Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку біології

Уроку біології

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7Комунальний заклад

«Навчально – виховне об’єднання -

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,

центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Формування

здоров’язберігаючих компетентностей

засобами уроку біології
З досвіду роботи

вчителя – методиста

біології Ларіонової Т.І.

Кіровоград

2012

Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту» Міністерства освіти і науки України. Посібник містить добірку вправ по темі:

« Формування соціально – культурного та оздоровчого простору на уроках біології 11 клас (рівень стандарту) та цикл уроків з теми «Закономірності спадковості» , 11 клас, відповідно до чинної програми.

Дана робота розглядає способи формування основних принципів здорового способу життя, що забезпечується шляхом цілеспрямованого використання алгоритмів і різноманітних вправ, які спрямовані на швидке усвідомлення учнями закріплення навичок здорового способу життя. закладає такі стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття оточуючих і себе, які й визначають основний її напрямок – шлях здоров’я.

Розробка надає можливіть вчителям біології без додаткових годин

виховувати культуру здоров’я , формувати індивідуальне здоров’я , світогляд, в якому для створення власного здоров’я головна роль відводиться особистості самої дитини.

Посібник може бути використаний як календарно-тематичний план.


Укладач: Ларіонова Т.І., вчитель – методист біології НВО – «ЗОШ

І – ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» м. Кіровоград

Відповідальний за випуск : Тиханська Т.І., директор НВО – «ЗОШ

І – ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» м. Кіровоград

З м і с т


Вступ…………………………………………………………………….4
Формування здоров’язберігаючих компетентностей засобами

уроку біології

(З досвіду роботи)………………...........................................................6
Формування соціально – культурного та оздоровчого простору

на уроках біології 11 клас (рівень стандарту)…………………….15

Розробки уроків з теми: «Закономірності спадковості» 11 клас

(рівень стандарту)…………………………………………………….36
Крилаті фрази про здоров’я …………………………………………………….58
Урок доброти: «Дивіться на нас, як на рівних»..…………………..64
Література………………………………………………………………75

Вступ
Від здоров’я дитини (фізичного , соціального , психічного) залежить те , яким членом суспільства вона стане , як ставитиметься до своїх близьких , чи вболіватиме за те , що відбувається в сучасному суспільстві. На основі відношення людини до самого себе, свого внутрішнього світу, а також зовнішнього – природи , суспільства, інших людей можна говорити про рівень

здоров’язберігаючої компетентності, яка в одночас визначає його ставлення, саме в цих стосунках розкриваються всі властивості і якості людини. В цьому полягає актуальність даної проблеми.

Запропоновані методичні рекомендації допоможуть сформувати у учнів співчуття , уміння ставити себе на місце іншого , відповідальність за життя і здоров’я своє та інших , навчать їх краще розуміти один одного , а головне – усвідомити себе як особистість і частину суспільства.

Здорове майбутнє підростаючого покоління закладається в іграх ,

посмішці та сльозах дитини вже зараз , і зараз на це майбутнє ще не пізно впливати.

Добираючи додаткові матеріали до уроків , особлива увага приділялась відповідності змісту віковим особливостям , реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям. Реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою : знання – уміння – ставлення – життєві навички сприяє формуванню мотивації учнів щодо здорового способу життя.

Для розвитку пізнавальних здібностей учнів пропонуються пізнавальні завдання , для підсилення емоційності сприйняття складного наукового матеріалу використовуються вірші , образні висловлювання , цитати з

літературних творів .

Реалізація завдання творчої активності через методи активного навчання потребує певного психологічного клімату , який сприяв би творчій реалізації. На уроці використовується розминка , саме вона створює відповідний психологічний настрій , пробуджує цікавість , азарт , розкриває серце дитини до сприйняття нового , виховує , вчить знаходити застосування загальнолюдських законів життя на звичайному уроці. Особливо велика увага приділяється профілактиці стомлюваності і тому використовуються фізкультхвилинки , аутотренінги, саме в цьому полягає новизна даної роботи.

Практична реалізація завдань створення здоров’язберігаючого життєвого простору дитини залежить, насамперед, від учителя, завдяки якому процес навчання будь – якій шкільній дисципліні має стати невід’ємною частиною здоров’язбереження учня. Сам учитель повинен слугувати взірцем здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя передбачає дотримання. Звичайного виконання певних правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі здорового способу життя лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття. Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організм й поліпшення загального самопочуття людини.

Практична значущість даної розробки полягає в системності і безперервності роботи над формуванням основних принципів здорового способу життя, що забезпечується шляхом цілеспрямованого використання алгоритмів і різноманітних вправ, які спрямовані на швидке усвідомлення закріплення навичок здорового способу життя. Дає можливість замислитися про наслідки своїх дій. Розуміння того, щоб бути здоровим, потрібно докласти певних зусиль і не набувати шкідливих звичок. Якщо вони вже є, то треба ужити всіх заходів, аби їх позбутися. Чітко спланована робота з даної теми забезпечує високу результативність на кінцевому етапі: учні оволодівають стійкими навичками правильного, здорового способу життя, активно включаються у будь – який вид діяльності, який сприяє зміцненню здоров’я, зростає їхня готовність до самостійного вироблення переконань на основі здобутих знань і досвіду. Завдяки цим переконанням створюються спочатку стійка мотивація здорового способу життя, потім валеоготовність і самоконтрольвана активність у формуванні свого здоров'я.

Якщо, людина з дитинства, з молодих років постійно й наполегливо дбає про своє здоров’я, вона в основу своєї життєдіяльності закладає такі стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття оточуючих і себе, які й визначають основний її напрямок – шлях здоров’я. Вона обирає здоровий спосіб життя.

Формування здоров’язберігаючих

компетентностей засобами уроку біології

(З досвіду роботи)

Людина – вищий продукт земної природи.

Людина – найскладніша і найтонша система.

Але для того, щоб насолоджуватись скарбами природи,

людина повинна бути здоровою, сильною і розумною.
І.П.Павлов


На сучасному етапі людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі людські цінності, бо саме вони є показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх його сфер.
За сучасними науковими підходами структурними складовими здоров’я визначено:
- фізичне здоров’я, що розглядається як поточний стан функціональних органів і систем організму;
- психічне здоров’я – стан психічної сфери людини, який характеризується загальним душевним комфортом, забезпечує адекватну регуляцію поведінки й обумовлений потребами біологічного і соціального характеру;
- соціальне здоров’я – система цінностей, настанов і мотивів поведінки в соціальному середовищі.
Стає очевидною потреба зміни ставлення до здоров’я дитини в системі освіти. Сьогодні урок, як основна форма організації навчально-виховного процесу, вже не вважається сучасним, хоча б він і відрізнявся всім різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, якщо на цьому уроці не враховується здоров’я дитини, якщо дитина під час його проведення втрачає своє здоров’я.
Здоров’язберігаюча педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів спеціальні знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій, працювати над розвитком своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе.
Критеріальними показниками сучасного здоров’язберігаючого уроку є:
Санітарно-гігієнічні:
• санітарно-гігієнічний режим: провітрене приміщення, чисто вимита підлога, відсутність пилу на підвіконнях, наявність кімнатних рослин, чиста дошка;
• раціональне освітлення класу згідно з санітарно-гігієнічними вимогами;
• відповідний тепловий режим, наявність термометра;
• відповідність парт зросту і віку учнів;
• ергономічність кольорового забарвлення навчального приміщення;
• оснащеність уроку необхідним обладнанням, задовільний його стан;
• відсутність монотонних звукових подразників (комфортний для людини рівень шуму – 10 Дб, звичайна спокійна розмова – 40 Дб, максимально можливий рівень звуку, який не шкодить здоров’ю, – 70 Дб);
• тривалість застосування ТЗН згідно з санітарно-гігієнічними вимогами: 25-30 хвилин у 8-11 класах;


Організаційно-навчальні:
• чергування видів навчальної діяльності учнів (оптимально – не менше 4-6, середня тривалість одного виду навчально-пізнавальної діяльності не більше 10 хвилин);
• щільність уроку – 60-80 %, середньошвидкий темп уроку;
• оптимальний розподіл навчального матеріалу та доцільність навантаження учнів протягом уроку;
• профілактика втоми
 через оптимальне сполучення фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи з учнями, зміну довільної та емоційної активності й розслаблення, чергування періодів активності й розслаблення, зміну видів навчальної діяльності;
 застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультхвилинок (для очей, шиї, хребта, пальців рук на 20 і 35 хвилинах уроку), масажних вправ, релаксаційних пауз, хвилин розслаблення з використанням музичного супроводу;
• диференційовані домашні завдання – їх обсяг, робочий ритм, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх профільної спрямованості;

Психологічні:
• урахування вікових психолого-фізіологічних особливостей учнів:
- у 6-8 років у дітей переважає наглядно-дійове мислення;
- з 8 років у дітей починає формуватися абстрактно-логічне мислення;
- в 11-15 років переважаючим видом діяльності є спілкування з однолітками, важливим є виховання виявлення емоцій тощо;
- урахування особливих потреб дитини (вад розвитку);
• формування мотивації на досягнення успіху в навчанні (пояснення виконання завдань, підтримка зацікавленості, успіхів учнів учителем, організація інтерактивного навчання та надання взаємодопомоги);
• раціональне використання завдань, спрямованих на розвиток пам’яті, уваги, уяви, мислення, мови;
• оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою;
• створення емоційно-позитивного клімату навчання (суб’єкт-суб’єктна взаємодія, наявність емоційних розрядок, добрих жартів, посмішок, використання гумористичних картинок, афоризмів, музикального супроводження тощо);
• кваліфіковане застосування елементів музикотерапії, рухотерапії, аромотерапії, кольоротерапії, арттерапії, тощо;
• вигляд учнів у кінці уроку:
 відсутність стомлення, висока працездатність, активність, здоровий колір обличчя тощо;
 урівноваженість психічного стану;
 усвідомлене ставлення до себе, адекватна оцінка своїх здібностей і можливостей інших людей;
 віра у свої сили, настанова на успіх у житті;
Навчально-методичні:
• зв’язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров’ям людини, наявність акцентів на здоров’язбереження;
• особистісна зорієнтованість уроку;
• спрямування уроку на розвиток життєвих навичок, компетентностей, цінностей;
• формування в учнів життєвої мотивації на здоров’я, ведення здорового способу життя;
• методи педагогічного впливу на учнів (оптимально – не менше 3 видів за урок: словесний, наочний, аудіовізуальний, самостійної, активної, інтерактивної діяльності тощо);
• наявність можливості вільного вибору в учнів (виду навчальної діяльності, способу діяльності, рівня складності завдань, способу взаємодії, доведення особистісної думки, самооцінки і взаємної оцінки результатів діяльності, самопізнання);
• наявність і застосування завдань різної складності з урахуванням особистісних можливостей учнів;
• гармонійне поєднання навчання, виховання і розвитку учнів у навчальній діяльності;
• домашнє завдання з можливістю вибору різних рівнів його складності, коментування правильності його виконання.
Отже, сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, учити культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок. Такий підхід до сучасного уроку зобов’язує вчителя бути взірцем здорової людини.
Тільки в тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей і молоді, педагоги спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище.

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медико – гігієнічних , фізкультурно – оздоровчих , лікувально – оздоровчих , соціально – адаптованих , екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Одним із складових мого педагогічного кредо є: «Даючи знання – не відбирай здоров’я». Кожен урок біології за виховну мету має виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища, до живих організмів біосфери, до свого організму та оточуючих людей, а головне – це дотримання здорового способу життя. А від чого залежить здоров’я? В деякій мірі учням важко роз’яснити, чому їм таким молодим і на їхній погляд повністю здоровим, необхідно думати про здоров’я. Учні вважають, що про нього повинні думати дорослі і старі люди. У коректній формі я намагаюся довести до їхнього розуміння, що здоров’я – це не лише відсутність хвороб чи дефектів, а цілий комплекс фізичних, духовних і соціальних факторів життя.

Викладаючи біологію я намагаюсь гармонізувати в учнях їхній розум, знання, уміння, почуття, силу, красу … . Пояснюю, що здоров’я залежить від багатьох елементів життя, головними серед яких є:


 • конституція людини, тобто генетичний потенціал кожного – індивідуальні можливості, потреби, інтереси, бажання, спокуси, проблеми шкідливих звичок і т.д., що дає спадковість дитині від народження;

 • природа психосоматичної конституції, тобто риси характеру та темперамент – холерик, сангвінік, меланхолік чи флегматик;

 • рівень, якість, режим та стиль життя сім’ї, в якій живе кожен із нас;

 • відношення кожного з нас до свого здоров’я.До цього переліку я додаю ще й те, що здоров’я залежить від наявності в душі дитини любові до життя, всього, що оточує її, та краси. Не зовнішньої, яка цінується при першій зустрічі один з одним, а саме тієї краси, яка спирається на внутрішній світ людини. Якщо у нас не буде такої внутрішньої духовної основи, то зовнішня краса – це лише красива маска або афіша. Дійсна краса завжди глибока, вона світиться у кожного в очах, усмішках, відношенні, поведінці та поступках людини. У зв’язку з цим на своїх уроках я завжди допомагаю кожному з учнів показувати їхню внутрішню красу. Краса лікує нас тому, що нормалізує структуру живої матерії. Викликаю своїми діями лише позитивні емоції, так як емоції – це своєрідні гормони радості, любові та щастя які, також виявляють корисну дію на організм.

Часто учням згадую слова Сократа: «Здоров’я – це ще не все, але все без здоров’я – це нічого». Також наводжу приклади, які відомі уже протягом багатьох віків:

- найбільша цінність – це досвід мудрих;

- найбільша слабкість – це ненависть;

- найкраще місце там, де ти живеш;

- найкращий день - сьогодні;

- найбільший гріх – страх;

- найбільша втрата – втрата надії;

- найнебезпечніша людина – брехун;

- найкращий відпочинок – робота;

- найбільший порушник спокою – базіка;

- найбільша потреба – у спілкуванні;

- найбільше багатство – це здоров’я.

На багатьох прикладах поясню, навіщо для здоров’я потрібно знати в усьому міру. На перший погляд це проста задача, але і досить складна у педагогікі. Ще Великий Гіппократ говорив «никто не должен преступать меры: мудрость жизни – знать во всём меру». Сьогодні на молодих людей згубно діють саме надлишки в усьому – переїдання, перевтоми, вживання енергетичних напоїв, ранні статеві стосунки, нічні клуби … . Якщо порівняти нас з іншими живими організмами, то ми маємо найкоротший термін життя. Тому що, наприклад, ворони та крокодили можуть жити 300 років, деякі ящірки в Новій Зеландії пережили уже кілька століть, такі дерева як секвойї, дуби, смоківниці, баобаби … живуть тисячоліття. А людина вмирає так рано?

Чи можемо ми продовжити своє життя? В історії відомі численні випадки довгожительства: 120 років, 127, 130, 164, 172, 195 і навіть, 203 роки. Вивчаючи кровоносну, дихальну, травну, видільну системи людини, я наголошую на тому, що вчені світу визначили: вік людини – це не дата в документах, а стан кровоносних судин. Через їх найтонші стінки безперервно відбувається обмін речовин: в один бік надходять необхідні для тканин білки, жири, вуглеводи, кисень, вітаміни, мінеральні солі, а в інший виділяються шкідливі продукти обміну. Якщо судини мають нормальний просвіт, тобто вони широкі, то зносу у них не відбувається, але якщо вони звужені – шансів на довголіття немає.

Які ж вороги звужують кровоносні судини в нашому тілі і цим скорочують нам життя?

По – перше , це тютюн. На сьогоднішній день учні починають палити досить рано, і причини цієї згубної звички різні. Я різноманітними статистичними даними доводжу до їхньої свідомості те, що кожна щоденна пачка цигарок скорочує життя на 5 годин. Отже, тиждень життя при цьому вже прокурене, а за рік – це віднято цілий місяць життя. Математично можна вирахувати, що коли людина курить 4 роки, то можна відняти 1 рік. Якщо людина повинна прожити 75 років, то вона проживе всього 55-60 років. Потім ми вираховуємо, що можна купити за ті гроші, які прокурює кожна людина, адже за рік це виходить сума у кілька тисяч гривень. Звичайно, учні курять менше, ніж їхні батьки, але вони повинні знати, до чого вони можуть дійти.

По – друге , алкоголь та наркотичні речовини. Небезпека їх для організму велика, адже починаючи з молодого віку дози вживання ще незначні, але коли ці дози ростуть, то життя скорочується. Найнебезпечніше при вживанні цих речовин – це те, що в молодих людей дезорганізується психічний світ особистості.

По – третє – це емоційні перевантаження. Учні сьогодні досить емоційні, а на першому місці це не позитивні, а саме негативні емоції, які проявляються злістю, ненавистю, агресією.

Яскраві, емоційні уроки з використанням фізкультурних вправ, аутотренінгів, казкотерапії, поетичних сторінок, наведення прикладів з життя, неодмінно роблять урок насиченим, цікавим, продуктивним і корисним. А допомагають мені у цьому кілька простих принципів, які я використовую на уроках біології :

 • Гігієнічні умови в кабінеті: чистота, температура, свіжість повітря, освітлення, відсутність неприємних подразників.

 • Зміна видів діяльності учнів.

 • Використовую на уроках не тільки словесний вид викладання, але і наочний, аудіовізуальний, так як серед дітей виділяють аудіалів, візуалів і кінестетиків.

 • Физкультхвилинки - обов'язкова складова частина уроку. На 15-20 хвилин уроку по 1 хвилині з 3 простих вправ з 3-4 повтореннями. Учні 5-6 класів виконують їх з великим задоволенням, а старші класи можуть працювати самостійно. застосовувати вправи для розслаблення м'язів і вправи для профілактики зорового стомлення . Наприклад: витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вказівного пальця витягнутої руки вліво і вправо, вгору і вниз. Повторити 4-5 разів. Вправи згодом змінюю.

 • Сприятливий психологічний клімат на уроці: доброзичливе ставлення вчителя, посмішка визначають позитивний вплив школи на здоров'я. Урок не повноцінний, якщо на ньому не було емоційно-смислових розрядів: жартів. приказок, афоризмів, уникати конфліктів. Психофізичний комфорт - найважливіша умова попередження стомлення.

 • Протягом уроку звертаю увагу на позу дитини (постава).

 • Слідкую, щоб діти з порушеннями слуху і зору сиділи за першими партами.

 • Планую урок таким чином, щоб контрольні роботи проходили по можливості не останнім уроком і не в кінці тижня.


На уроках я проводжу численні виховні бесіди щодо впливу цих негативних чинників на здоров’я дитини. Часто звертаюсь до кодексу здоров’я та порад давніх мудреців.

- Здоров’я – це любов і бережне відношення до природи, а природа – не сестра, не брат, а батько та мати всього людства і кожного з нас.

- Здоров’я – це стиль твого життя, все залежить від тебе і твого способу життя.

- Здоров’я – це фізична і гігієнічна культура тіла, нема нічого красивішого, ніж людське тіло.

- Здоров’я – це духовна культура людини: доброта, повага, віра, надія, любов до тих, хто нас оточує.

- Здоров’я – це соціальна культура - культура людських відносин.

- Здоров’я – це здатність задовольняти в розумних межах наші потреби.

- Здорова людина – це та людина, для якої потрібний не лише хліб, а й духовна їжа.

- Хочеш бути здоровим - подружись із фізкультурою, чистим повітрям, здоровою їжею, скажи «ні» шкідливим звичкам.

- Здоров’я потрібне не лише тобі, але й людям, яким ти повинен допомагати і захищати.

- Здоров’я – це наш капітал: його можна збільшувати, зменшувати певними чинниками, його можна прокурити, пропити, послабити або укріпити. Отже, якщо хочеш бути здоровим, будь ним! Найкращий лікар свого здоров’я – ти сам!

Здоров’язберігаюча педагогіка не вимагає від вчителя спеціальної підготовки і великих витрат часу.

Головне – результат :

 • зниження стомлюваності;

 • підвищення продуктивності, працездатності;

 • змінюється відношення до предмету, що особливо важливо у 5-6 класах.

Учитель повинен не тільки надавати інформацію, але і створювати для цього умови.

Моя основна мета як вчителя – формування домінанти на здоровий спосіб життя, розуміння найвищої людської цінності – життя та здоров'я.

Формування соціально – культурного

та оздоровчого простору на уроках біології

11 клас

(рівень стандарту)

Розділ III. Організмовий рівень організації живої природи (продовження)

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку з біології у 9 класі Вчитель біології Хорошківської...
Обладнання: таблиці «Органи дихання», таблиці з курсу зоології які зображують органи дихання комах, риб, амфібій, рептилій, птахів,...

Уроку
Посібник, що пропонується, містить розробки іv-ох рівневих контрольних робіт і-го та іі-го варіантів згідно нової програми з біології...

Уроках біології. Розробки уроків
Обладнання: таблиця «Внутрішня будова листка», гербарні зразки рослин (листків різних рослин); картки із завданнями до уроку

Уроку
Первинний інструктаж з бжд. Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології

На уроках біології
Укладач: Никифорова Галина Андріївна – вчитель біології Жучковецької зош І-ІІ ст

Дослідження властивостей ферментів
Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Тема уроку. Узагальнюючий урок за темою «Австралія. Антарктида». Мета уроку
Мета уроку. Перевірити рівень засвоєння учнями знань та умінь по даному тематичному блоку

Урок біології 9 му класі
Підготувала вчитель географії І біології середньої загальноосвітньої школи №14 загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка