Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології

9 клас

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

1.Виберіть паразитичну рослину: а) кропива; *б) повитиця; в) трутовик; г) пирій.

2.Голкоподібна форма листків та розвинута стрижнева система у сосни є пристосуванням до:

а) запилення вітром; б) існування в умовах гарного освітлення; *в) існування в умовах недостатнього освітлення; г) існування на засолених ґрунтах.

3.Вкажіть гриб, який не утворює мікоризу: а) маслюк; б) підосичник; *в) печериця; г) лисичка.

4.Вкажіть, чим є крила комах:а) видозмінені кінцівки; б) видозмінений ротовий апарат; *в) вирости покривів тіла; г) видозмінені статеві органи.

5.Виберіть водорості, які мають панцир що складається з двох частин та пронизаний кремнеземом: а) зелені; *б) діатомові; в) жовто-зелені; г) бурі.

6.Які з названих плазунів не мають грудної клітки: а) крокодили; б) черепахи; *в) змії; г) ящірки.

7.Назвіть кінцівки, які зустрічаються лише у павукоподібних: а) антенули; *б) хеліцери: в) мандибули; г) ногощелепи.

8.Виберіть ознаку характерну для червоного кісткового мозку: а) депо вуглеводів; б) депо мінеральних речовин; в) належить до нервової системи; *г) кровотворний орган.

9.Вкажіть органелу, яка є місцем синтезу білка: а/лізосома; *б/рибосома; в) комплекс Гольджі; г) ядро.

10.Вкажіть, як називають сполуку гемоглобіну з чадним газом: *а) карбоксигемоглобін; б) метгемоглобін;в) оксигемоглобін; г) карбогемоглобін.

11.Вкажіть вченого, який відкрив клітинний імунітет: а) К. Функ; *б) І. Мечников; в) С. Навашин; г) П. Ерліх.

12.Зазначте, чим представлене тіло маршанції мінливої: а) стеблом; б) листками; *в) сланню; г) міцелієм.

13.Вкажіть, які гриби розводять штучно: а) боровики і печериці; *б) печериці і гливи; в) лисички і сироїжки; г) красноголовці і хрящі.

14.Вкажіть протисти, які мають пелікулу: а) хлорели; *б) інфузорії; в) хламідомонади; г) амеби.

15.Зазначте роль спор у житті бактерій: а) статевого розмноження; б) нестатевого розмноження; *в) поширення й виживання в несприятливих умовах; г) статевого процесу.

16.Зазначте рослини які мають суцвіття китицю: *а) тополя, капуста, конвалія; б)рис, овес, очерет; в)рогіз, сорго, просо; г)цибуля, яблуня, кукурудза.

17.М’язи внутрішніх органів людини побудовані з: а) мезоглеї; *б) гладкої м’язової тканини; в) ектодерми; г) посмугованої м’язової тканини.

18.Вкажіть, яких властивостей надають кістці органічні речовини: а) рихлості; б) міцності; в) твердості; *г) пружності.

19.Зазначте функції сполучної тканини: а) секреторна і регуляторна; *б) трофічна й кровотворна; в) кровотворна й рецепторна; г) рухова й трофічна.

20.Зазначте, яка тканина належать до сполучної: а) одношаровий епітелій; *б) жирова тканина; в) сіра речовина; г) нейроглія.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти. . (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).

1.Виберіть правильну послідовність проходження повітря під час видиху: 1-бронхи, 2-бронхіоли, 3-гортань, 4-носоглотка, 5-трахея, 6-носова порожнина: а) 1, 2, 3, 4, 5, 6; *б) 2, 1, 5, 3, 4, 6; в) 6, 4, 3, 5, 1, 2; г) 2, 1, 5, 3, 6, 4; д) 5, 4, 6, 3, 2, 1.

2.Виберіть особливості шкіри земноводних: 1-суха, 2-волога, 3-містить багато залоз, 4-вкрита лускою, 5-бере участь у газообміні, 6-еластична: а) 3,5,6; б) 2,3,6; в) 1,4,6; *г) 2,3,5.

3.Назвіть якісні особливості будови скелету людини, що відрізняють його від скелету тварин: *а) хребет має S-подібні вигини; *б) розширена грудна клітка; в) звужений таз; г) переважання лицевого відділу черепа над мозковим; *д) протиставлення великого пальця кисті іншим.

4.Вкажіть групи крові людини в яких наявний аглютиноген А: а)І; *б) ІІ; в) ІІІ; *г) ІV; д) у всіх групах.

5.Назвіть ознаки НЕ характерні для зозулиного льону: а) стебло не розгалужене; *б) від нижньої частини стебла відходять корені; *в) однодомна рослина; г) листки розміщенні спірально; *д) в життєвому циклі переважає спорофіт.

6.Вкажіть дворічні рослини: а) яблуня; б) огірок; *в) цибуля; *г) буряк; *д) капуста.

7.Вкажіть рослини, які мають супліддя: *а) ананас; *б) буряк; *в) шовковиця; г) яблуня; *д) малина.

8.Оберіть класи, які належать до типу М’якуни: а) Війчасті; *б) Головоногі; в) Нематоди; *г) Двостулкові; *д) Черевоногі.

9.Оберіть тварин у середньому вусі яких є три слухові кісточки: а) жаба; б) анаконда; *в) гіпопотам; *г) корова; д) курка.

10.Лейкоцити – клітини крові, які: а) не мають ядра; *б) мають ядро; *в) форма нестала, здатні до амебоїдного руху; г) мають форму диска, увігнутого по середині; *д) здатні до фагоцитозу і продукції антитіл.

11.Вкажіть судини по яких тече венозна кров: *а) по легеневій артерії; б) по легеневій вені; в) по аорті; *г) по порожнистій вені; д) по коронарній артерії.

12.Як впливають на роботу серця солі калію: а) збільшують частоту серцевих скорочень; *б) зменшують частоту серцевих скорочень; в) збільшують силу серцевих скорочень; *г) зменшують силу серцевих скорочень; д) не впливають на силу серцевих скорочень.

13.Вкажіть тварин, які мають три зародкові листки: *а) планарія біла; *б) п’явка медична; *в) тритон гребінчастий; *г) акула-молот; *д) ведмідь бурий.

14.Виокремте організми, які мають трикамерне серце: а) скат; б) ставковик; *в) перлівниця; *г) саламандра; д) нереїс.

15.Вкажіть органи кровоносної системи 1-еритроцити, 2-плазма, 3-капіляри, 4-міокард, 5-серце, 6-артерії: а) 2,4,5; *б) 3,5,6; в) 1,3,5; г) 1,3,6; д) 1,2,6.

16.Виберіть систематичні категорії, які відображають місце людини в системі органічного світу: а) тип Людина, клас Ссавці, ряд Гомініди; б) царство Ссавці, тип Хребетні, вид Людина уміла; *в) надцарство Еукаріоти, тип Хордові, вид Людина розумна; г) імперія неклітинні, надцарство Еукаріоти, царство Тварини; д) тип Хордові, клас Хребетні, ряд Примати.

17.Виберіть кістки скелету людини, які утворюють грудну клітку: *а) ребра; б) ключиця; в) лопатка; *г) грудина; *д) грудні хребці.

18.Зазначте зміни, які відбуваються під час фізичних тренувань: а) збільшується кількість м’язових волокон; *б) збільшується сила м’язів; *в) збільшується площа поперечного перерізу м’язів; *г) збільшується кількість актину і міозину в м’язових волокнах; д) зменшується працездатність м’яза.

19.Вкажіть, які кістки належать до плоских: *а) скронева; *б) лопатка; в) гомілкова; г) ліктьова; *д) тазова.

20.Вкажіть правильні твердження, використовуючи код: 1 – у риб двокамерне серце, 2- в земноводних одне коло кровообігу, 3- у крокодила чотирьохкамерне серце, 4 – плазуни холоднокровні тварини, 5 – у птахів дві дуги аорти, 6 – у людини в легеневих артеріях артеріальна кров: а) 1,2,3,4,5,6; б) 2,4,5,6; в) 1,3,5,6; г) 1,3,6; *д) 1,3,4.

Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які із запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.

І

І. Розгляньте схему загальної будови організмів, які належать до типу Хордові. Вкажіть ряд загальних ознак будови, які позначенні цифрами.

Відповідь:_

1.хорда

2.нервова трубка

3.кишковик

4.рот

5.анальний отвір

6.жаберні щілини

7.сердце


Відповідь: 1, 4, 6, 2, 5, 7, 3.
ІІ. Розгляньте малюнок. Вкажіть послідовність органів та камер серця, які пройдуть ліки з кров’ю до м’язів ніг, якщо їх ввести в м’язи руки?


4

5

6

7

3

1

2
ІІІ. Розгляньте малюнок. 1. До якого ряду відносять цього птаха?:1.*а) Лелекоподібні; б) Голінасті; в) Гусеподібні; г) Сивкоподібні; д) Довгокрилі.

2. Зазначте пристосування в будові задньої кінцівки птаха в зв’язку з польотом: а) поява кіля; б) наявність воронячої кістки; (*)в) наявність складного крижа; *г) поява цівки; д)ключиці зростаються вилочкоподібно.

3.Виберіть процес, який характерний для птахів: а) подвійне серцебиття; *б) подвійне дихання; в) подвійна фільтрація крові; г) випаровування поту шкірою; д) травлення їжі відбувається в 4 відділах шлунка.

Відповіді:_1-а, 2-г,(в), 3-б.

ІV. Розгляньте малюнок. 1.Назвіть кістки черепа людини:позначені цифрами(1 - 8).

Відповіді:

1.1-лобова, 2-носова, 3-нижня щелепа, 4-верхня щелепа, 5-вилична, 6-потилична, 7-скронева, 8-тімۥяна.

2. Згрупуйте кістки:

а) лицевого відділу 2,3,4,5;

б)мозкового відділу 1,6,7,8.

3. Згрупуйте кістки:

а) парні кістки _2,4,5,7,8;

б) непарні кістки _1,3,6.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 – 11 класів відбудеться 16 листопада 2013 року

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

Тести групи а (1 бал)
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013 – 2014 навчальний рік 10 клас

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Паразитичним організмом є: а трюфель; б дріжджі; в фітофтора; г зморшки, д опеньки?

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
До комах із повним перетворенням належить: а комар малярійний; б клоп італійський; в тарган чорний; г воша платяна, д бабка

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Який орган у кактусів виконує функцію фотосинтезу? а дуже потовщений листок; б потовщене стебло; в надземна бульба; г потовщені черешки...

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Укажіть, які фактори відносять до абіотичних: а вирубка лісів; б вологість ґрунту; в внесення добрив; г будівництво греблі

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Надаємо пояснення щодо підготовки учнів 10-11 класів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка