Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

2013-2014

10 клас
Тестові завдання групи А (правильним є один варіант відповіді).

Група “А” (кожна правильна відповідь – 0,5 балів, максимум за групу А – 5 балів)
1. До комах із повним перетворенням належить: а) комар малярійний; б) клоп італійський; в) тарган чорний; г) воша платяна, д) бабка.

2. До ряду Комахоїдні належить: а) горобець; б) куниця; в) білка; г) землерийка, д) соловей.

3 Яка кількість води утвориться при спалюванні 10 г жирів? а). 1,5 г; б). 3,7 г; в). 5,7 г; г). 8 г; д). 11 г.

4. З верхньої порожнистої вени кров надходить: а) до правого передсердя; б) до лівого передсердя; в) до легень; г) до головного мозку.

5. Елемент клітинної будови, який є спільним у грибів і рослин, але не у грибів і тварин, - це: а) пластиди; б) мітохондрії; в) ядро; г) клітинна стінка.

6. Як можна заразитися котячим сисуном? а) з немитими руками чи продуктами; б) з’ївши недостатньо просолену рибу; в) з’ївши недостатньо просмажене м’ясо; г) при укусі кліща.

7. Зазначте кількість тичинок у квітці капусти:

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5, д) 6.

8.Вкажіть, які органели клітини забезпечують синтез АТФ: а) ядро; б) мітохондрії; в) рибосоми; г) ендоплазматична сітка; д) комплекс Гольджі; е) лізосоми.

9. Вкажіть, до яких сполук належить рибоза: а) вуглевод; б) жир; в) білок; г) нуклеїнова кислота.

10. Вкажіть, яка сполука є мономером крохмалю: а) нуклеотид; б) амінокислота; в) глюкоза; г) азотиста кислота; д) гліцерин; е) жирна кислота.
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути від одного до п’яти варіантів відповідей.)

Група “Б” (кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу Б – 20 балів)
1. До типу Членистоногі відносять: а) павука-хрестовика; б) жука-оленя; в) мокрицю; г) ківсяка; д) рака-самітника.

2. Рух води і мінеральних речовин по тілу рослини відбувається по: а) судинах; б) клітинах камбію; в) серцевинних променях; г) трахеїдах; д) ситовидних трубках.

3. Укажіть структурні частини дерми людини: а) волосяна цибулина; б) хітин: в) клітини епітелію; г) сальна залоза; д) хрящові диски.

Визначте, які клітини утворюються в результаті мейозу: а) гаплоїдні; б) диплоїдні; в) тетраплоїдні; г) поліплоїдні, д) соматичні.

4. Що розуміють під терміном «сомнамбулізм» ? а). здатність людини піддаватися гіпнозу; б). здатність людини протистояти гіпнозу; в). сон, який супроводжується сновидінням; г). глибокий сон, який характеризується певним блокуванням волі людини і амнезією після пробудження.

5. Всі перелічені сполуки поглинаються рослинами, крім: а) нітратів; б) солей амонію; в) нітритів; г) сечовини; д) білків.

6. До яих систематичних категорій належить належить біла планарія? а) стьожкових червів; б) плоских червів; в) війчастих червів; г) саркодових; д) власне круглих червів.

7. Які тварини розмножуються тільки шляхом поділу? а) евглена зелена; б) малярійний плазмодій; в) гідра; г) амеба звичайна; д) сцифомедузи.

8. Яка будова і функції покривного епітелію у безхребетних тварин? а) завжди одношаровий, іноді війчастий; б) може бути одношаровим і багатошаровим; в) виконує лише покривну функцію; г) забезпечує газообмін і виділення; д) може виділяти слиз, формувати хітиновий або вапняковий скелет.

9. Яку функцію виконує гемолімфа у павука? а) транспортує кисень; б) транспортує поживні речовини; в) виводить діоксид карбону; г) виводить продукти обміну; д) підсилює пружність м’язів.

10. Які подразники повинні діяти на організм, щоб умовний рефлекс не загальмувався? а) сильний незнайомий подразник; б) умовний подразник; в) безумовний подразник; г) індиферентний (байдужий) подразник.

11.Кров віддає максимальну кількість кисню, коли проходить через: а) передсердя та шлуночок; б) легені; в) яремну вену; г) м’язові капіляри, д) капіляри головного мозку.

12. Осмислене запам’ятовування переважає механічне тому, що воно : а) короткотриваліше ; б) продуктивніше ; в) довготриваліше ; г) непродуктивне; д) ефективніше.

13. Вкажіть організми, які мають кільцеву ДНК : а) комахи; б) бактерії; в) ціанобактерії; г) мохи; д) плоскі черви.

14. Які умови необхідні для існування живих організмів ? а) здатність швидко пересуватися; б) перетворення енергії в організмі ; в) швидкий ріст г) багатоклітинність; д) обмін речовин з довкіллям.

15. Вкажіть види організмів, які морфологічно являють собою одну клітину, а фізіологічно цілий організм: а) вольвокс; б) планарія біла; в) амеба протей; г) вірус тютюнової мозаїки; д) туберкульозна паличка.

16. Мова людини відрізняється від звукових сигналів тварин тим, що вона: а) відрізняється у особин різних видів; б) може нести узагальнюючу інформацію; в) є апаратом абстрактного мислення; г) несе тільки конкретну інформацію, д) є засобом спілкування.

17. Де в клітині є РНК ? а) в ядрі; б) в мітохондріях; в) в цитоплазмі; г) в хлоропластах; д) в комплексі Гольджі.

18. У чому полягає відмінність білкового обміну від вуглеводного чи ліпідного? а) білки в організмі не депонуються, а надходять тільки з їжею; б). білки не можуть синтезуватися із небілкових попередників; в). білки синтезуються з аміаку, який утворюється в організмі; г). білки депонуються в організмі людини.

19.Виберіть тканини, з яких складається центральний циліндр кореня: а) механічної; б) основної фотосинтезуючої; в) твірної; г) ксилеми; д) флоеми.

20. Які пари органів мають однакове походження? а) головний корінь – коренеплід; б) кореневище – цибулина; в) бульба картоплі – бульба жоржини; г) вусики суниці – колючки глоду.
Група “В” (загальна кількість балів за групу В – 21 бал)
Тестові завдання групи В

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.
В 1. (кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу В 1 – 3 бали)

1.1. Уважно розгляньте малюнок. Вкажіть, що зображено на ньому під цифрою 1. – А) тварина, б) твірна тканина, в) суцвіття, г) корінь, д) листок.
1.2. Вкажіть функції зображеного а) забезпечує гетеротрофне живлення, б) забезпечує апікальний ріст пагона, в) згруповує квітки для кращого запилення, г) забезпечує живлення кореня, д) виробляє гормони.
1.3. Вкажіть особливості зображеного на малюнку: а) має клітинну будову, б) має неклітинну будову, в) клітини диференційовані за функціями, г) клітини не диференційовані за функціями, д) висока здатність до поділу, е) не характерні ознаки живого.
В 2. (кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу В 2 - 9 балів)
2.1. Назвіть біополімери, схематично зображені у таблиці:


1

2

3

1__________________; 2_________________;

3_________________.


2.2.Встановіть відповідність між речовинами та зв’язками, які виникають у первинних структурах цих біополімерів:

а) складноефірні; б) водневі, в) фосфодиефірні; г) глікозидні; д) пептидні.
Відповідь: 1.______ 2. ______ 3. ______
2.3.Встановіть відповідність між речовиною та місцем синтезу:

а) у ядрі клітин еукаріотів; б) у ядрі клітин рослин; в) у рибосомах клітин еукаріотів та прокаріотів; г) у деревині рослин; д) у органелах клітин печінки.
Відповідь: 1____, 2_____, 3______
В 3. Встановіть відповідність між хімічним елементом та його біологічним значенням:

(кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу В 3 – 5 балів)


Магній

Купрум

Флуор

Хлор

Калій

1

2

3

4

5


а) впливає на швидкість синтезу білка у рослин; б) входить до складу гемоціану крові головоногих; в)входить до складу хлорофілу, активізує роботу ферментів; г) регулює водно – сольовий баланс, покращує роботу міокарда; д) складова шлункового соку, регулює баланс води в організмі; е) входить до складу зубної емалі.
В 4. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та наслідками його недостачів організмі людини:
1 Калій (К) А ендемічний зоб

2 Кальцій (Ca) Б порушення утворення гормонів підшлункової залози

3 Йод (I) В крихкість кісток скелет

4 Флуор (F) Г порушення регуляції роботи серця

Д руйнування емалі зубів

(кожна правильна відповідь – 1 бал, максимум за групу В 4 – 4 бали)
Максимальна кількість балів - 46

поділитися в соціальних мережахСхожі:

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Паразитичним організмом є: а трюфель; б дріжджі; в фітофтора; г зморшки, д опеньки?

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Який орган у кактусів виконує функцію фотосинтезу? а дуже потовщений листок; б потовщене стебло; в надземна бульба; г потовщені черешки...

І етап (шкільний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Укажіть, які фактори відносять до абіотичних: а вирубка лісів; б вологість ґрунту; в внесення добрив; г будівництво греблі

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Всеукраїнської олімпіади з біології для учнів 8 – 11 класів відбудеться 16 листопада 2013 року

Тести групи а (1 бал)
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013 – 2014 навчальний рік 10 клас

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Надаємо пояснення щодо підготовки учнів 10-11 класів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка