Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

16. Кров людини виконує функції - 8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

16. Кров людини виконує функції:

а) обмін газів між повітрям та зовнішнім середовищем;

б) транспортування газів та поживних речовини в організмі;

в) транспортування біологічно активних речовин в організмі;

г) повернення до кровообігу тканинної рідини;

д) затримання та знешкодження мікроорганізмів.

17. До м’язів верхніх кінцівок належить:

а) литковий м’яз; в) кравецький м’яз; д) мімічні м’язи.

б) біцепс; г) трицепс;

18. До залоз змішаної секреції належить:

а) надниркова залоза; б) яєчник; в) щитоподібна залоза; г) гіпофіз;

д) підшлункова залоза.

19. Функції лімфатичної системи:

а) кровотворна; в) дихальна; д) захисна.

б) транспортна; г) регуляторна;

20. Центр регуляції дихання знаходиться у:

а) мозочку; б) довгастому мозку; в) центральній борозні великих півкуль;

г) спинному мозку; д) аксони і дендрити.

21. Лактацію регулює:

а) вазопресин; б) окситоцин; в) паратгормон; г) інсулін.

22. Ферментами слини є:

а) амілаза; б) пепсин; в) мальтоза; г) ліпаза; д) лізоцим.

23. Водорозчинними вітамінами є:

а) А; б) D; в) В; г) Е; д) С.

24. Нервова тканина:

а) забезпечує взаємодію різних частин організму;

б) утворює жорстку основу кісток;

в) має у своєму складі нейрони;

г) накопичує велику кількість поживних речовин.


25. Характерні особливості артерій:

а) мають незначний прошарок непосмугованих м’язових волокон;

б) мають значний прошарок непосмугованих м’язових волокон;

в) тиск не перевищує 2-5 мм рт. ст.;

г) тиск у середньому 120 мм рт. ст.
Тестові завдання (Група В)

У завданнях 1 – 2 виберіть по одному правильному

варіанту відповідей із кожного стовпчика.

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 3б завдання 3 оцінюється у 8 б.)
1. Із запропонованого оберіть ті ознаки, що властиві представникам класу Земноводні:

Тип запліднення Тип розвитку Кількість поживних речовин

1. внутрішнє 1. непрямий 1. яйця мають малий запас

2. у більшості видів 2. прямий поживних речовин

зовнішнє 2. яйця з великим запасом

поживних речовин
2. Оберіть ознаки, що притаманні комахам:

Кількість тагм Число пар Крила

ходильних кінцівок

1. Дві – головогруди 1. Три 1. Дві пари, на першому та

та черевце другому сегменті грудей

відповідно

2. Три – голова, груди 2. Чотири 2. Одна пара на другому

та черевце сегменті грудей

3. Одна – головотулуб 3. П’ять 3. Дві пари, на другому та

третьому сегменті

грудей відповідно
3. Уважно роздивіться наведені малюнки. Вкажіть на яких зображено:


3.1 риб, які можуть дихати атмосферним повітрям;

3.2 риб, які мають виключно зяброве дихання;

3.3 риб, які мають функціонуючі легені;

3.4 риб, у яких редуковані легені, які не використовуються як органи дихання;

3.5 риб, які здатні мешкати у прісній воді;

3.6 риб, які мешкають лише у морській воді;

3.7 риб, яким властиве яйце живородіння;

3.8 риб, які розмножаються в Саргасовому морі.
Практичний тур
1. Визначення рослин у вегетативному стані. ( 15 б)

Під час практичної роботи Вам необхідно продемонструвати знання морфології вищих рослин, що є основою для їх визначення, вміння проводити морфологічний аналіз та визначати комплекс фенотипових ознак представників певного виду.

Мета роботи: за зображеннями пагонів рослин в безлистому стані встановити їх приналежність до певного виду.

Хід роботи:

Ранньої весни господарство отримало з розплідника плодові росини. Але їх маркування не було проведено, і рослини переплуталися. На малюнку наведені пагони рослин, які отримало господарство з розплідника. Визначте за спрощеним ключем їх приналежність до певного виду.

Уважно розгляньте запропоновані шість малюнків – зображення пагонів різних видів рослин.

1. Визначте за спрощеним ключем приналежність зображених пагонів до певного виду.1. Бруньки розташовані поодиноко..............................................2

-Бруньки розташовані групами......................................................3

2. Бруньки розташовані чергово...................................................4

-Бруньки розташовані супротивно................................................Бузина

3. Бруньки серіальні........................................................................Малина

-Бруньки колатеральні...................................................................Абрикос

4. Бруньки розташовані спірально................................................5.

-Бруньки розташовані дворядно...................................................Ліщина.

5. Є виражено вкорочені та потовщені пагони...........................Яблуня

-Пагони не вкорочені та не мають потовщення..........................Вишня.Зробіть висновок про правильність виконання замовлення, враховуючи що господарство замовило: бузини – 50 рослин; малини – 200 рослин; абрикосу – 100 рослин; ліщини – 150 рослин; яблуні 150 рослин; вишні – 100 рослин. До господарства надійшло 750 рослин, з яких: позначені №1 – 2/15; позначені №2 – 2/15; позначені №3 – 1/15; позначені №4 – 4/15; позначені №5 – 1/5; позначені №6 – 1/5 від загальної кількості.Зображення пагонів
2. Розгляньте даний малюнок. (10 б)

а) позначте та підпишіть будову серця людини;

б) як відбувається кровопостачання серця?

10 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання.

Виберіть одну правильну відповідь серед чотирьох

запропонованих (правильне розв’язування завдання оцінюється в 0.5 бала)

 1. Цей видатний лікар уперше у світі використав ефірний наркоз у

військово-польових умовах, висунув вимогу, щоб хірурги проводили операції в білих халатах, виварених в окропі, став «батьком» гіпсової пов’язки при переломах і засновником військової хірургії. Назвіть його.

а) Пирогов М.І.; б) Філатов В.П.;

в) Дженнер Е.Г; г) Боткін С.П.

 1. Палінологія - розділ ботаніки, яка вивчає пилок і спори рослин.

Дослідження пилку та спор рослин минулих геологічних епох дозволяє з'ясувати особливості палеокліматів, умови утворення гірських порід, здійснити датування останніх тощо. А в якій породі пилок може найкраще зберегтися?

а) нафті; б) торфі; в) вугіллі; г) вапняку

 1. Чому скибки лимона після посипання їх цукром пускають сік?

а) відбувається вихід води з клітин завдяки осмосу;

б) відбувається вихід води з клітин завдяки дифузії;

в) цукор потрапляє в клітини й витісняє воду;

г) ефірні олії оплодня з цукром дають воду

 1. Ці одномембранні органели містять фермент-каталазу для руйнування небезпечного пероксиду гідрогену, який утворюється при оскисненні органічних речовин. Назвіть їх.

а)оксісоми; б)лізосоми; в) пероксісоми; г) вакуолі

 1. Сказ (водобоязнь, гідрофобія) - інфекційне захворювання людини і теплокровних тварин, яке виявляється в ураженні ЦНС. Збудником сказу є РНК-вмісний вірус родини Рабдовіруси.

Як відбувається інфікування людини сказом?

а) через укуси тварин; б) через кліщів;

в) через їжу; г) повітряно-краплинним шляхом

 1. Червоні пелюстки півонії, сині кошики волошок,

різноманітність відтінків бузку, троянд, півників,

тюльпанів - все це прояв дії пігментів, які називаються...

а) фікобіліни; б) антоціани; в) каротиноїди;

г) хлорофіли

 1. Алое деревоподібне (Aloe arborescens) - багаторічна

вічнозелена рослина, відома як "столітник”.

Належить до рослин, які мають спеціальні

тканини для запасу води. Назвіть цю екологічну групу.

а) стеблові сукуленти; б) листяні сукуленти;

в) ксерофіти; г) ефемери

 1. Яка з рослин відділу Мохоподібні містить у слані слизисті порожнини, де поселяються ціанобактерії роду Носток?

а) фунарія вологомірна; б) річчія водяна;

в) маршанція мінлива; г) антоцерос крапчастий

 1. Які паразитичні одноклітинні тварини є збудниками сонної хвороби у людини?

а) лейшманії; б) лямблії; в) трипаносоми; г) грегарини

 1. Як називається речовина, що утворюється у кишечнику кашалотів із неперетравлених решток головоногих і яку застосовують у парфумерній промисловості в якості фіксатора запахів?

а) амбра; б) пурпур; в) сепія; г) охра

 1. Які птахи живуть в печерах, де до стін приліплюють гнізда, що роблять із слини?

а)дрімлюги; б) стрижі-салангани; в) бджолоїдки; г) вальдшнепи

 1. Відомо, що мавпи, деякі птахи можуть використовувати палички чи гілочки для діставання їжі. Чому цю діяльність не можна назвати працею?

а) відсутнє конкретне мислення; б) не здатні створювати знаряддя для обробки цих предметів; в) не спрямована на користь інших представників виду; г) основою такої здатності є умовні рефлекси

13. Як називається природній антикоагулянт, який утворюється в клітинах печінки організму людини, легень та лейкоцитах-базофілах?

а) тромбопластин; б) фібринолізин; в) фібриноген; г) гепарин

 1. Особливе значення в збільшенні теплопродукції в умовах холоду відіграє бурий жир, який розташований у людини між лопатками, на шиї, в підм’язових заглибленнях. Ця тканина добре розвинена у новонароджених дітей, у яких терморегуляція ще недосконала. Які ж особливості будови клітин цього жиру?

а) велика кількість рибосом; б) велика кількість мітохондрій;

в) велика кількість лізосом; г) велика кількість хромосом

 1. Назвіть гормон надниркових залоз, який збільшує реабсорбцію йонів Натрію й Хлору в нирках і знижує реабсорбцію йонів Калію:

а) кортикостерон; б) адреналін; в) кортизон; г) альдостерон

 1. Цей звукосприймальний утвір міститься в середньому каналі завитки на основній мембрані, має волоскові клітини, прикриті покривною мембраною. Назвіть його.

а) якобсонів орган; б) кортіїв орган; в) вестибулярний апарат; г) отолітовий апарат

 1. Назвіть правильну послідовність структур, які відображають ієрархію рівнів організації життя:

а) плазмалема - фосфоліпіди - міоцит - гладкі м’язи;

б) сечовидільна система - нирка - нефрон - подоцити;

в) Ферум - еритроцит - гемоглобін - кров;

г) ДНК - хромосоми - ядро - клітина - дрозофіла

 1. В представників типу Голкошкірі велика частка дрібних мітохондрій в ооцитах по мірі росту цих клітин зливаються і виникає гігантська кільцеподібна мітохондрія. Після попадання ооцитів у морську воду відбувається фрагментація цієї мітохондрії на численні дрібні. Поясніть, чому?

а) зумовлено змінами швидкості біосинтезу білків; б) відбувається шкідливий вплив вільних радикалів; в) вичерпуються запаси вуглеводів; г) пов’язано із зміною активації дихання упродовж онтогенезу

 1. Як називається одна з основних і найдавніших груп прокаріотичних організмів, у яких стінка позбавлена пептидогліканів, гени містять екзони та інтрони і мешкають вони в екстремальних умовах?

а) актинобактерії; б) міксобактерії; в) архебактерії;

г) мікобактерії

 1. Тіло цих водоростей подібне до кущиків, усіяних повітряними бульбашками, що дозволяють їм утримуватися на поверхні води. Назвіть рід бурих водоростей, представник якого зображений на малюнку.

а) саргас; б) фукус; в) ламінарія; г) макроцистіс
Тестові завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Виберіть одну чи декілька правильних відповідей серед запропонованих варіантів (правильне розв’язування завданняоцінюється в 1 бал)

 1. Цей науковець, вивчаючи на території Бесарабії і України хворобу рослин тютюну, встановив у 1892 році, що її збудник,

на відміну від бактерій проходить через порцеляновий фільтр і

не росте на живильних середовищах. Назвіть прізвище вченого

і форми життя, які він відкрив,

а) А.ван Левенгук; б) Д.Й.Івановський; в) С.Прузінер;

г) віруси; д) пріони; е) віроїди

 1. Три перших місця за поширенням у неживій природі займають...

а) Оксиген; б) Сульфур; в) Силіцій; г) Алюміній; д) Натрій; е) Фосфор

 1. Які сполуки можуть бути джерелом Гідрогену у процесах фото- і хемосинтезу?

а) вода; б)HCN; в)H2Si03; г)H2S; д)NH3

 1. Які компоненти будови відрізняють рибонуклеотиди від дезоксирибонуклеотидів?

а) тимін; б) урацил; в) рибоза; г) дезоксирибоза; д) гуанін

 1. Мікротрубочки в клітині використовуються як канали для транспортування «вантажів». Це транспортування здійснюють моторні білки. Назвіть їх.

а) актин; б) міозини; в) еластини; г) динеїн; д) кінезин
1   2   3   4   5

Схожі:

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають...
Б подумав він, погадав він, та ноги на плечі І пішов у довгі лози (О. Коїшський)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Тема уроку. Фотосинтез
Обладнання: комп'ютерна презентація уроку, фрагмент відеофільму «Цитологія», схема «Процес фотосинтезу», тестові завдання (комп’ютерний...

7 клас Мета
Обладнання: фізична, політична карта Південної Америки, контурні карти, роздаткові завдання, пазли, комп'ютерна презентація

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка