Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформація на сайт науково-методичного центру

Інформація на сайт науково-методичного центру

Інформація

на сайт науково-методичного центру
Для вчителів 1 – 4 -х класів
Організація навчально-виховного процесу
в початковій школі в 2014/2015 н.р.
Структура 2014/2015 н.р.

В
Методичні

рекомендації

2014/2015н.р.
ідповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням із місцевими органами управління освітою. 


Міністерство освіти і науки України рекомендує навчальні заняття організувати за

семестровою системою (лист МОН від 11.06.2014 р. № 1/9-303):


 • І семестр – з 1 вересня до 26 грудня (27 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня;

 • iІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня.


Канікули рекомендуємо провести в такі терміни:

 • осінні з 27 жовтня до 2 листопада;

 • зимові з 29 грудня до 11 січня;

 • весняні з 23 до 29 березня.


ДПА в початковій школі – 12 – 21 травня 2015р.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій навчальні заклади приймають самостійно.
Навчальні програми

1 – 3 класи – К., Видавничий дім “Освіта”, 2012р.

4 кл. – 2006р.
Навчальні плани

Робочі навчальні плани на 2014/2015н.р. складаються:

для 1 – 3 кл. – за Типовими навчальними планами за наказом

МОН України від 10.06.2011р. №572;

для 4-х кл. – від 29.11.2005р. №682

Відповідно до наказу МОН України від 22.04.2014р №500 “Про проведення

експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та

навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів” відкоректовано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів молодших класів.
Зміни у викладанні предметів
Математика

1-ий клас - у темі «Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд» у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів фразу «застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд» замінити на «має уявлення про спосіб додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток й виконує відповідні обчислення за зразком». Наголошуємо, що ця тема подається для ознайомлення, тому не є обов’язковою для вивчення та контролю.

2-ий клас - тема «Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд» (стор.150) є обов’язковою до вивчення. Під час її вивчення учні мають засвоїти такі випадки обчислення, як 45+20; 45-20; 45+2; 42-2; 45+22; 45-22.

Другокласники ознайомлюються з усіма таблицями множення та ділення одноцифрових чисел. Не варто вимагати від школярів засвоювати напам’ять результати множення чисел 6-9 і ділення на числа 6-9 під час обчислень. Для кращого засвоєння даних обчислень пропонуємо дозволити учням користуватись готовими таблицями.

3-й клас - під час повторення теми «Таблиці множення і ділення» слід звернути увагу на повноцінне засвоєння таблиць множення і ділення.
Літературне читання

2-4 класи - у змістовій лінії «Коло читання» вказано, що перелік не тільки творів, а й авторів є рекомендованим і може бути змінений укладачами підручників та вчителями.
Природознавство
в 3-му класі у частині теми «Людини та її організм» внесено таке уточнення: «Нервова система й органи чуття».
Русский язык

1-ий клас - у школах з українською мовою навчання у реченні «пересказывает данный образец, составляет предложения по опорным словам и объединяет их между собой» замінити слово «словам» на слово «картинкам».

Рекомендації щодо викладання нових предметівЯ у світі
У 2014/2015 навчальному році третьокласники розпочнуть вивчати

новий навчальний предмет «Я у світі» (1година на тиждень),який спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра,

його патріотичне і громадянське виховання. Серед головних завдань

предмета – формування громадянської компетентностi.

При його вивченні педагогам необхідно використовувати активні методи

i форми навчання, що сприяють формуванню критичного мислення,

iнiцiативи, творчостi, розвивають умiння мiркувати, аналiзувати, ставити запитання, шукати власнi вiдповiдi, робити висновки, брати участь у громадському життi (колективнi творчi справи; використання проектних, iнтерактивних, iнформацiйно- комунiкативних технологiй)
Природознавство (3кл.)

Методи та прийоми навчальної діяльності школярів:

 • спостереження

 • проведення нескладних дослідів, вимірювань,

тому у навчальній програмі виділено рубрики:

- «Практичні завдання»

 • «Практичні роботи»

 • «Міні-проекти»

 • «Екскурсії»

 • «Дослідницький практикум».

Тематика «Дослідницького практикуму» в 3-му класі має виразну

компетентнісну спрямованість і передбачає розв’язання таких

завдань:

«Як опріснити воду?», «Як змусити вітер працювати?»,

«Які корисні копалини є у моєму краї?», «Як зменшити втрати тепла у

будинку?», «Як тварини дбають про своє потомство?», «Раціон

здорового харчування», «Як визначити гостроту свого зору».

Практичні роботи та завдання:

передбачають вивчення властивостей тіл природи, їх будови, проведення спостережень, дослідів, розв’язання природничих та екологічних задач, здійснення порівняльного аналізу, складання схем, проведення міні-досліджень, дискусій, роботу з колекціями корисних копалин, зразками гербаріїв, Інтернет-ресурсами, різними джерелами інформації. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, навчальна, контролююча тощо.

Практичні роботи поділяються на навчальні, підсумкові (перевірні) і

творчі.

До навчальних практичних робіт (згідно з навчальною програмою)

доцільно віднести такі: «Перевірка власної постави», «Вимірювання частоти пульсу», «Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин», «Ознайомлення з колекцією корисних копалин», «Позначення на контурній карті частин Світового океану». Оцінки за навчальні практичні роботи учитель ставить на власний розсуд.

До творчих практичних робіт можна віднести «Дослідження розчинності

речовин, що використовуються у побуті».

Практичні роботи можуть використовуватися як підсумкові

(перевірні) роботи для здійснення контролю засвоєння знань, умінь і навичок з предмета. Таку роль можуть відігравати практичні роботи:

«Складання ланцюгів живлення», «Умови розвитку рослин», «Розмноження кімнатних рослин».

У 3 класі навчальною програмою визначено проведення однієї обов’язкової екскурсії під час вивчення теми «Рослини, тварини і середовища їх існування». Екскурсія «Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю» є предметною, оскільки вона передбачає вивчення тільки рослинного і тваринного світу своєї Місцевості, але її можна вважати й екологічною. Цю екскурсію можна провести як вступну, поточну, підсумкову.

Значна увага приділяється використанню у навчальному процесі проектних технологій. У 3-му класі учням пропонується реалізувати

два проекти: дослідницький і творчий. Дослідницький – «Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його походження» Тематику міні-проектів та запитань до природи учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей

природи рідного краю тощо.

Вивчення навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році здійснюватиметься за підручниками

та навчальними посібниками, зазначеними у Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році, які розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).
За матеріалами МОН України:

Про особливості викладання предметів базового компоненту

в 3-х класах можна прочитати на ст. 7 – 30 листа МОН України

від 01.07.2014р. №1/9-343


Інформацію підготувала методист

науково-методичного центру

з питань початкової освіти Єліна Я.Ф

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо математичного циклу
Методичне об’єднання працювало над науково-методичною проблемою: «Реалізація творчих можливостей учителя через систему новітніх педагогічних...

Методичні вказівки «Сучасні методи діагностики трихінельозу», затв....
Випробувального центру харчової та сільськогосподарської продукції та Лабораторії з діагностики інфекційних захворювань

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Уроки державної мови: правопис, переклад, граматика
Для біологів всі матеріали на основі яких був створений сайт були опубліковані в журналі «Біологія»

Конкурс «Педагогічні інновації» Номінація: «Інноваційна діяльність...
Номінація: Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних

Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу

Методичні рекомендації по хіммотології №
Під загальною редакцією начальника 10 Хіммотологічного центру Міністерства оборони України Пивовара В. П

Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх...
Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства, з метою створення умов для всебічного розвитку обдарованих...

Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Говоріння: парна/групова робота (обговорення переваг/недоліків сучасних засобів комунікації )База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка