Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Заняття

Заняття

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Вплив міжпредметних зв’язків на розвиток пошукових, експериментальних вмінь та дослідницьких навичок на базі гуртка з фізики

Мета гуртка: прищепити учням любов до фізики; виявити інтереси і здібності окремих школярів; надати учасникам гуртка обов’язковий мінімум практичних умінь і навичок, необхідних для подальшої роботи на уроках фізики; показати єдність шкільного курсу; навчити застосовувати знання з різних предметів на уроках з фізики.

Програма гуртка

(всього 20 годин)

з\п

Тема заняття

К-сть год

Дата

1.

Організаційне заняття. Історія освіти в Україні.

1
2,3

Цей цікавий рослинний і тваринний світ.

2
4,5

Влив музики і води на вегетативний ріст паростків дині.

2
6

Фізика і військова техніка

17

Туристична фізика

1
8,9

Дифузія в природі та екологічні проблеми нашого селища

2
10,11

Фізика і екологічні проблеми річки Оріль

2
12.

Енергозбереження країни

1
13,14

Таємниці зоряного неба

2
15

«Космічна» подорож на планету Фізика

116,17

Фізика і моя майбутня професія

2
18.

Підсумкове заняття

1
Заняття № 1

Організаційне заняття. Історія освіти в Україні.

Мета: - ознайомлення учасників гуртка з метою і змістом роботи;

 • Створення робочих груп для реалізації запропонованих проектів;

 • Постановка задач для кожної групи;

 • Ознайомлення з історією освіти в Україні;

 • Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

Обладнання: план роботи гуртка, презентація «Історія розвитку освіти в Україні».

Структура заняття

1.Актуалізація опорних знань

Прийом «Мікрофон»

Учні дають відповіді на запитання:

 • Чим, на вашу думку, ми будемо займатися на наших заняттях?

 • Про що ви хотіли б дізнатися на уроках?

 • В якій формі ми будемо працювати?

2. Мотивація та цілеспрямованість

Учитель: З ваших відповідей я можу зробити висновок,що ви вірно розумієте цілі наших занять:- прищепити любов до фізики; - виявити ваші інтереси і здібності; - надати всім учасникам обов’язків мінімум практичних умінь і навичок, необхідних для подальшої роботи на уроках; - показати єдність шкільного курсу; - навчити застосовувати знання з різних предметів на уроках фізики. Тому девізом нашого курсу занять я обрала слова:

Усе, що я пізнаю, я знаю для чого це і де я зможу ці знання застосувати.

3. Організаційний етап

Для виявлення інтересів дітей проводиться анкетування:

 1. Які питання з курсу фізики тебе цікавлять найбільше?

 2. Якому виду діяльності ти надав би перевагу, будучи членом гуртка (готувати реферати, доповіді, презентації; проводити дослідження, розв’язувати задачі; створювати посібники)?

 3. Над якими розділами з курсу фізики ти хотів би детальніше попрацювати?

 4. Які науково-популярні передачі ти дивишся?

 5. Чи цікавишся новинками фізики і техніки в Інтернеті? Про що дізнався?

Учитель знайомить учнів з програмою роботи факультативу, розділяє на групи.

Свою роботу ми будемо проводити в різних формах: це будуть і змагання, і вікторини, і відкриті виховні заходи, але в основному будемо застосовувати проектні технології.

Під час виконання цих завдань ви повинні скласти план своєї роботи, зібрати необхідні матеріали, провести, якщо потрібно, дослідження, сформулювати висновки. Результати вашої роботи можуть бути оформлені різними формами: фотокартки, реферати, презентації тощо.

Робота кожного учня буде оцінена згідно таблиці:

Індивідуальна карта проектанта

Клас_____ Керівник проекту _______________________

Тема проекту ______________________________________________________

Дата початку роботи _____________ Дата захисту проекту_________________

Етапи проекту

Критерії оцінки

Максимальна

оцінка

Фактична

оцінка

Підготовчий етап

 • Актуальність обраної теми;

 • Практична значимість роботи;

 • Аргументованість цілей роботи.

12

12

12
Планування роботи

 • Уміння підбирати інформацію;

 • Уміння організувати командну роботу;

 • Наявність розподілу обов’язків;

 • Інформованість групи про результати роботи;

 • Визначення внеску кожного члена групи

12

12

12

12

12
Пошуково-інформативна діяльність

 • Відповідність змісту темі

 • - логічність та послідовність викладу

 • Чіткість формулювань та висновків

 • Доступність для розуміння

12

12

12

12
Результати і висновки

 • Естетика оформлення результатів

 • Відповідність оформлення стандартним вимогам

12

12
Презентація

 • Якість доповіді

 • Обсяг та глибина знань з теми

 • Культура мовлення

 • Відчуття часу

 • Уміння тримати аудиторію

 • Уміння вести дискусію

12

12

12

12

12

12
Оцінка процесу та результатів роботи

 • отримані результати та їхня оцінка

 • рівень самостійності під час проектування всіх етапів

12

12
Підсумок
264
Оцінка


4. Вивчення теми заняття

Жодне вивчення предмета не можна вважати повним, якщо воно не підкріплюється знаннями історичних обставин, за якими було зроблене те чи інше відкриття. Тому розпочати наш курс занять пропоную саме з теми «Історія освіти в Україні». Для цього я підготувала вам презентацію.

/Перегляд презентації/

 1. Закріплення знань

Ми з вами переглянули презентацію «Історія освіти в Україні».

 1. Які історичні події вам найбільше запам’яталися?

 2. Які історичні особи сприяли розвитку освіти в Україні?

 3. Які у вас є пропозиції щодо змін в сучасній освіті?

 1. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про історичних осіб, які сприяли розвитку освіти в Україні.

Заняття № 2

Цей цікавий рослинний і тваринний світ

Мета: - Сформувати вміння оперувати знаннями, здобутими з біології та фізики; здійснити всебічний підхід до вивчених явищ природи; забезпечити вищий рівень засвоєння понять та фундаментальних законів.

- На основі створення між інструментальних зв’язків і асоціацій формувати гнучкість мислення, спостережливість, уміння користуватися методами аналогії, індукції і дедукції, аналізу і синтезу, робити висновки, порівняння та узагальнення.

- Формувати науковий світогляд та діалектичне мислення, озброїти учнів методологічним підходом до пізнавальної та практичної діяльності; виховувати екологічне мислення та поведінку.

Обладнання: збірники задач за темою «Рослинний і тваринний світ»

Структура заняття

 1. Актуалізація опорних знань

Ще здавна людина цікавилася навколишнім світом, вивчала і пізнавала закономірності різних процесів і явищ, які незалежним чином відбуваються в природі. Фізика розкриває таємниці й дає ключ до використання її невичерпних багатств. Вона разом з іншими науками розкриває глибину і могутність людського пізнання, реальну картину світу, відкриває широкі можливості для використання сил природи. У розвитку науки, у пізнанні людиною природи безперервно накопичуються нові дані, які розширюють горизонти пізнання, а це веде до практичного використання сил природи, до підсилення влади людини над нею.

Жодна галузь техніки так не зобов’язана природі своїм виникненням і стрімким розвитком, кількістю запозичених у неї ідей та методів, як сучасний транспорт у всій його різноманітності.

Природа навчила людину будувати літаки, вона ж навчила її плавати і майстерно споруджувати річкові, морські та океанські кораблі.

Природа була першим політехнічним інститутом, у якому людина за багато століть свого навчання здобула «вищу» освіту в різних галузях.

 1. Постановка проблеми:

Чим же цікавий рослинний і тваринний світ для вчених-фізиків?

 1. Підготовчий етап: формування нових знань

Розв’яжемо задачі за темою «Фізика і рослини»

 1. У багатьох народів дуб здавна вважався уособленням могутності, міцності і постійності символом сили і слави. Особливо відзначилися людей нагороджували вінком з дубових гілок. Народ ставився до дуба з повагою і любов'ю. По ньому примічали: шумить дібровонька - до непогодушке, багато жолудів на дубі - до теплої зими і врожайність літа. Дуб росте в Америці та Африці, у Європі й Азії. У нашій країні широко поширений у лісостеповій області та в зоні листяних лісів. Поодинокі дуби зустрічаються далеко в степу, на берегах річок. А от в Сибіру він не зростає: не переносить суворого клімату. Не росте дуб і в Середній Азії. На Кавказі -- скельний пухнастий дуб, з листами, схожими на каштанові. На Далекому Сході -- монгольський дуб. Старе листя тримається на ньому до червня. Це призводить часом до пожеж. Всього налічується близько 450 видів дуба.

Дуб здавна цінується за свою міцну деревину. Найпоширеніший і цінний - дуб черешчатий. Досягає 40-50 м висоти, діаметр стовбура - 1 - 1,5 м. Він не боїться засухи та сильних бур. Має здатність переносити засолення ґрунтів. Завдяки цьому його використовують при закладанні полезахисних смуг в степу. Звичайний дуб добре росте навіть на кам'янистих і підзолистих, досить сухих грунтах, на крейдяних схилах.

Відомо, що середня швидкість росту дуба становить наближено 0,3 м за годину. Скільки років дереву, якщо його висота 6,3 м?

 1. Окремі екземпляри бамбука досягають висоти 36 м. Стовбури порожнисті і складаються із секцій, можуть використовуватися для виробництва меблів, внутрішньої обробки будинків, будівництва човнів. Молоді пагони їстівні; зі стебел виробляють папір.

Ботанікам відомі близько 92 родів бамбуків, а кількість різновидів ( від карликових до високих ) сягає 5 000. Майже всім видам бамбуку притаманне пришвидшене зростання, швидкий розвиток. Адже бамбуки продовжують рости і після заходу сонця. Полюбляють вологі і добре дреновані землі. Раз на 40 чи 120 років ( в залежності від різновиду ) бамбук цвіте, дає насіння і масово гине.

В Азії бамбуки мають велику життєздатність і протидію несприятливим умовам навколишнього середовища. Деякі різновиди ростуть в горах на висоті до 5 000 метрів над рівнем моря і витримують морози до 24 градусів за Цельсієм. В Західній Європі, незважаючи на території з субтропічним кліматом, до 19 століття бамбуки не росли.

Швидкість росту бамбука 0,5 мм/хв. За який час бамбук досягне висоти 20 м?

 1. В наведеній нижче таблиці подано середні швидкості підняття води по стеблу (м/год).

акація

1,5

іва

0,8

табак

1,2

соняшник

0,7

банан

1,0

кабак

0,6

виноград

1,0

маїс

0,3

Виразіть цю швидкість в м/хв та см/с. Яке фізичне явище лежить в основі обміну речовин в рослин?

 1. Раніше всіх на Землі почали літати представники рослинного царства. Адже своєрідні «крила» має насіння багатьох дерев та рослин. Так, у насіння клена порівняно велика аеродинамічна поверхня, що має вид двох симетрично розташованих лопатей, які, висихаючи, трохи закручуються. Падаючи на землю, насіння швидко обертається, аеродинамічні сили затримують падіння насіння, завдяки чому вітер може віднести його на значну відстань. Легке насіння тополі оточене пухом, що дає йому можливість у теплі сухі дні підійматися високо над землею під дією повітряних потоків і далеко літати від рідного «дому».

Учені зацікавилися льотними властивостями насіння однієї із тропічних рослин – цанонії із сімейства гарбузових. Насіння цанонії довго літає в повітрі, піднімаючись і опускаючись у його потоках. За його зразком і були створені перші планери та літаки типу «літаюче крило». Свого часу ці моделі були дуже популярні, але потім про них забули.

Кузени - навіть, прямо скажемо, рідні брати (і також сестри) цієї рослини - всім нам добре знайомі. Кавун, гарбуз, диня, переступень ... Втім, переступень відомий для меншого числа наших шановних співгромадян, оскільки є рослиною отруйною - хоча і лікарською. 

Тривожна назва обертається досить скромним зовнішнім виглядом мешканця південних пустель. "Огірок" цей - не кидається в очі , це однорічна рослина 25-70 см заввишки (окремі повзуть пагони можуть бути довшим, до півтора метрів) з короткими висхідними шорсткими гілочками. 

Коли насіння достигне, у плодах збирається слиз, який разом з насінням із силою викидається з плодів і прилипає до тварин або людей, що доторкнулася до стиглого плода. Здається, ніби огірок - прискач стріляє своїм насінням.

Яке явище пояснює поширення насіння огірка-пирскача?

 1. Чому буря, яка валить дерева, часто не може звалити сухе дерево без листя?

 2. Водорості — родоначальники вищих рослин, наприклад мохоподібних. Величезне їх значення в житті всього живого. Вони збагачують воду і повітря киснем і нагромаджують запаси органічної речовини. Прийнято вважати, що 80% усіх органічних речовин, які щороку створюються на нашій планеті, припадає на частку водоростей та інших водяних рослин і тільки 20% на частку наземних рослин. Водорості є поживою для інфузорій, рачків, риб та інших тварин. Морські водорості після видалення з них йоду використовують на корм худобі. Вони не тільки поживні, але й багаті на вітаміни. З них видобувають йод і калійні солі. З водоростей виробляють також айвінові кислоти, які використовуються для виготовлення клею. З бурих і червоних водоростей одержують агар-агар, який використовують в біологічних лабораторіях, а також в кондитерській справі.

Водоростей відомо понад 13 тис. видів. Вони підрозділяються на відділи: зелені (різноджгутикові), діатомові, синьо-зелені, бурі і червоні.
Водорості мають тонкі, довгі стебла. Чому вони не потребують товстіших і міцніших?

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заняття
Мета заняття : познайомити дітей з плодовими культурами, видами плодових культур

Заняття
Тема заняття: Характеристика царства Гриби. Обережно гриби. Фенологічні спостереження

Лекція Тема : Лісові розсадники та організація їх території
Мета заняття: Освітня. Познайомити студентів із особливостями організації лісових розсадників та їх видами

Заняття
У вузькому розумінні «ДМ» спосіб медичної практики, коли лікар застосовує у веденні пацієнта тільки ті методи, корисність яких доведено...

Міністерство освіти І науки України Факультативне заняття Зміни клімату Робота
Обладнання: комп’ютер, урок-презентація, плакати, таблиця, дидактичні картки із кросвордом та запитаннями

Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Говоріння: парна робота: запитання про уподобання. Розповіді про свої заняття протягом дня

Методична розробка відкритого заняття лозова Тема: «Екологічна криза сучасності»
Девіз уроку: «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми її узяли у позику у своїх дітей». (слайд №2)

Ради Часовоярський Центр дитячої та юнацької творчості Розробка підсумкового...
Обладнання: ноут-бук, ребуси, демонстраційні матеріали у вигляді слайдів, картки з завданнями, «карта островів», «монети»

Заняття: хімія та їжа
Учбова. Розширити знання про жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі. Ознайомитись з класифікацією...

Інструкція до практичного заняття №15 Тема: Фізіологія центральних...
Актуальність теми: Регуляція вісцеральних функцій організму здійснюється за рахунок діяльності не тільки автономної нервової системи,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка