Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рибосоми безпосередньо пов’язані з здійсненням такого процесу - 8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

Сторінка3/5
1   2   3   4   5

Рибосоми безпосередньо пов’язані з здійсненням такого процесу:

а) реплікації; б) фотосинтезу; в) сплайсингу; г) трансляції.

 1. Поєднання макромолекул та їх взаємодія відбуваються на основі принципу структурної комплементарності. Назвіть сполуки, між якими є така відповідність.

а) каталаза і Н202; б) аглютиногени А і аглютиніни а;

в) інсулін та інсулінові рецептори гепатоцитів; г) гемоглобін і міоглобін;

д) стероїди і жирні кислоти

 1. Фрагмент ланцюга іРНК складається з послідовно розташованих кодонів: АУГ УУГ УУЦ УГГ АУЦ УАА. Який антикодон матиме тРНК за третім та четвертим кодонами?

а) ААГ; б) ТТГ; в) А АГ; г) ТТГ; д) АЦЦ

 1. Які з водоростей мають кремнистий панцир?

а) цембела; б) ульва; в) кораліна; г) макроцистіс; д) навікула


 1. Хвощеподібні відрізняються від інших спорових рослин наявністю:

а) великих зелених мегафілів; б) дрібних зелених філоїдів; в) редукованих листків; г) елатер на спорах;д) складних перистих листків; е) вузлів і міжвузль.

 1. Зелені водорості з роду Улотрикс поширені у річках, де живуть, прикріплюючись до підводних предметів, утворюючи зелену масу. Який орган розмноження

та яка клітина зображені на малюнку?

а) спорангій; б) гаметангій; в) яйцеклітина; г) зооспора;

д) апланоспора; е) сперматозоїд.

 1. Які онаки будови плодів є пристосуванням до поширення вітром?

а) яскраве забарвлення; б) невелика маса; в) наявність гачечків і причіпок;

г) наявність волосоподібних виростів; д) наявність м’ясистих, соковитих покривів.

 1. В ботаніці яблуком називають несправжній соковитий плід з багатьма насінинками, розташованими у плівчастих комірках. Назвіть рослини, які мають плід яблуко.

а) інжир; б) арахіс; в) персик; г) горобина; д) айва; е) груша.

 1. У людини, хворої на малярію, через певні проміжки часу настають приступи, під час яких підвищується температура до 40-41 °С, її лихоманить. Це відбувається тому, що:

а) малярійний плазмодій виділяє в кров пірогени;

б) еритроцити розриваються і у кров надходять нові мерозоїти;

в) в кров з еритроцитів потрапляють отруйні продукти життєдіяльності плазмодія;

г) організм людини пристосовується до наявності малярійного плазмодія;

д) організм людини намагається знищити уражені еритроцити

 1. Найбільш цінними з туалетних губок, які відрізняються особливою мягкістю і ніжністю скелета, є...

а) левантійська губка; б) далматинська губка; в) морський йоржик;

г) байкальська губка; д) морський гриб

 1. Яких молюсків добувають з метою отримання чорнильної рідини, з якої виготовляють натуральну туш та коричневу фарбу?

а) ахатін; б) жабурниць; в) каракатиць; г) восьминогів; д) наутилусів

 1. Які з органів здійснюють рух крові ланцетника?

а) спинна аорта; б) верхні частини зябрових судин; в) черевна аорта;

г) нижні частини зябрових судин; д) однокамерне серце;

е) двокамерне серце.

18.Вкажіть серед названих видів тих птахів України, які є дальніми мігрантами:

а) лелека білий; б) ластівка сільська; в) горлиця звичайна; г) снігурі;

д) шишкарі

 1. В м’язах яких ссавців міститься велика кількість міоглобіну?

а) єхидна; б) качкодзьоб; в) дельфіни; г) кашалоти; д) слони; е) носороги

 1. Які особливості будови відрізняють посмуговану серцеву м’язову тканину від скелетної? а) веретеноподібні клітини; б) відсутність вставних дисків;

в) ядра на периферії волокон; г) вставні диски між волокнами;

д) ядра в центрі волокон; е) м’язові волокна


 1. Назвіть утвори серця, що перешкоджають вивертатися в бік передсердь стулкам клапанів.

а) фасції; б) ендомізій; в) сухожилкові струни; г) епіневрій; д) сосочкові м’язи

 1. Які органи не належать до повітроносних шляхів дихальної системи людини?

а) носова порожнина; б) носоглотка; в) гортань;

г) трахеї; д) ротова порожнина; е) легені

 1. Цей вид імунітету створюється після введення в організм готових антитіл і є найкоротшим за тривалістю. Назвіть його особливості.

а) природний; б) вроджений; в) набутий; г) штучний; д) активний; е) пасивний

 1. Які три види рецепції забезпечують рецептори шкіри?

а) фоторецепцію; б) механорецепцію; в) терморецепцію;

г) ноцірецепцію; д) хеморецепцію

 1. Виберіть сенсорні системи, пов’язані з внутрішнім вухом:

а) слухова; б) нюхова; в) пропріоцептивна; г) гравітаційна; д) больова

Завдання групи В

Уважно прочитайте наступні завдання і визначте правильні відповіді до кожного із них (правильне розв’язування завдання оцінюється в 6 або 5 балів)

 1. Завдання на правильну комбінацію варіантів відповідей (6 балів)

1.1 Вкажіть особливості органа, зображеного на малюнку:

А. система органів

Б. Будова

В. Функції
1.Опорно-рухова

2.Травна

3.Кровоносна

4.Дихальна

1.Трубка з хрящових кілець

2.Лійка з парних і непарних хрящів

3.Утвір з кісткової тканини

4.Трубка з трьох оболонок

1.1.Голосоутворення і проведення повітря

2.Переміщення їжі

3.Захист щитоподібної залози

4.Участь у ковтанні


1.2 Вкажіть особливості сполуки, зображеної на малюнку:

А. Структура

Б. Нуклеотиди

В. Функції
1.Одинарний ланцюг

2.«Листок конюшини»

3.Подвійна спіраль

4.Суперспіраль

1. А, У, Т, Г

2. А, Ц, Т, Г

3. А, У, Ц, Г

4. А, Ц, Т, У

1. Побудова рибосом

2. Перенесення інформації

3. Збереження інформації

4. Транспорт амінокислот


2. Завдання на послідовність (6 балів):

2.1 Визначте послідовність ер в геохронологічній історії Землі, починаючи з найдавнішої:

А. Кайнозойська Б. Мезозойська В.Архейська Г. Палеозойська Д. Протерозойська

  1. Визначте послідовність процесів, які мають місце при проростанні насіння:

А. Перехід насіння в активний стан, що обумовлюється функціонуванням ферментів

Б. Перетворення зародка на проросток

В. Поглинання насінням великої кількості води і набрякання

Г. Поява зародкового корінця і формування зародкового пагона

Д. Перетворення під дією ферментів нерозчинних запасних речовин в розчинні.

Завдання 3 (5 балів). За джерелом енергії та органічної речовини усі живі організми можна поділити на такі групи: А - фотоавтотрофи; Б – фотогетеротрофи; В – хемоавтотрофи; Г – хемогетеротрофи.

Визначте, яким з перелічених груп відповідають наступні описи:

3.1 Організми споживають готові органічні сполуки, частина з яких використовується для побудови власного тіла, а частина окиснюється для отримання енергії;

3.2 Організми споживають сірководень, здатні існувати в анаеробному середовищі, потребують наявності у середовищі вуглекислого газу і освітлення;

3.3 Організми можуть за рахунок енергії сонячного світла синтезувати АТФ, не здатні використовувати вуглекислий газ для синтезу органічних сполук, споживають готові органічні сполуки;

3.4 Організми потребують освітлення і наявності у середовищі вуглекислого газу та води, їхня життєдіяльність супроводжується виділенням в атмосферу кисню.

3.5 Організми окислюють двовалентний Ферум до трьохвалентного, і за рахунок енергії, яка виділяється в цій реакції, вони синтезують органічні речовини з вуглекислого газу або карбонатів.

Практичний тур

(Повне і правильне виконання завдання

оцінюється в 10 балів)

Завдання 1. Різноманітність клітин

Розгляньте зображення клітин. Вкажіть правильні відповіді,

вказавши навпроти букв, якими позначені завдання, цифри,

що позначають клітини.

А. Одноклітинна зелена водорость

Б. Клітина з кремнистим панцирем

В. Клітини, здатні утворювати й проводити збудження

Г. Клітини непосмугованої м’язової тканини

Д. Клітини, що вистилають провідні дихальні шляхи

Е. Клітини, що здійснюють транспорт газів в крові

Є. Клітини, що утворюють покриви листків

Ж. Клітина, яка має трихоцисти, пелікулу, порошицю

 1. Якою цифрою позначені хондроцити?

И. 'Якою цифрою позначені коки, бацили й вібріони?


Завдання 2. Будова рефлекторної дуги

Розгляньте рисунок будови рефлекторної

дуги і позначте названі компоненти відповідними цифрами:

А. Рецепторна ланка -…

Б. Ефекторна ланка-…

В.Аферентний нейрон - ...

Г. Еферентний нейрон -…

Д. Тіло чутливого нейрона -...

Е. Тіло рухового нейрона-…

Є. Вставний нейрон-…

Ж. Сіра речовина центральної ланки-…

З. Передній корінець спинномозкового

нерва -...

И. Задній корінець спинномозкового нерва -...

11 клас

Теоретичний тур. Тестові завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Виберіть одну правильну відповідь серед чотирьох запропонованих (правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 бала)

 1. Цей великий російський фізіолог, прославився як засновник наук про вищу нервову діяльність й травлення, є творцем вчення про типи нервової системи, вчення про сигнальні системи, вчення про аналізатори. Назвіть його.

а) Сеченов І.М.; б) Павлов І.П.; в) Бах О.М.;

г) Шмальгаузен І.І.

 1. Який із елементів-органогенів визначає кислотні властивості рідин внутрішнього середовища людини та бере участь в окисно-відновних перетвореннях?

а) Гідроген; б) Оксиген; в) Карбон; г) Нітроген

 1. Жирні кислоти є цінним джерелом енергії, оскільки їх розпад супроводжується виділенням вдвічі більшої кількості енергії, аніж при розпаді такої ж маси глюкози. З чим це пов’язано?

а) мають довгий карбоновий ланцюг;

б) мають короткий карбоновий ланцюг;

в)містять гідрофільну СООН;

г) здатні утворювати міцели.

 1. Як вірус тютюнової мозаїки поширюється по рослині і спричинює захворювання?

а) РНК віруса зв’язується з білком руху, який і транспортує її через плазмодесми;

б) ДНК віруса зв’язується з білком руху, який і транспортує її через плазмодесми;

в) РНК віруса зв’язується з ЕПС, яка і спрямовує її через пори клітинної стінки;

г) ДНК віруса завдяки циклозу переміщується до апарату Гольджі і далі із міхурцями.

 1. Стадія транскрипції, в якій відбувається розплітання ДНК і зв’язування РНК- полімерази з геном-промотором, це:

а) ініціація; б) елонгація; в) термінація; г) сплайсинг.

 1. Процес появи на світ зародка, який розвивався всередині материнського організму за рахунок її поживних речовин, це:

а) яйцеживонародження; б) яйценародження; в) живонародження;

г) ембріонізація.

 1. У полуниць червоне забарвлення плодів відповідає рослинам з генотипом ВВ, біле - bb. Рослини з генотипом ВЬ мають плоди рожевого забарвлення. Від схрещування між собою рослин з білими і червоними плодами фенотип гібридів буде:

а) 50% червоних і 50% білих; б) усі червоні;

в) усі білі; г) усі з рожевими плодами.

 1. Для чого в селекції застосовують поліплоїдію?

а) для отримання низькорослих сортів;б) для отримання продуктивних порід;

в)для подолання безпліддя у віддалених гібридів; г) для отримання багатонасінних сортів


 1. Позначте період розквіту й панування плазунів на Землі:

а) силур; б) девон; в) юра ; г) кембрій.

 1. Різноманітність будови ротових органів у комах є прикладом...

а) ідіоадаптації; б) дегенерації; в) ароморфозу; г) мімікрії.

 1. Який тип бродіння характерний для бактерій родів Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium?

а) пропіоновокисле; б) маслянокисле; в) спиртове; г) молочнокисле.

 1. Хлорела - одноклітинна зелена водорість, невибаглива до умов існування і завдяки простому життєвому циклу здатна до інтенсивного розмноження, тому є космополітом. Розмножується тільки нестатевим шляхом, утворюючи спори. Як називаються ці спори хлорели?

а) зооспори; б) апланоспори; в) мейоспори; г) аскоспори.
1   2   3   4   5

Схожі:

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають...
Б подумав він, погадав він, та ноги на плечі І пішов у довгі лози (О. Коїшський)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Тема уроку. Фотосинтез
Обладнання: комп'ютерна презентація уроку, фрагмент відеофільму «Цитологія», схема «Процес фотосинтезу», тестові завдання (комп’ютерний...

7 клас Мета
Обладнання: фізична, політична карта Південної Америки, контурні карти, роздаткові завдання, пазли, комп'ютерна презентація

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка