проблеми, пов'язані з грунтами (виступи студентів групи №3)


 • ерозія грунтів

 • проблема пестицидів

4. Скорочення видової (генетичної) різноманітності організмів. (виступи студентів групи №4)

Поняття екологічної проблеми.

Людське суспільство виступає нині як глобальна природна сила, що втягує природу в орбіту своєї активної діяльності. Природа створює величезний, надзвичайно складний живий механізм, у якому взаємодіють усі живі організми. Криза навколишнього середовища - це сигнал катастрофи, що наближається. Екологічні закони світу існують. Людина навчилася підкоряти енергію атома й запускати на орбіту Землі космічні кораблі, але скасувати закони природи вона не в силі. Цей основний принцип екології був сформульований ще в XVII столітті філософом Френсісом Беконом: «Ми не можемо управляти природою інакше, як підкоряючись їй».

Природа сьогодні зовсім не та, що була в часи дідів і батьків. Вона вже не така багата й зовсім не така невичерпна, як здавалося раніше. Проблема здорового навколишнього середовища стала настільки ж життєво важливою, як і проблема забезпечення людства продуктами харчування або енергією.

Чи є острови порятунку від цього лиха? Таких островів немає. Все людство — в одному човні. І пересісти з нього нікуди. Земля — маленький світ у Всесвіті, і це єдине місце, де людство може вижити або загинути. Куточків, яких не торкнулося екологічне лихо, сьогодні не існує (хімікати виявлені навіть у тілі пінгвінів).

Що маємо — не бережемо, втратимо — плачем.

Глобальні питання вимагають глобальних відповідей, широкого міжнародного співробітництва для їх розв’язання. Жодна держава, якою б могутньою вона не була, ні група держав не в змозі самостійно впоратися з цими проблемами. Тільки взаємодія всіх країн в умовах миру, тільки усвідомлення загальної взаємозалежності дозволить народам запобігти соціальним і екологічним катастрофам і, зрештою, просто вижити.

Найсуттєвіша риса XX століття - створення людством низки смертельних загроз своєму розвитку та існуванню. Це наслідок накопичення людством помилок у стосунках з довкіллям, ігнорування ним навіть очевидних сигналів про шкідливість недалекоглядних дій. Йдеться про наближення глобальної екологічної катастрофи через інтенсивне й кількісне зниження природних умов і ресурсів, необхідних і достатніх для існування живого, передусім людини.

Отруєні "великою хімією" повітря, вода, ґрунти; майже не залишилося місць, де можна дихати на повні груди. Небезпечно забруднено навіть акваторії світового океану. Людина в останні роки впритул наблизилася до повного самознищення, безперервно нарощуючи кількість глобальних загроз своєму існуванню: ядерна війна, "озонова діра"; теплове, хімічне й радіаційне забруднення довкілля; стрімке збіднення рослинного і тваринного світу, СНІД тощо.

Якщо до цього додати швидке і небезпечне наростання перенаселення у кількох регіонах Землі, помітне збільшення загрози воєнних конфліктів з приводу поділу між сусідніми країнами води та інших природних ресурсів, блискавичне і майже загальне погіршення стану довкілля, то можна впасти у розпач й припинити боротьбу за виживання і побудову ноосфери - сфери панування розуму і комфортного співіснування людства зі світом рослин і тварин. Справді, людина "не може чекати милостей від Природи" після всього того, що вона з нею вчинила.

За прогнозами вчених, при збереженні існуючих тенденцій у взаємодії суспільства й навколишнього середовища уже через 35-40 років може розпочатися масове вимирання землян. Це стосується всіх країн і народів планети.
Викладач. Як ви думаєте|вважаєте|, що таке екологічна криза і коли вона виникає?

Студент .

Екологічна криза - це не вибух, а лавина, і, як належить лавині, має величезну інерційність і невідворотність.

Під екологічною ситуацією мається на увазі стан|достаток| навколишнього середовища або окремих її чинників|факторів|, що мають емоційну|емоціональну|, кількісну або якісну оцінку. З|із| позицією людини розуміння екологічної ситуації, яка вимагає поліпшення|покращання| або запобігання, називається екологічною проблемою.
Обговорення результатів досліджень студентів по екологічних проблемах

(Виступи|вирушання| студентів і обговорення заздалегідь|наперед| повідомлених їм питань)

Студент 1 групи №1.

Короткий зміст виступу

Навколишнє середовище - це те середовище існування, в якому ми живемо. Існує жива природа (рослини, тварини, люди) і нежива - вода, повітря, земля тощо. Сукупність усіх елементів навколишнього середовища уможливлює продовження життя.

Проблема забруднення атмосферного повітря виникла у зв’язку з розвитком промислового виробництва. Особливої гостроти вона набула у другій половині ХХ ст., в період науково–технічної революції, яка характеризується надзвичайно високими темпами росту промислового виробництва, споживання електроенергії та використання моторних транспортних засобів.

Науково-технічний прогрес у промисловому виробництві призвів до розширення використання природних ресурсів. Перелік хімічних елементів, які застосовує людина у промисловому виробництві, суттєво збільшився за останнє десятиліття. Якщо на початку ХХ ст. використовували 19 хімічних елементів, то в середині століття у промисловому виробництві було задіяно близько 50, а в 70–х роках — понад 100. Ці зміни у промисловому виробництві, зрозуміло, що відбилися на складі промислових викидів, що призвело до якісно нового забруднення атмосферного повітря, а саме, аерозолями важких металів і рідкісних металів.(слайд №4)

Всесвітня організація охорони здоров’я дає таке визначення забруднення — це поява у довкіллі людини забруднюючих речовин чи будь–яких інших агентів (від вірусів до звукових хвиль надмірної інтенсивності), які безпосередньо чи опосередковано негативно впливають на людину і створене нею для власних потреб штучне середовище. Атмосфера забруднюється шкідливими газами від машин і промислових підприємств. Забруднення повітря може завдати величезної шкоди атмосфері Землі та призвести до значних кліматичних змін. Такі хімічні речовини, як хлорфлуорокарбон (CFC) руйнують озоновий шар — захисний бар’єр навколо атмосфери Землі, що не пропускає згубну радіацію Сонця. Забруднення, спричинене спалюванням вугілля і нафти, вихлопними газами та промисловими відходами, створює так званий парниковий ефект, що призведе до глобального потепління клімату на Землі.

Останніми роками учені уважно стежать за глобальними змінами клімату, аналізуючи багаторічні метеорологічні дані і широко застосовуючи метод моделювання – найпоширеніший метод оцінки очікуваних змін клімату Землі. За останнє сторіччя відбулося підвищення середньої температури поверхні Землі не менше чим на 0,5°  С. Як і передбачали учені, зимові температури збільшилися значніше, ніж літні. Отже, в світі в цілому вимальовувалася картина певної деградації природного середовища в результаті потеплення клімату, зменшення кількості опадів в одних регіонах Землі і їх збільшення в інших, підйому рівня океану і ряду інших несприятливих наслідків парникового ефекту. (слайд №4, 5)Студент 2 групи № 1.

Короткий зміст виступу

Джерела антропогенного забруднення атмосфери.
   Загальний сучасний рівень техногенного забруднення атмосфери досягає порядку 1 млрд. т. аерозолів та газових викидів і 300-500 млн. т. пилу. Вміст забруднювачів атмосфери над містом приблизно в 15 разів більший, ніж в сільській місцевості, і в 150 разів більший ніж над океаном.
   В індустріально розвинених країнах у відсотковому відношенні джерела забруднення поділяються наступним чином:
   1. Транспорт — 59%
   2. Спалювання викопного пального і дерева — 28%
   3. Чорна і кольорова металургія — 13%
   4. Інші джерела — 10%.


Відомо, що понад 40% оксиду вуглецю, 46% вуглеводів і близько 30% оксидів азоту від загальної кількості цих речовин, які попадають в атмосферу припадає на транспорт. Автотранспорт є джерелом викидів в атмосферу і тетраетилсвинцю.

Паливно–енергетичний комплекс є основним джерелом постачання в атмосферу СО2 і сірчаного газу.   Підприємства енергетики і металургії викидають у атмосферу основну кількість оксидів азоту (72%), сірчистий ангідрид. (слайд №6)
Студент 3 групи № 1.

Короткий зміст виступу

Озон утворюється в атмосфері під дією електричних розрядів, синтезується з|із| кисню під дією космічної УФ-РАДІАЦІЇ. В межах атмосфери підвищені концентрації озону утворюють озоновий шар, що має важливе|поважне| значення для забезпечення життя на Землі|грунті|. Він ослаблює|послаблюю| смертоносну УФ-РАДІАЦІЮ в шарі атмосфери між 40 і 15 км. над земною поверхнею приблизно в 6500 разів. Озон захищає біоту від згубної дози жорсткої ультрафіолетової (УФ) радіації, яка може проникати і через водну товщу до глибини 300  м.

Руйнування його на 50% збільшує в 10 разів радіацію, що впливає на зір тварин і людини і може надати|виявляти| інші згубні дії на живі|живі| організми. Зникнення озоносфери| призвело б до серйозних наслідків — спалаху раку шкіри, знищення планктону в океані, мутаціям рослинного і тваринного світу|світу|. Руйнування озонового екрану може змінити і загальну циркуляцію атмосфери, тобто клімат.

У тому, що розміри озонового шару зменшуються провиною|виною| є|з'являються| наступні|слідуючі| причини:

 • запуск космічних кораблів, надзвукових літаків,

 • значні масштаби виробництва фреонів.

Згодом на підставі наукових досліджень був зроблений висновок|виведення|, що основною причиною є|з'являються| фреони, які широко використовуються в холодильній тех­ніці| і аерозольних балончиках. Фреони інтенсивно руйнують озон. Самі ж вони руйнуються дуже повільно|поволі|, протягом 50-200 років.

Необхідно відновити колишню форму (45-50 км|) озонового шару і тоді він не перетвориться на маленький шар товщиною| в декілька метрів. Адже не буде йогоі не буде життя на землі|грунті|!»

На сьогодні відомо, що скорочення кількості озону в стратосфері над нашою країною в середньому складає близько 3%. Зменшення змісту озону тільки на 1% веде до збільшення захворюваності раком шкіри на 5–7%. Це означає, що 6–9  тис. чоловік на європейській території нашої країни щорічно захворюють раком шкіри тільки із-за руйнування озонового шару.

З першого січня 1989  р. вступив в силу протокол Монреаля по скороченню до 1999  р. виробництва хлорфторвуглеводів на 50%. Протокол, поза сумнівом, важливий, але навіть при строгому його дотриманні вміст озону в стратосфері в наступному десятилітті зменшуватиметься. (слайд №7)
Студент 4. групи № 1

Короткий зміст виступу

Парниковий ефект виник завдяки викидам в атмосферу багатьох газів: чадного газу , вуглекислого газу , вуглеводнів, тобто метану, етану ін., які накопичуються в результаті спалювання корисних копалин і інших виробничих процесів, хоча ці речовини майже не представляють небезпеки як самостійні забрудники (за винятком високих концентрацій).

Механізм парникового ефекту досить простий. Звичайне сонячне випромінювання при безхмарній погоді і чистій атмосфері порівняно легко досягає поверхні Землі, поглинається поверхнею грунту, рослинністю і ін. Нагріта поверхня віддає теплову енергію знову в атмосферу, але вже у вигляді довгохвильового випромінювання, яке не розсівається, а поглинається молекулами цих газів (СО2 поглинає 18% теплоти, що віддається), викликаючи інтенсивний тепловий рух молекул і підвищення температури.Атмосферні гази (азот, кисень, водяні пари) не поглинають теплове випромінювання, а розсіюють його. Концентрація СО2 щороку підвищується на 0,8—1,5 міліграм/кг. Вважається, що при зростанні вмісту СО2 в повітрі удвічі середньорічна температура підвищиться на 3—5°С, що викличе глобальне потеплення клімату, і через 120 років можна чекати масового танення льодовиків Антарктиди, підйому середнього рівня Світового океану, затоплення значної частки території і інших негативних наслідків. Якщо не прийняти термінових заходів, до середини сторіччя глобальна температура підніметься на 1,5–4,5°С. Глобальне потеплення клімату може призвести до зміни структури і місцерозташування біомів Землі. (слайд №8)Викладач. Чи є якісь заходи, що пропонують екологи, для запобігання глобальному потепленню клімату ?

Студент 5. групи № 1

Короткий зміст виступу

Для цього треба: скоротити споживання вугілля, перейти на природний газ;

 • використовувати альтернативні види енергії: енергію сонця, вітру, води, приливів і відливів, тепло земних надр, біогаз, ядерну енергію;

 • створення енергозберігаючих і безвідходних технологій, що дозволяють зменшити викид в атмосферу вуглекислого газу, метану і інших газів;

 • розробка технологій поглинання і скраплення вуглекислого газу (створення сховищ зрідженого CO2 на великих глибинах в морях;

 • збереження лісових екосистем, які виконують функцію природного поглинача CO2 (1  га лісу поглинає протягом року 15–30  т CO2 і виділяє до 11–23 т O2);

 • підвищення культури землеробства, зокрема застосування фітомеліорації, допоможе регулювати вміст CO2 в атмосфері. (слайд №9)Викладач. А чи є позитивні сторони парникового ефекту?

Студент 6. групи № 1

Короткий зміст виступу

Екологи відзначають і позитивні сторони парникового ефекту:

 • розширення лісових екосистем у зв'язку з потепленням клімату;

 • зміна режиму атмосферних опадів у бік їх збільшення;

 • підвищення врожайності с/х рослин за рахунок збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері. (слайд №10)Викладач: Наступне|таке| додаткове повідомлення|сполучення| про кислотні дощі.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-семінар Тема: Екологічна криза сучасності. Мета
Обладнання: плакати «Грінпіс», альбоми, фотографії, матеріали періодичної преси, таблиця

Методична розробка допоможе вчителям формувати природознавчі компетентності...
Проектно – дослідницька діяльність – основа розвитку творчих здібностей І способів стимулювання пізнавальної активності молодших...

Сценарій виховної години. 0 Висновки. 0 Література. 0 Самоаналіз....
Укладач : Свирида Наталія Борисівна –викладач економічних дисциплін, магістр, спеціаліст вищої категорії

Методична розробка уроку природознавства Тема: Порівнюємо природні
Обладнання: карта України, для групової роботи кросворди та частинки карти для складання, зашифровані назви міст, ілюстрації рослин...

Легенда 1
О. В. словник енциклопедія з предметів «технологія приготування напоїв І коктейлів та їх характеристика» та «організації обслуговування...

Методична розробка з предмета «Фізичне виховання» на тему: «Методичні...
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Заняття
Тема заняття: Характеристика царства Гриби. Обережно гриби. Фенологічні спостереження

Методична розробка містить матеріали методичного І практичного характеру...
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу

Ради Часовоярський Центр дитячої та юнацької творчості Розробка підсумкового...
Обладнання: ноут-бук, ребуси, демонстраційні матеріали у вигляді слайдів, картки з завданнями, «карта островів», «монети»

Методична розробка уроку з української мови у 6 класі на тему «Культура...
Мета: Збагатити словник учнів діловою лексикою з метою успішного оволодіння ними діловою документацією, дати поняття про оголошення,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка