Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають по кілька варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Вибери правильну відповідь І познач її.(По 1 балу)

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають по кілька варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Вибери правильну відповідь І познач її.(По 1 балу)

11 КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА

Виконай тестові завдання.

Завдання 1—8 мають по кілька варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.(По 1 балу)

1. Познач речення, що містить фразеологічні антоніми:

А Федір готовий був бігти, втікати світ за очі чи провалитися крізь землю

(П. Загребельнни).

Б Подумав він, погадав він, та ноги на плечі і пішов у довгі лози (О. Коїшський).

В Він казав, що ловитиме коропів на черешнях, на нього сипати­муться золоті горішки, а скуштував облизня (О.Сенчик).

Г Він хитро замів і заплу гав сліди, сухим і чистісіньким вийшов з води (М. Луків).

Ґ Краще б я забудьків наївся, краще б сам собі забив баки! (Є. Гуцало).

2. Познач неповне речення:

А Ти для добра подай людині руку (В. Баранов).

Б Над вулицями неба сірий зонт (М. Сіренко).

В ІЦе гомонять цілющі води (В. Пугач).

Г А скільки мрій було зеленою весною! (М. Рильський).

Ґ Лови летючу мить життя! (Олександр Олесь).

3. Познач речення з відокремленим поширеним означенням (розді­лові знаки пропущено):

А Лунає співуча голосна глибоко пройнята щирістю мова(С. Васильченко).

Б Мудрість це поєднаний з добротою розум (Д. Лихачов).

В Мудрість розум настояний на совісті (Ф. Іскандер).

Г Сплять сивиною закутані гори (Б. Дегтярьов).

Ґ Залита холодною місяця повіння ніч згоряла (Ю. Мушкетик).

4. Познач речення з поширеним звертанням (розділові знаки про­пущено):

А Води Дніпрової нап'юсь на тебе друже подивлюсь (Т. Шевченко).

Б Благословенний будь мій рідний краю (Д. Павличко).

В Здіймаймо товариство наші крила! (М. Вінграновський).

Г О Вкраїно хлюпни ще піснею пісень (Л. Забашта).

Ґ Вирвися душе з підступних тенет слави спокуси та дзвону монет (Авіценна).

5. Познач складносурядне речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено):

А Шипшина вбралась у коралове намисто і літо бабине вплелось між намистин (Є. Гуцало).

Б Тьмяніє на ставку непевна крига і певності ні в чому більш нема (І. Муратов).

В Сонце стоїть над головою і його золоте проміння горить від­бивається на зеленій траві (Панас Мирний).

Г А перед заходом ще дужче гріє сонце й цілує даль степів ще гарячіш воно

(В. Сосюра).

Ґ Ідуть зі мною чесні люди і хліб росте без гіркоти (А. Ма­лишко).

6. Познач безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити двокрапку (розділові знаки пропущено):

А Я маю крила дайте небо (Г. Чубач).

Б Вас зрадив друг опустились крила (В. Беля).

В Так хотілося б вірити в світі живеш не дарма (В. Гужва).

Г Мій світлий зір в верхів'я лине моє коріння в глибині (М. Стельмах).

Ґ Життя легко висміяти і знецінити набагато важче у пітьмі за­світити каганчик віри та надії (В. Дрозд).

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть із подвоєними літерами:

А зран..я, безсмерх.я, пісен..ий;

Б страшен..ий, картин..ий, міськком;

В довгожданний, блажен..ий, згуртован..ий;

Г життєдайний, відвідай..ий, Він..ич..ина;

Ґ проніс.я, стат..ей, роззброїти.

8. Познач рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс:

А дівич/вечір, пів/до/восьмої, барвисто/пахучі;

Б видимо/невидимо, далеко/східний, розмовно/побутовий;

В одним/один, державно/політичне, поштово/телеграфний;

Г екс/віце/прем'єр/міністр, луна/парк, блідо/рожевий;

Ґ целюлозно/паперовий, нога/в/ногу, фізико/математичний.
Завдання 9—11 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких правильних відповідей ДВІ або БІЛЬШЕ. Вибери усі правильні відповіді й познач їх. (По 5 балів)

9. Познач речення з дієслівним складеним присудком:

А На адресу моєї душі буде вітер пісні присилати (Г. Чубач).

Б Людям завжди треба говорити приємні слова (І. Вільде).

В Я хотів би комусь нагадати зорю (А. Кичинський).

Г Людина завжди буде сприйнятлива до прекрасного (Олесь Гончар).

Ґ Віра в себе є запорука життєвих успіхів (Л. Силенко).

10. Познач речення, у якому одиничний дієприслівник не відокрем­люється (розділові знаки пропущено):

А Марія вагаючись ступає за проворною Уляч (М. Стельмах).

Б Швиденько сльози Марія втерла сміючись (Т. Шевченко).

В З-за дерев співаючи з'явилася струнка жіноча постать

(М. Стельмах). Г Там рідну пісню слухав я завмерши (М. Рильський).

Ґ Мандруючи не змарнував я днини (М. Сингаївськай).

11. Познач речення зі вставними словами або словосполученнями (розділові знаки пропущено):

А Певна річ серед молоді трапляються непокірні правдолюби(В. Гужва).

Б Як мало навіть і в розумних людей жага багатства народжує думок

(М. Стельмах).

В На жаль помирають герої на щастя ще є патріоти (А. Камінчук).

Г Нехай лишень зварять нам вечеряти (П. Куліш).

Ґ Чутливість їжаків до укусів гадюк принаймні в сорок разів менша, ніж у інших ссавців (Із довідника).
Завдання 1215 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, добери відповідник, позна­чений БУКВОЮ, і впиши її в таблицю.(По 10 балів)

12. Установи відповідність між крилатими висловами літературного походження та назвами творів, з яких вони походять:

1 Реве та стогне Дніпр широкий;

2 Напитися шоломом Дону;

3 Блаженні вбогі духом;

4 С ще порох у порохівницях!

А Біблія;

Б «Слово о полку Ігоревім»;

В Повість М. Гоголя «Тарас Бульба»;

Г Балада Т. Шевченка «Причинна»;

Ґ Поезія Лесі Українки «Досвітні огні».

13. Установи відповідність між іншомовними словами та їхніми лексичними значеннями:

1 курсив; А змішування різних сортів

2 курсор; чаю, соків для поліпшення

3 кураж; їхньої якості;

4 купаж.

Б удавана хоробрість, грайливо-піднесений стан;

В друкарський похилий шрифт;

Г установа для лікування й відпочинку хворих;

Ґ рухомий знак на комп'ютерному моніторі.

14. Установи відповідність між односкладними реченнями й визна­ченням їхніх видів:

1 Несу в душі цвіт вишні і калини (І. Севернюк).

2 Війнуло громом з Тясмина-ріки (Л. Костенко).

3 Спиляли в лузі вікового дуба (С. Шевченко).

4 Піснями ситий не будеш (Народна творчість).

А означено-особове;

Б неозначено-особове;

В узагальнено-особове;

Г безособове;

Ґ називне.

15. Установи відповідність між складнопідрядними реченнями та визначенням їхніх підрядних частин:

1 Із гордістю сина кажу я про те, що мати мені Україна (М. Луків).

2 Не маєм права забувати пісні, яких навчала мати (М. Луків).

3 Ніде вода не п'ється так солодко, як з рідної криниці (П .Ку­ліш).

4 Коли в людини є народ, тоді вона уже людина (Л. Костенко).

А означальне;

Б з'ясувальне;

В обставинне умови дії;

Г обставинне порівняльне;

Ґ обставинне причини.

а поданими схемами склади й запиши речення:

16. (Коли), , і .

17...., хоч ( ), що ( ).

18...., тому що ( ), але .

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

в

Б

В

Б

Г

В

Б

Г

БВ

Б

АВ

13

1

2

3

4
В

Г

Б

А
12

1

2

3

4
Г

Б

А

В
15

1

2

3

4
Б

А

г

В
14

1

2

3

4
А

Г

Б

В

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Завдання 1—12 мають по кілька варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Вибери правильну відповідь і познач її.(По 1 балу)
1. М. Хвильовий був організатором літературного об'єднання:

А «Молодняк»;

Б «Марс»;

В «Плуг»;

Г Вапліте.

2. Яку з ідейних позицій захищав М. Хвильовий у літературній дискусії 1925—1928 рр.?

А Орієнтація на просвітянство й масовість.

Б Концепція повноцінної національної літератури.

В Засади класичної літератури.

Г Засади соціалістичного реалізму.

3. Прочитай рядки:

З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія...

Цими словами починається твір М. Хвильового:

А «Редактор Карк»;

В «Мати»;

Б «Іван Іванович»;

Г «Я (Романтика)».

4. Прочитай рядки:

Тепер я маю тільки одне право: нікому, ніколи й нічого не говорити, як розкололось моє власне я...

Ці слова належать:

А докторові Тагабату;

Б безіменному чекістові;

В дегенератові;

Г Андрюші.

5. Ю.Яновський працював головним редактором;

А Київської кіностудії;

Б Одеської кінофабрики;

В Ялтинської кіностудії;

Г кіностудії імені М. Горького (Москва).

6. Прочитай цитату з твору Ю. Яновського «Вершники»: Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду.

Ці слова належать Половцю:

А Мусієві;

Б Андрієві;

В Іванові;

Г Панасові.

7. Діяльність М. Куліша найтісніше пов'язана з театром:

А Харківським ім. І. Франка;

Б «Березіль»;

В новим у Києві;

Г Львівським ім. М. Заньковецької.

8. Міщанство й українізація — це, за визначенням М. Куліша, тема твору:

А «Народний Малахій»;

Б «Маклена Граса»;

В «Хулій Хурина»;

Г «Мина Мазайло».

9. Прочитай подані слова:

Мазайло-Квач! Це ж таке оригінальне, демократичне, живе прізвище. Це ж зовсім не те, як якесь заяложене, солодко-міщанське: Аренський. Ленський, Юрій Милославський...

Це уривок з монологу:

А Мини;

Б Рини;

В Мокія;

Г Улі.

10. Прочитай уривок із п'єси М. Куліша «Мина Мазайло»: Українцями звуться ті, хто вчить нещасних службовців так званої

української мови. Не малоруської і не тарасо-шевченківської, а україн­ської — і це наша малоросійська трагедія.

Ці слова належать:

А тьоті Моті;

Б дядькові Тарасу;

В Мокію;

Г Мині Мазайлу.

11. Комедію М. Куліша «МинаМазайло» називають «філологічною», оскільки:

А з-поміж дійових осіб чимало філологів за фахом;

Б конфлікт засновано на різному тлумаченні конкретної філо­логічної теми;

В сюжет твору насичений розмовами на філологічні теми, зде­більшого мовні;

Г йдеться в ній про українізацію.

12. Прочитай уривок з поезії І. Франка: Безпечно ступаю м 'якою стернею.

А нині погляну на межі: невже ж?

Нема стародавніх широких тих меж:!

В основу цього вірша покладено віршовий розмір:

А чотиристопний дактиль;

Б чотиристопний амфібрахій;

В шестистопний хорей;

Г шестистопний ямб.
Завдання 13—15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, добери відповідник, позна­чений ЦИФРОЮ, і впиши її в таблицю.
13. Установи відповідність між героями новели М. Хвильового «Я (Романтика)» та їхніми зовнішніми (внутрішніми) характеристиками:

А дегенерат;

Б безіменний чекіст;

В доктор Тагабат;

Г Андрюша.

1 розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб;

2 низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс;

3 блідий, майже мертвий, стояв я перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк;

4 сидить праворуч мене з розгубленим обличчям...цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною поста­новою — «розстрілять», завше мнеться...

14. Установи відповідність між літературними стилями (напрямами, течіями) та їх ознаками:

А бароко;

Б класицизм;

В сентименталізм;

Г романтизм;

Ґ реалізм;

Д модернізм;

Е монументалізм.

1 Життя, характери показано в типових обставинах; класовість.

2 Ідеалізація почуттів, історичного минулого, героїв-лицарів; фантастичні обставини, звернення до фольклору.

3 Ускладнена форма, перенасиченість стилістичними прикра­сами, пишнота.

4 Увага зосереджена на особистості, її внутрішньому світі; важ­ливим є не «що сказати», а «як сказати».

5 Канонічність, простота, точність, принцип триєдності (єдність місця, часу та дії), чеснота й добро перемагають все.

6 Чуттєвість, емоційне сприйняття, моралізаторство.

15. Установи відповідність між письменниками й літературними стилями (напрямами, течіями), до яких належать їхні твори:

А бароко;

Б класицизм;

В сентименталізм;

Г романтизм;

Ґ реалізм;

Д модернізм.

1 Г. Квітка-Основ'яненко;

2 І. Котляревський;

3 В. Забіла;

4 Г. Сковорода;

5 І. Нечуй-Левицький;

6 М. Коцюбинський.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

г

б

г

б

б

а

б

г

в

г

в

б
13

а

б

в

г

2

3

1

4
14

а

б

в

г

ґ

д

е

3

5

6

2

1

4


15

а

б

в

г

ґ

Д

4

2

1

3

5

6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)
Виберіть одну правильну відповідь. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

«Кліматичні умови І ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти І земельні...
У завданнях 1–8, які мають чотири варіанта відповіді, виберіть І позначте лише одну правильну відповідь

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

Тести (У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей...
У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна

Тести групи А
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 балБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка