Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А) - Сторінка 4

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

Сторінка4/5
1   2   3   4   5

Бузок - рід квіткових рослин родини Маслинові. Найпоширенішим у культурі є вид бузок звичайний, що походить з Балкан. Нині світова колекція нараховує більш 1000 сортів із широкою гамою кольорів квіток. Який тип суцвіть у бузку?

а) складний щиток; б) щиток; в) волоть; г) китиця.

 1. Назвіть несправжню тканину, з якої формуються плодові тіла шапкових грибів:

а) паренхіма; б) коленхіма; в) склеренхіма; г) плектенхіма

 1. Для якої з тварин характерний міксоцель?

а) бджола медоносна; б) сисун печінковий; в) медуза-аурелія; г) кубок Нептуна.

 1. Більшість дельфінів - тварини, які чудово плавають і можуть розвивати швидкість до 55 км/год. При пошуках їжі й орієнтуванні використовують ехолокацію, мають розвинену звукову сигналізацію. А до якого підряду і ряду належать ці тварини?

а) підряд Кити вусаті, ряд Китоподібні;

б) підряд Кити зубаті, ряд Китоподібні;

в) підряд Кити вусаті, ряд Хижі;

г) підряд Кити зубаті, ряд Хижі.

 1. Який із секретів травних залоз людини спричинює утворення емульсії жирів в дванадцятипалій кишці?

а) слина; б) шлунковий сік; в) жовч; г) підшлунковий сік.

 1. Вкажіть назву потовщеної частини кінцевих розгалужень аксонів, яка має синаптичні міхурці з медіаторами, мітохондрії:

а) кінцева бляшка; б) пресинаптична мембрана;

в) синаптична щілина; г) постсинаптична мембрана.

 1. Який із шарів шкіри складається з багатьох шарів живих клітин, здатних до мітотичного поділу, містить меланоцити і володіє регенерацією?

а) роговий шар; б) ростковий шар; в) сосочковий шар; г) сітчастий шар.

 1. Підвищенню зорової чутливості сприяє запах бергамотної олії, чутливість слуху підвищується при дії зеленого світла, при яскравому світлі краще відчувається смак їжі, при дії на рецептори шкіри слабким електричним струмом підвищується чутливість слуху та ін. Яка властивість аналізаторів має місце в наведених прикладах?

а) специфічність відчуттів; б) адаптивність рецепторів;

в) взаємодія центрів сенсорних систем; г) спеціалізація рецепторів.

Тестові завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Виберіть одну чи

декілька правильних відповідей серед п’яти запропонованих варіантів

(правильне розв'язування завдання оцінюється в 1 бал)

 1. Вкажіть неклітинні форми життя:

а) віруси; б) спірохети; в) мікоплазми; г) пріони; д) віроїди

 1. Escherichia coli є найбільш поширеною бактерією в лабораторних дослідженнях. Це один з головних видів бактерій, що живуть в нижньому кишечнику ссавців. Присутність цих видів на поверхні водойм - загальний індикатор забруднення води фекаліями. Вкажіть українську назву цього виду бактерій та родину, до якої

він належить:

а) клостридій правця; б) холерний вібріон;

в) кишкова паличка;

г) азотобактерії; д) ентеробактерії;

е) псевдо монади.

 1. Які структури беруть участь в утворенні ініціативного комплексу в процесі синтезу білків?

а) триплет іРНК; б) триплет про-іРНК; в) певна тРНК;

г) рибосома; д) полісома; е) триплет ДНК.

 1. Вкажіть ознаки, що є спільними для мітохондрій та хлоропластів:

а) запасання крохмалю; б) синтез АТФ; в) розмноження реплікацією;

г) розмноження поділом; д) поверхневий апарат з двох мембран;

е) напівавтономія

 1. Які з названих клітин організму людини мають війки?

а) нюхові рецептори; б) епітеліоцити бронхів;

в) клітини епітелію тонкого кишечника;

г) клітини маткових труб; д) гепатоцити.

 1. У мітозі, порівняно з мейозом, відсутнє:

а) утворення диплоїдних клітин; б) розходження хромосом до полюсів клітини;

в) спіралізація двохроматидних хромосом;

г) кон’югація;

д) кросинговер; е) утворення гаплоїдних клітин.

 1. Кількість амінокислот в молекулі білка становить 800. Визначте довжину і масу гена, який кодує цей білок.

а) 40,08 нм; б) 81,6 нм; в)816нм; г) 1 656 000 а.о.м; д) 828 000 а.о.м.

 1. Вкажіть форму і спосіб вегетативного розмноження, за яких відбувається штучне зрощування пагонів двох рослин, не відокремлених від стовбурів:

а) живцювання; б) щеплення; в) окулірування;

г) копулірування; д) аблактування.

 1. В 30-их роках XIX століття ця водяна квіткова рослина перебралася через Атлантичний океан і поселилась в річках Великобританії. Дуже швидко вона заселила річки сусідніх країн і стала класичним прикладом водяного бур’яна під назвою „водяної чуми”. Назвіть рослинута її тип листкорозміщення

а) елодея канадська; б) валіснерія; в) стрілолист;

г) супротивне; д) мутовчасте; е) дворядне.

 1. Взаємовигідне співжиття міцелію з коренями вищих рослин спостерігається у...

а) печериці; б) мухомора; в)трутовика;

г) мукора; д) червоноголовців.

 1. Річкові раки є всеїдними і живляться різноманітною рослинною та тваринною їжею. Як називається такий екологічний тип живлення?

а) олігофагія; б) монофагія; в) стенофагія;

г) поліфагія.

 1. Назвіть утвори, які формують комплекс осьових органів ланцетника:

а) хорда; б) ендостиль; в) нервова трубка;

г) травна трубка; д) глотка.

13. Представники якої групи тварин ведуть переважно вільноживучий спосіб існування?

а) круглі черви; б) кільчасті черви; в) війчасті черви; г) стьожкові черви;

д) сисуни.

14. Які з перелічених ссавців занесені до Міжнародної Червоної книги?

а) тюлень-монах; б) хохуля звичайна; в) зубр;

г) їжак вухатий; д) видра річкова; е) заєць білий.

15. Які речовини плазми крові є необхідними для гомеостазу (згортання)?

а) гемоглобін; б) фібриноген; в) йони Кальцію;

г) йони Натрію; д) глюкоза.

16. Вкажіть, що відбувається з еритроцитами у гіпотонічному розчині кухонної солі?

а) втрачають воду; б) зморщуються; в) набирають воду;

г) не змінюються в об’ємі; д) набрякають.

 1. Нервові центри парасимпатичного відділу розташовані у таких відділах ЦНС, як:

а) грудний і поперековий відділи спиного мозку;

б) шийний і грудний відділи спиного мозку;

в) стовбур головного мозку;

г) крижовий відділ спиного мозку;

д) шийний і крижовий відділи спиного мозку;

е) лімбічна система.

 1. Які з ознак не використовуються в якості критеріїв обдарованості?

а) рання мова, допитливість; б) енергійність, самостійність;

в) відмінна пам’ять;

г) висока концентрація уваги; д) тип темпераменту,

е) екстравертний тип особистості.

 1. Назвіть організми, у яких в процесі онтогенезу зародок формується із зародкової твірної тканини:

а) дуглезія, ехінокок; б) вельвічія,ефедра; в) дафнія, циклоп;

г) рогохвіст, хвостокол; д) магнолія, липа.

 1. Поступове скорочення розмірів кінцевих ділянок хромосом еукаріотів з віком вважається одним із основних механізмів старіння. Назвіть спеціальний фермент, що додає фрагменти ДНК до ділянок хромосом, які втрачають їх після поділу клітин.

а) ревертаза; б) ДНК-топоізомераза; в) ДНК-геліказа; г) теломераза.

 1. Довгошерстого чорного самця морської свинки схрестили з чорною короткошерстою самкою. Отримано 15 свинок з короткою чорною шерстю, 13 - з довгою чорною, 4-з короткою білою, 5-з довгою білою. Визначте генотипи батьків, якщо довга (А) і чорна (В) шерсть є домінуючими проявами ознак.

А) АаВВ х ааВв; б) АаВв х ааВв; в) ААВв х ааВв; г) АаВв х ааВВ; д) АаВв х аавв.

 1. Для мутацій не характерні властивості:

а) постійність; б) масовість; в) успадкованість; г) адаптивність;

д) не спрямованість.

 1. Прикладами детритних ланцюгів живлення є:

а) хвоя сосни - гусениця - синиця - яструб;

б) мертва тварина - личинки мух - жаба - вуж;

в) нектар квітки - осоподібна муха - павук - ящірка;

г) лісова підстилка - дощовий черв’як - кріт - лисиця;

д) пеньки дерев - опеньки - білка – куниця.

 1. Рушійними силами живої дикої природи за Ч.Дарвіном є:

а) різноманітність умов середовища; б) пристосованість до умов середовища;

в) природний добір; г) боротьба за існування; д) штучний добір;

 1. Вказати ароморфози, які з’явилися в протерозойську еру:

а) поява ядра й диплоїдного набору хромосом; б) нестатеве розмноження;

в) хлорофільний фотосинтез; г) багатоклітинність; д) поява хорди.

Завдання групи В

Уважно прочитайте наступні завдання і визначте правильні відповіді до кожного із них (правильне розв'язування завдання оиінюється в 6, 12 балів)

 1. Завдання на правильну комбінацію варіантів відповідей (6 бали)


1.1. Виберіть ознаки, що характеризують паразитичні гриби, зображені на малюнку:


А. Назва

Б. До якого класу належать?

В. Хвороба, яку спричинюють

1.Сажкові

2.Ріжкові

3.Іржасті

4.Трутовики

1.Хитридіоміцети

2.Ооміцети

3.Зигоміцети

4.Аскоміцети

 1. Паршу

 2. Пліснявку

 3. Ерготизм

 4. Молочницю1.2. Виберіть ознаки, що характеризують онтогенез жаби;


А. Тип онтогенезу

Б. Тип життєвого циклу

В. Тип дихання личинки
1.Личинковий 3 повним метаморфозом

2.Личинковий з неповним метаморфозом

3.Прямий

1.Простий 3 чергуванням поколінь

2.Складний з чергуванням поколінь

3.Простий без чергування поколінь

1. Легеневий

2. Трахейний

3. Зябровий
1   2   3   4   5

Схожі:

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають...
Б подумав він, погадав він, та ноги на плечі І пішов у довгі лози (О. Коїшський)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Тема уроку. Фотосинтез
Обладнання: комп'ютерна презентація уроку, фрагмент відеофільму «Цитологія», схема «Процес фотосинтезу», тестові завдання (комп’ютерний...

7 клас Мета
Обладнання: фізична, політична карта Південної Америки, контурні карти, роздаткові завдання, пазли, комп'ютерна презентація

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка