Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку (методичні рекомендації)

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку (методичні рекомендації)

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Патріотичне виховання дітей дошкільного віку

(методичні рекомендації)


Вихователь – методист

Великобурлуцького ДНЗ

(ясла-садок) «Сонечко»

Великобурлуцької районної ради

Харківської області

Кущова Тетяна Михай

« Виховуємо маленького патріота»
Патріотизм – одне з найглибших почуттів, закріплене століттями й тисячоліттями історичних подій.

Основою патріотичного виховання в Великобурлуцькому ДНЗ (ясла – садок) «Сонечко» є моральне, естетичне, трудове, розумове виховання маленького громадянина. У процесі такого різнобічного виховання зароджуються перші паростки духовно – моральних патріотичних почуттів.

В Законі України «Про дошкільну освіту» зазначається: «Одним із основних завдань дошкільної освіти та виховання є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, пізнавальної активності; виховання в дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій та звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей українського народу».

Нині, повертаючись до історії українського народу, відроджуючи, пробуджуючи до життя національні традиції, національний дух нашого народу, ми виховуємо свідомого громадянина і патріота нашої держави. Починати цю роботу потрібно з раннього віку в сім'ї, у дитячому садку, в школі.

Почуття патріотизму починається в дитини з рідної домівки.

Від впливу батьків, дорослого оточення дитини залежить, яким громадянином виросте дитина, чи стане вона патріотом своєї країни. Виховний вплив сімї на дітей є найвагомішим, оскільки батьки впливають навіть тоді, коли не роблять це спеціально. Ваші слова, вчинки, ставлення дитина вбирає в себе, наче губка. Наслідуючи батькам, які є еталоном поведінки та беззаперечним авторитетом, дитина засвоює норми поведінки, ставлення до природи, до людей, що оточують, до рідного селища.

У народі кажуть: «Добрий приклад – кращий за сто слів»

Перед нами педагогами - дошкільниками стоїть завдання надзвичайної ваги: домогтися того, щоб діти зростали не лише здоровими і освіченими людьми, але й свідомими, творчими особистостями і патріотами України. Посіяти в маленькому серці зерно любові до Батьківщини та рідного краю, навчити дітей шанувати й берегти духовну спадщину свого народу – ось про що ми дбаємо, виховуючи нове покоління громадян України, наше майбутнє.

Дошкільне дитинство – цей період сучасні науковці вважають сприятливим для формування патріотичних почуттів і тому увесь навчально – виховний процес дошкільників наскрізно несе ідею патріотичного виховання.

Педагоги нашого дошкільного закладу вже другий рік будують навчально - виховний процес з дітьми на виконання одного із завдань : формування всебічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

На виконання цього завдання в групах дошкільного віку облаштовано національні куточки - як один із основних компонентів життєвого простору, що сприяє формуванню національної свідомості у дітей дошкільного віку.

Зміни в експозиції національного куточка повязані з темою тижня за якою будується навчально-виховний процес у групі.

Організовуючи роботу в групах, вихователі в комплексі розв’язують пізнавальні, навчальні, виховні та мовленнєві завдання.

Пізнавальні завдання передбачають розширення знань дітей про Україну, її історію, культуру, природні багатства.

Дітей спочатку ознайомлюють з найближчим оточенням, з яким вони щодня контактують. Поступово стежинкою рідного краю ведуть дитину до столиці України - Києва, інших міст та пам'ятних місць Батьківщини.

На заняттях з народознавства малюк уперше долучається до державних символів (Герба, Прапора, Гімну) та народних національних оберегів (калини, верби, віночка, рушника тощо).

Предметом обговорення у дитячому товаристві є й родинні корені кожної сім'ї, кожної родини. Вихователі стимулюють й заохочують дітей до пізнання свого родоводу.

Упродовж перебування дітей у дитячому садку вихователі ознайомлюють їх з побутом нашого народу як у минулому, так і на сучасному етапі. Дітей навчають (впізнавати, розрізняти) українські національні іграшки, національний (традиційний та регіональний) одяг, взуття, посуд, предмети побуту та хатнього інтер'єру, подвір'я. Розвивають у дітей цікавість до української національної обрядовості, народних свят, ігор, народних прикмет, народної творчості, національного мистецтва, народних промислів. Не обходять увагою й українську національну кухню.

Пізнавальні завдання реалізуються й у пізнаванні дітьми природи рідного краю .

Навчальні завдання передбачають формування перших наукових народознавчих та історичних понять, у майбутньому - основи наукового мислення, національної свідомості, самосвідомості та психології.

Вихователі розвивають пізнавальну активність дітей, прагнення якнайглибше пізнати свій народ, свої національні корені; формують стійкий інтерес до народознавчого матеріалу, бажання пізнати його глибше, вчать використовувати його в побуті, у своєму дитячому житті, запам'ятовувати вірші, прислів'я, приказки, казки, загадки; прищеплюють дітям елементарні трудові навички, пов'язані з народними ремеслами. Вчить малюків вишивати, витинати, розписувати за українськими мотивами писанки, іграшки, посуд виготовляти різні вироби: іграшки, глиняний посуд, витинанки, аплікації тощо.

Розвивальні завдання передбачають розвиток усіх психічних процесів у дитини: запам'ятовування, уважності, зосередженості, логічного мислення, уяви. Діти повинні вміти самостійно аналізувати, зіставляти, порівнювати народознавчі поняття, звичаї минулого та сучасного, відокремлювати місцеве, регіональне від загальнотрадиційного національного.

Мовленнєві завдання є супутніми на кожному народознавчому занятті. Наприклад, мандруючи до української оселі прадідів, діти вперше чують слова стріха, тин, перелаз, скриня, ослін, долівка.

Словник дітей також поповнюється образними виразами, коли вони слухають фольклорні твори та твори українських письменників. Діти згадують знайомі прислів'я, приказки, примовки. Кожне заняття супроводжується розповідями дітей про побачене, почуте, пережите.

Виховні завдання мають на меті прищепити дітям насамперед любов до рідного краю, до землі своїх предків, до рідної мови, оселі, до Батьківщини, почуття гордості за свій народ, повагу до національної культури, національних звичаїв та оберегів.

Природними національними рисами характеру українців вважаються щирість, гостинність, доброта, мудрість, щедрість, добре почуття гумору. Отож ці риси особистості педагоги виховують у дитини, використовуючи для цього багатий народознавчий матеріал.

Музичне мистецтво є важливим та ефективним засобом виховного впливу на дитину. Ввести маленьких дітей у чарівний світ музики, виховуючи на її основі добрі почуття, прищеплюючи моральні якості – яка це вдячна і разом з тим важлива справа!

Послідовна, систематична, добре організована робота з патріотично- морального виховання в нашому закладі сприяє естетичному та інтелектуальному розвитку дітей, розвиває творчу та пізнавальну активність, формує усвідомлене ставлення до сприйняття музики, інших видів мистецтва. Це наповнює дітей радістю, відкриває безкрайній світ добра, світла, краси та навчить їх творчо змінювати навколишній світ.

Педагоги нашого закладу знаходяться в постійному пошуку ефективних шляхів, методів і засобів навчання та виховання дошкільників.

Одним із шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу є залучення педагогів до участі в семінарах-практикумах: «Формування патріотичного світогляду в сучасних дошкільнят», «Впроваджуємо патріотичне виховання в освітньо - виховну роботу закладу», «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності»,» майстер – класах «Лялька – мотанка й сучасність», Брейн – рингах «Використання народознавчих засобів у становленні особистості дошкільника», конференціях, методичних об’єднаннях, у засіданнях круглих столів, конкурсі «Вихователь року», виставках – презентаціях педагогічних ідей та технологій як у дошкільному закладі, районі так і в області.

Методичний кабінет дошкільного закладу під керівництвом вихователя-методиста Кущової Тетяни Михайлівни проводить значну роботу зі створення навчально-методичних розробок, навчально-методичних та навчально-наочних посібників. Створено і щорічно поповнюється банк методичних посібників з різних розділів навчально - виховної роботи з дітьми та з методичних тем, над якими поглиблено працюють педагоги закладу.

Творчою групою педагогів був розроблений та виготовлений навчально – методичний посібник « Мандрівки з малюками Тарасовими шляхами» - в 2014р. та посібник «Народознавство у роботі з дошкільниками» - в 2015р за що були нагороджені Дипломом ІІІ ступеня XXІІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

Результативною формою роботи методичного кабінету, яка стимулює творчу активність педагогів, є проведення різноманітних виставок - оглядів, виставок-конкурсів, виставок-презентацій:композицій, розвивальних ігор, дидактичних посібників, створених за визначеною темою умілими руками педагогів, дітей та батьків.

Творчим надбанням педагогічного колективу є узагальнені та систематизовані матеріали з досвіду роботи «Патріотичне виховання дошкільників»

Не менш важливою умовою патріотичного виховання дітей є тісний зв'язок із батьками вихованців. Батьки є не сторонніми спостерігачами, а активними учасниками педагогічного процесу. Вони не лише беруть участь у святах, а й спільно з вихователем обговорюють питання виховання на батьківських зборах, семіна­рах. У куточках для батьків інформація щодо патріотичного вихо­вання представлена у формі змінних фотовиставок, консультацій, папок-пересувок.

Для виявлення зацікавленості батьків розвитком уявлень до­шкільнят про Україну, виховання інтересу до рідної країни прово­диться анкетування батьків. Результати анкетування дозволяють педагогам виявити ставлення, міру зацікавленості батьків у співп­раці з педагогами та окреслити коло проблем, у розв’язанні яких батькам потрібна допомога.
Наші діти - зерна нації. Щоб кожний дошколярик став відбірним зернятком і виріс гармонійною особистістю схожою на дозрілий колос, потрібно створити для цього всі умови в сім'ї та дитячому садку, посіяти у душу вихованців зернятка пам'яті народної та духовності, здоров'я та працелюбності, культури та краси. Проростуть ці паростки добра - і виросте колосисте поле життя, наснаги, мудрості і самоповаги майбутньої надії держави.


СИСТЕМА РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
* Виховання в дитини любові і почуття причетності до своєї сім"ї, до
дитячого садка, вулиці, міста;
* Формування бережливого ставлення до природи рідного краю;
* Формування толерантності, почуття поваги до інших людей;
* Формування поваги до моральних цінностей,традицій, звичаїв,культури
рідного народу;
* Ознайомлення дітей із символами держави.

ОРІЄНТОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРУП
* український куточок національної та народної символіки, де розміщено герб та прапор України, українські рушники, сорочки-вишиванки, український посуд та іграшки, фотографії;

* добірки віршів про Україну, Київ, рідну природу, Батьківщину;

* бібліотечка українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри тощо;

* фонотека українських пісень;

* дидактичні ігри на закріплення знань про рідний край та його природу;

* ілюстрації, плакати, карта України.
ОРІЄНТОВНІ ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ РОБОТИ З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
1. Наша країна – Україна.
2. Державні символи : герб, прапор, гімн.
3. Національні символи країни.
4. Національний одяг.
5. Ремесла України.
6. Рослинні символи країни: маки, пшениця, верба, калина і т.д.
7. Народний фольклор: прислів’я, приказки, забавлянки, колискові і т.д.
8. Народні свята і традиції: Різдво, Великдень, Трійця і т.д.
9. Українські культурні діячі.
10. Видатні міста України.
11. Моє рідне селище.
12. Хто такі козаки?
13. Природа України.
14. «Червона книга» України.

Тематичні блоки роботи з дітьми по ознайомленню з рідним селищем:
1. Історія селища. Назва. Чому тут виникло поселення людей?

2. Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований мій дитячий садок? Вулиці нашого села.

3. Визначні місця нашого селища. Пам’ятники, будівлі, музей.

4. Праця дорослих. Підприємства нашого села. Чим прославлене селище.

5. Герб району. Які символи на ньому зображені. Як вони пов’язані з історією та працею людей в нашому селі.

6. Видатні люди рідного селища. Чиїми іменами названі вулиці? Чому? Які люди прославили наш край?

7. Природа рідного селища. Які дерева, квіти прикрашають вулиці селища. Яких рослин найбільше. Які корисні копалини є в нашому краї.

8. Культура рідного селища. Який музей є в селищі. Які є навчальні заклади?

9. Культура поведінки в рідному селищі. Як поводити себе на вулиці, в транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських та районних святах.

10. Відпочинок у нашому селищі. Де люблять відпочивати жителі рідного селища. Які є традиції, свята.

11. Захисники нашого селища. Хто слідкує за спокоєм, добробутом людей у селищі. Хто допомагає людям в надзвичайних ситуаціях. Хто такі ветерани. Як в нашому селі святкують День Перемоги.

Тематичні блоки можуть інтегруватися з будь-яким етапом пізнання дитиною рідного селища, збагачуючи життєвий досвід дитини.

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Моя Великобурлуччина”
МЕТА: Формувати уявлення про історію рідного краю, знайомити з історичними подіями, які відбувалися багато років тому. Розуміти їх важливість. Знати походження, назви свого селища,села, вулиць. Учити дітей орієнтуватись на території свого селища, села. Знайомити дітей з природою рідного краю її особливостями. Закріпити знання дітей про рослинний і тваринний світ свого краю.Збагатити знання дітей про корисні копалини, їх застосування. Ознайомити з парками, архітектурними пам’ятниками. Збагачувати активний словник дітей, розвивати спостережливість, мовленнєву активність, бажання, вміння передавати свої відчуття. Виховувати почуття гордості за своє селище,село, повагу до батьків, людей, що в ньому мешкають, інтерес до традицій свого народу. Тривалість проекту 1 тиждень
Міні проект: “МОЄ РІДНЕ СЕЛИЩЕ ВЕЛИКИЙ БУРЛУК”
П О Н Е Д І Л О К
1. Заняття - екскурсія до краєзнавчого музею.
2. Пізнавальна гра “Стежками нашого селища”. Виявити знання дітей про своє селище.
3. Гра-фантазія “Як би я був чарівником” (що зробив би гарного у рідному селищі?).


В І В Т О Р О К
1. “Шлях до рідних”(вулиці, на яких мешкають рідні) – малювання схем вулиць.
2. Відкриття казкових майстерень: салон “Чарівний світ природи” (старша група) - виготовлення скульптур з природного матеріалу; крамничка “Корисні дрібнички”-виготовлення оберегів. (середня група)

С Е Р Е Д А

1.Відкриття фото салону “Моє селище”(головні споруди та підприємства)
2. Екскурсія до будинку Захаржевських Задонських
3. Сюжетно-рольова гра “Я екскурсовод”

Ч Е Т В Е Р
1. Актуальне інтерв’ю “За що я люблю рідне селище?” (сприяти бажанню ділитися своїми думками, міркуваннями)
2.Дид.гра “Транспорт ”.Знайомство з вулицями, зупинками.
3.Математична вправа “Скільки зупинок” (лічба, орієнтація на площині)
4. Транспорт. (Ручна праця)

П ’Я Т Н И Ц Я
1. Знайомство з рослинним світом нашої місцевості.Екскурсія до річки Бурлук.
2. Дидактична гра “Назви рослину.”
3. Малювання “Пейзажі мого селища”

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ
ЗАНЯТТЯ «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ» (6-Й Р.Ж.)

Мета: Поглибити знання дітей про рідне селище. Розвивати зв’язне мовлення, пам'ять, естетичний смак; збагачувати словниковий запас, спонукати до виразного емоційного читання віршів. Виховувати почуття любові до рідної землі, рідної мови, до свого народу, бережне ставлення до довкілля.
Матеріал: карта України, фотознімки із зображенням селища, вірші, грамзапис пісні« Мій Бурлук».

Хід.

Вихователь: Діти, скажіть: що для вас є Батьківщина? (Діти міркують). Так, це земля, на якій народилися і ви, і ваші батьки, і ваші дідусі. Це стежка, якою ви йдете до дитсадка, це деревце біля вашого будиночка. Рідна домівка, селище – це ваш рідний край, ваша мала Батьківщина. А якщо скласти рідні краї всіх дітей нашої країни, буде одна єдина для всіх велика Батьківщина. Ось вона на карті (показ). Погляньте, все ці поля і степи, гори й моря, села й міста- рідна серцю земля.

Батьківщини рідної сади

Похилились цвітом до води.

Кожна гілка в сонці, у теплі

Щедро пахне соками землі.

Батьківщини рідної поля

Нас чарують квітами здаля.

Кожна стежка кличе в дивосвіт,

Де на росах- наш дитячий слід.

Батьківщини рідної гаї

Кличуть серце в затінки свої.

Зупинись і слухай словя,

І відчуй, що це земля твоя.

Вихователь: Сьогодні, ми з вами будемо говорити про рідний край.

Рідний край, наша земля, на якій ми живемо- це Україна

Діти, а ви, як розумієте, що таке Україна?Можливо хто згадає вірш який ми вивчали?

Дитина: Україна- рідний край

Поле, річка, синій гай

Любо стежкою іти

Тут живемо я і ти

Дитина: Ми дуже любимо наш край

І любим Україну.

Її лани, зелений гай,

В саду рясну калину.

Там соловейко навесні

Співає між гілками

Тай ми співаємо пісні,

Змагається він з нами.


Вихователь: Як називають людей , які живуть в Україні? (Українці)

Яка мова у вас рідна?( Українська)

Україна - це наша земля, наш рідний край, наша велика Батьківщина

У кожної людини є місце, де вона народилася, де минає її дитинство, де вона виросте. Це її маленька Батьківщина

Як називається селище, де ви народилися і живете? (Великий Бурлук)

Великобурлуччина. Край, наш рідний край…Дорогий кожному,хто прикипів серцем до нього.

А чому нас називають бурлучанами?

Хочете пограти в гру « Скажи правильно?»

(Правильне вживання слів: бурлучани, бурлучанка, бурлучанин )

Вихователь: Великобурлуччина, край, наш рідний край...

Який розташований у Харківській області.

Він межує з Бєлгородською областю Російської Федерації, а також з Дворічанським, Купянським, Шевченківським,Печенізьким та Вовчанським районами Харківської області.

Утворений район ще в 1923 році. Селище міського типу з 1963р.

Наш край багатий полями, лісами, річками, тваринним світом, промисловістю. (розгляд експозиції)

 • Який різноманітний тваринний світ нашого краю, розкажіть яких ви знаєте птахів, тварин?

(Розповіді дітей про риб що живуть у річках та ставках (плотва, карась, щука, сом, окунь і т. д.; про птахів (дикі качки, чаплі, кулики, шпаки, дятли,синиці, горобці, сови, галки, ворони, дикі голуби і т.д); про диких звірів (зайці,вовки, лисиці, лосі, дикі кабани, летючі миші, косулі, кроти, їжаки, черепахи, ящірки, гадюки, медянки).

 • Діти, а які звірі є особливістю нашого району?(Бабаки)

На території Великобурлуцького району створено 2 заказника : Бурлуцький і Катеринівський.

Заказник - це місце, де живуть рідкісні звірі, які знаходяться під охороною держави.

У наших заказниках живуть бабаки - ці звірки занесені до Червоної книги.

 • Діти, як називається річка, що протікає через Селище Великий Бурлук?

( Річка В. Бурлук) .

 • А чим ще славна Великобурлуччина?

(Великобурлуцьким сироробним та Приколотнянським олійно-пресовим заводом.)

 • Яку продукцію виготовляють заводи? ( Сир, масло,сметану,творог, олію)

 • Всі ці продукти виготовляють з чого ? ( 3 молока та соняшнику)

На цих підприємствах сумлінно трудяться ваші батьки.

( Проводиться бесіда про професії батьків та про підприємства, на яких вони працюють).

Д/г «Кому що потрібно для роботи»

Вихователь: - А чим займаються діти, поки батьки на роботі?

( Навчаються в школі, відвідують дитсадок.)

 • Як називається дитсадок який ви відвідуєте? Хто знає адресу нашого ДНЗ « Сонечко»(Мкр. 1 буд.11)

Дошкільний заклад працює з 1978 року працює в садочку 7 груп, де виховується 160 дітей.

 • Для дітей в Великому Бурлуці працюють також Будинок творчості, музична школа, бібліотека.

 • По території району проходить залізниця Куп’янськ-Белгород.

 • Діти, а ви знаєте, як називається вулиця на якій розташовані автовокзал, базар, Церква, магазини, перукарня, поліклініка, школа, ліцей,бібліотека?(Вулиця Леніна)

 • Хто з вас знає, який памятник знаходиться на території ліцею? (Т.Г.Шевченку – українському поету і письменнику)

 • Як називається центральна вулиця селища?(Вул. Радянська.)

 • Давайте назвемо установи, де ми були з вами на екскурсії, що розташовані по вул. Радянській?( Аптека, краєзнавчий музей, Селищна рада, магазини, РВО, Адміністрація, Центр зайнятості, Банки , міліція, пошта, пожежна частина і т.д.)

( Звучить мелодія пісні « Мій Бурлук» Сл. В. Ступака, муз. М. Улибкіна).

Вихователь: Що ви собі уявили, послухавши цю пісню?

( Вид з Осіянської гори, зелені садки,колосисті поля і т.д, вогні, чисте небо...)

Вихователь: Рухаючись на автомобілі, чи то автобусі можна потрапити до Великобурлуцького меморіалу, який знаходиться на Осіянській горі (Розгляд експозиції). Пам'ять про воїнів, які захищали свою Батьківщину і віддали свої життя, захищаючи та визволяючи Великобурлуччину, увічнена в меморіалі.

За ваше щасливе дитинство, за мир на нашій землі віддали своє життя багато людей у роки Великої Вітчизняної війни. В ті грізні часи важкі випробування лягли на долю Батьківщини. У нашому парку є братська могила, в якій поховані воїни-захисники. Край бурлуцький – край геройський. Великобурлуччина виховала 10 Героїв Радянського Союзу. Серед них солдати, сержанти, офіцери і генерали.

Запорукою перемоги в тій жорстокій боротьбі була палка любов людей до рідного краю, бажання захистити його. Зараз наш обов’язок- берегти Батьківщину. Прокинувшись уранці і поглянувши у вікно, ви бачите дерева, квіти, а , може, будинки чи частину вулиці,- все це куточки рідної землі. І кожен любить її по-своєму: хтось складає вірші про неї, хтось співає пісні. А хтось малює диво-картини, які прославляють його Батьківщину на весь світ.

Вихователь:Окрасою Великого Бурлука є парк. Які дерева ростуть у нашому парку? Так, білокурі берізки, ялини, липи, каштани. Особливої привабливості вулицям райцентру надають красуні ялини, які в 1987 році переселили з різних районів Харківщини до Великого Бурлука. Їх блакить і зелень влітку і взимку створює чарівний вигляд селища, є своєрідною візитною картою Великого Бурлука.

Кожен куточок нашої рідної України своєрідний і неповторний у своїй красі, традиціях, дорогий серцю жителів його. Великий Бурлук також має свою особливість і історію, своє обличчя, чим відрізняється, виділяється з тисяч інших сіл і селищ України.

З Великим Бурлуком пов’язана історія унікальної пам’ятки давньоруського письменства дохристиянського періоду – славнозвісної «Велесової книги», Михайла Івановича Бондаренка знають в Україні як майстра скрипкових справ, майстер виготовив понад 50 і від реставрував понад 40 скрипок.

Вихователь: Батьківщина - це і рідна мова, і пісня, і улюблена казка, мама з татом, і рідне селище. І в полі, і на лузі, і на спортивному майданчику - скрізь тобі хороше, тому що ти вдома, на своїй землі.

Вірш П. Бондарчука «Батьківщина»

(Читають діти)

Що таке Батьківщина?

За віконцем калина,

Тиха пісня матусі,

Дужі руки у тата,

Під тополями хата,

Під вербою криниця,

В чистім полі пшениця,

Серед луку лелека І діброва далека,

І веселка над лісом,

І стрімкий обелісок ...

Недарма в народі мовиться

«Та земля мила, де мати народила!»

Вихователь:Ніколи, мої любі, не забувайте свій Великий Бурлук і радійте кожній хвилині живучи на рідній землі.

Памятайте діти, берегти рідне селище-значить берегти кожну вулицю, двір, хату, рослину, комаху. Якщо кожен догляне хоч найменшу часточку нашого Великого Бурлука, то весь він буде чистим, привітним, і скрізь нам буде добре, скрізь почуватимемося, як удома. Яке це щастя - жити на своїй землі, на рідній батьківщині.
Інтегроване заняття для старшої групи

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

В ідділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» (методичні рекомендації)/ 31 сторінка

Методичні рекомендації з досвіду впровадження Базової програми розвитку...

Методичні рекомендації моіппо «роль педагога в посиленні патріотичного...
Патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить І ненавидить людина,...

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства
Христоєва Тетяна Миколаївна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №82 комбінованого типу Харківської...

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське...
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у...
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Методичні рекомендації щодо проведення екскурсій у природу з дітьми молодшого шкільного віку
Характерною ознакою екскурсій у природу є неодномірна насиченість їх матеріалом у різні пори року у зв’язку з природними процесами,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка