Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді ). Група “А” (кожна правильна відповідь – 0,5 балів, максимум за групу а – 8 балів)

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді ). Група “А” (кожна правильна відповідь – 0,5 балів, максимум за групу а – 8 балів)

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

2013-2014

11 клас
Тестові завдання групи А (правильним є один варіант відповіді).

Група “А” (кожна правильна відповідь – 0,5 балів, максимум за групу А – 8 балів)

 1. Вкажіть зародковий листок, з якого розвивається нервова система у тварин: а) ектодерма; б) ентодерма; в) мезоглея; г) мезодерма, д) епідерма.

 2. Вкажіть, чим представлена більша частина кореня дорослої рослини: а) кореневим чохликом; б) зоною всмоктування; в) зоною розтягнення; г) зоною бічних коренів, д) зоною поділу.

 3. Вкажіть, як називається ендосперм у голонасінних рослин: а) первинний; б) вторинний; в) диплоїдний. г) триплоїдний.

 4. Зазначте залозу, яка виробляє гормон росту: а) епіфіз; б) гіпофіз; в) підшлункова; г) прищитовидна, д) тімус.

 5. Вкажіть кінцеві продукти енергетичного обміну: а) глюкоза; б) гліцерин; в) амінокислоти; г) вода та вуглекислий газ, д) жирні кислоти.

 6. Укажіть термін, який не відноситься до рухів рослин: а) фотоперіодизм; б) настії; в) геліотропізм; г) хемотропізм, д) нутації.

 7. Виберіть групу вуглеводів, які належать до моносахаридів: а) рибоза, глюкоза, фруктоза; б) глюкоза, фруктоза, трегалоза; в) мальтоза, рибоза, сахароза; г) целюлоза, дезоксирибоза, глюкоза.

 8. Позначте речовини, які розщеплює амілаза: а)білки; б) ліпіди; в) вітаміни; г)вуглеводи, д) АТФ.

 9. Зазначте зв’язки, які виникають між в ланцюгами молекул нуклеїнових кислот: а) пептидні; б) глікозидні; в) дисульфідні; г) фосфодиефірні, д) водневі.

 10. Вкажіть органелу еукаріотичних клітин, яка має свою спадкову інформацію: а) лізосома; б) центросома; в) клітинний центр; г) хлоропласт.

 11. Вкажіть органічну сполуку, яка частіш за інші окислюється в мітохондріях: а) амінокислота; б) нуклеїнова кислота; в) глюкоза; г) сахароза, д) АТФ.

 12. Вкажіть родину, рослини якої мають тип плоду стручок, або стручечок: а) Розові; б) Бобові; в) Пасльонові; г) Капустяні, д) Злакові.

 13. Зазначте тканину рослин, яка дає початок всім іншим тканинам: а) епітеліальна; б) покривна; в) твірна; г) механічна.

 14. Реберний тип дихання вперше сформувався у: а) земноводних; б) плазунів; в) птахів; г) ссавців, д) риб.

 15. Визначте кількість груп зчеплення у людини: а) 28; б) 23; в) 46; г) 44.

 16. Зазначте органели клітини, в яких відбувається внутрішньоклітинне перетравлення: а) ендоплазматична сітка; б) комплекс Гольджі; в) лізосоми; г) пероксисоми, д) рибосоми.


Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути від одного до п’яти варіантів відповідей.)

Група “Б” (кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу Б – 20 балів)
1.В молекулі ДНК міститься - 23% А, 23% Т, 27% Г. Вкажіть відсотки та нуклеотид, якого не вистачає у цьому фрагменті нуклеїнової кислоти:

а) 23% У; б) 27% Ц; в) 31% У; г) 31% Ц; д) 100% Ц.

2.Рибосоми в клітині містяться: а) в цитоплазмі; б) на ендоплазматичній сітці; в) у клітинному центрі; г) у мітохондріях; д) у хлоропластах.

3.Для бактерій і вищих рослин спільними ознаками є: а) наявність клітинної стінки; б) утворення запасних речовин; в) наявність двомембранних органел; г) участь у колообігу речовин у біосфері; д) наявність пелікули.

4.Всисна поверхня епітеліальних клітин збільшена у 25 разів завдяки: а) війкам; б) плазмодесмам; в) мікроворсинкам; г) щілинним контактам; д) псевдоподіям.

5. Процес запліднення включає в себе : а) проникнення сперматозоїда в яйцеклітину ; б) злиття ядер обох гамет ; в) утворення диплоїдної клітини ; г) активацію зиготи до поділу ; д) все перераховане.

6.Вкажіть де знаходиться лізоцим та його функцію: а) у секреті шлунку; б) у секреті слинних залоз; в) у секреті дванадцятипалої кишки; г) вбиває мікроорганізми; д) розщеплює білки.

7.Зазначте речовини, які відносять до гетерополімерів: а) крохмаль; б) білки; в) целюлоза; г) нуклеїнові кислоти; д) хітин.

8.Серед представників рослинного світу майже немає: а) фототрофів; б) сапротрофів; в) автотрофів; г) гетеротрофів; д) хемотрофів.

9.Вкажіть рослини, у яких запліднення не залежить від наявності води: а) маршанція; б) сфагнум; в) селагінела; г) ялина; д) осока.

10.У людини карий колір очей домінує над блакитним, а здатність краще володіти правою рукою над ліворукістю. Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Які можуть бути діти, якщо їхні батьки кароокі правші гетерозиготні за обома ознаками? Буде спостерігатися розщеплення за фенотипом у співвідношенні: а) 3:1; б) 1:2:1; в) 1:1; г) 9:3:3:1; д) 9:1.

11.Виберіть ознаки характерні для інстинктивної поведінки тварин: а) генетично детермінована; б) генетично не детермінована; в) не пов’язана з навчанням; г) є результатом навчання; д) не потребує зовнішнього пускового механізму.

12.Зазначте за рахунок чого відбувається передача коливання від стремінця до нервових клітин завитки у вусі людини: а) рідини; б) мембрани завитки; в) повітря середнього вуха; г) прямого контакту; д) вібрації завитки.

13.Синдром Дауна пов'язаний зі змінами каріотипу: а) моносомії Х хромосоми; б) трисомії Х хромосоми; в) трисомії 13-ї пари хромосом; г) додаткової Y хромосоми; д) трисомії 21 – ї пари хромосом.

14.Статеве покоління домінує у: а) мохів; б) квіткових; в) папоротей; г) хвощів; д) плаунів.

15. Глікогени – це складні молекули, до складу яких входять: а) вуглеводи; б) метали; в) жири; г) нуклеїнові кислоти; д) нуклеотиди; е) білки.

16. Вітаміни потрібні організму людини тому, що вони є: а) коферментами деяких ферментів; б) макроергічними сполуками; в) складовими ДНК; г) складовими деяких ліпідів; д) складовими РНК.

17. Які з названих бактерій не належать до гетеротрофів: а) патогенні; б) нітрифікуючі; в) гнильні; г) азотфіксуючі; д) сапротрофні.

18. У людини білки перетравлюються ферментами, які виділяють: а) слинні залози; б) залози шлунку; в) підшлункова залоза; г) печінка; д) тонкий кишечник.

19. При негативних емоціях виникають зміни в організмі : а) активація півкуль головного та проміжного мозку ; б) гальмування півкуль головного та проміжного мозку ; в) поява в крові біологічно активних речовин (адреналіну) ; г) поява в крові біологічно активних речовин (інсуліну).

20. Для камбію характерно : а) розміщення між деревиною і лубом ; б) характерний для однодольних рослин ; в) забезпечує ріст стебла в довжину ; г) забезпечує ріст стебла в товщину ; д) представлений відмерлими клітинами.
Тестові завдання групи В

Група “В” (загальна кількість балів за групу В – 24 бали)
Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.
В 1. Розгляньте дослід Сенеб’є з елодеєю.

(кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу В 1 – 3 бали)
1.1. Вкажіть процес, який він демонструє: а) дихання рослини; б) випаровування води; в) розширення води від нагрівання; г) фотосинтез; д) транспірація.

1.2. Виберіть умови, за яких відбувається даний процес: а) тільки на світлі у всіх клітинах; б) як на світлі так і в темряві у всіх клітинах; в) тільки у темряві у всіх клітинах; г) тільки на світлі у зелених клітинах.

1.3. Зазначте відділ рослин до якого належить водна рослина елодея: а) Зелені водорості; б) Бурі водорості; в) Мохоподібні; г) Хвощеподібні; д) Голонасінні; е) Покритонасінні.

Відповідь: 1.1.__. 1.2.__. 1.3.__.
В 2. Встановіть відповідність між типом плоду та рослиною для якої він характерний:

(кожна правильна відповідність – 1 бал, максимум за групу В 2 – 5 балів)
1

2

3

4

5

6


Рослини: а) картопля; б) айстра; в) рис; г) дурман; д) грейпфрут.
Відповіді:


1

2

3

4

5

6
В 3. . Встановіть послідовні етапи біосинтезу білка:

(кожна правильна відповідність – 1 бал, максимум за групу В 4 – 5 балів)
а) процесинг і сплайсинг; б) розплітання ДНК і приєднання РНК – полімерази; в) термінація; г) елонгація; д) ініціація.
Відповідь:

1

2

3

4

5


В 4.. Підпишіть малюнок будови ниркового тіла (капсули Боумена - Шумлянського):

(кожна правильна відповідність – 1 бал, максимум за групу В 4 – 7 балів)


Відповідь:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В 5. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними категоріями за запропонованими назвами:

(кожна правильна відповідність – 1 бал, максимум за групу В 5 – 4 бали)

1 тип А Ланцетникові

2 родина Б Хордові

3 царство В Безчерепні

4 підтип Г Ланцетник

Д Тварини

Максимальна кількість балів - 52

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)
Виберіть одну правильну відповідь. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.)

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають...
Б подумав він, погадав він, та ноги на плечі І пішов у довгі лози (О. Коїшський)

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Тести а (один варіант відповіді) Фораменіфери мешкають
Регенерація у гідри відбувається за рахунок клітин: а шкірно-мۥязових; б жалких; в проміжних; г залозистих

«Кліматичні умови І ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти І земельні...
У завданнях 1–8, які мають чотири варіанта відповіді, виберіть І позначте лише одну правильну відповідь

Тема уроку. Фотосинтез
Обладнання: комп'ютерна презентація уроку, фрагмент відеофільму «Цитологія», схема «Процес фотосинтезу», тестові завдання (комп’ютерний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка