Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

8 клас Теоретичний тур Тестові завдання (група А)

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
8 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання (група А)

Виберіть одну правильну відповідь. (Правильне розвязування завдання оцінюється в 0,5 б.)
1. Провідна тканина- це:

а) камбій; б) перенхіма; в) флоема; г) епідерміс.

2. Парноперистоскладний листок:

а) у горобини; б) у жовтої акації; в) у люпину; г) у деревію.

3. Подвійне запліднення вперше описав:

а) М. Г. Холодний; б) І. І. Шмальгаузен; в)І. І. Мечников; г) С. Г.Навашин.

4. Всі водорості мають хлорофіл, який міститься в :

а) хлоропластах; б) хромопластах; в) лейкопластах; г) цитоплазмі.

5. Соковитий багатонасінний плід зі шкірястим екзокарпієм, називається:

а) кістянка; б) суничина; в) ягода; г) гарбузина.

6. Наука, яка вивчає мохи, називасться:

а) альгологія; б) ліхенологія; в) птеридологія; г) бріологія.

7. Укажіть видозміни пагона:

а) вусики гороху; б) бульба жоржини; в) колючки кактуса; г) луски цибулі.

8. Серцевина стебла виконує функцію:

а) провідну; б) механічну; в) запасаючу; г) асиміляційну.

9. Чоловічий гаметофіт у голонасінних називається:

а) пилкове зерно; в) зародковий мішок;

б) ендосперм з архегоніями; г) пилковий мішок.

10. Одноклітинними грибами є:

а) пеніцил; б) аспергіл; в) мукор; г) фітофтора.

11. Участь в утворенні осадових порід беруть:

а) форамініфери; в) трипаносоми;

б) лейшманії; г) малярійні плазмодії.

12. Наявність епітеліально-м’язових клітин є характерною ознакою для:

а) губок; б) гідроїдних поліпів; в) коралових поліпів; г) планарій.

13. Людина може бути проміжним хазяїном для:

а) ціп’яка бичачого; в) ехінокока;

б) стьожака широкого; г) молочно-білої планарії.

14. Збудниками сонної хвороби у людини є:

а) лейшманії; б) лямблії; в) трипаносоми; г) грегарини.

15. Кліщі є збудниками:

а) холери; б) борошнистої роси; в) корости; г) енцефаліта.
Тестові завдання ( група Б )

Уважно прочитайте наступні завдання.

Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними.

У завданнях цієї групи правильними можуть бути від одної до декількох відповідей.

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.)
1. На культурних рослинах паразитують:

а) мукор; б) пеніцил; в) зморшки; г) сажка; д) борошниста роса.

2. Виберіть зі списку рослини, у яких плід є стручок:

а) квасоля; б) капуста; в) горох; г) гірчиця; д) кріп;

е) редька; ж) соя; з) овес.

3. Однодольною рослиною є:

а) бамбук; б) гінкго; в) томат; г) подорожник; д) яблуня.

4. До основних функцій кореневої системи відносять:

а) прикріплення рослин до субстрату; б) фотоліз води;

в) поглинання та переміщення води і поживних речовин;

г) синтез хлорофілу; д) гутація.

5. Гриби формують мікоризу з:

а) зеленими водоростями; б) мохами; в) голонасінними;

г) однодольними покритонасінними; д) дводольними покритонасінними.

6. Виберіть частини плоду:

а) чашечка; б) зародковий мішок; в) соковитий оплодень;

г) насіння; д) сухий оплодень.

7. Які з цих рослин належать до мохоподібних:

а) ряска; б) латаття; в) сфагнум; г) зозулин льон; д) маршанція.

8. У рослин запасний крохмаль може накопичуватися:

а) у кореневих бульбах; б) у стеблових бульбах; в) у судинах;

г) у цибулинах; д) у секреторних ходах і вмістилищах.

9. Повітря надходить у рослину через:

а) конідії; б) продихи; в) дихальні корені; г) сочевички; д) плід.

10. Процес зневоднення у рослин супроводжується:

а) посиленням випаровування води; г) закриттям продихів;

б) посиленням фотосинтезу; д) послабленням дихання.

в) посиленням поглинання азоту;

11. Інфузорія – туфелька відрізняється від амеби наявністю:

а) псевдоніжок; б) війок; в) хлоропластів;

г) травної вакуолі; д) удосконаленням процесу виділення.

12. Представником плоских червів є:

а) аскарида; б) ланцетник; в) піскожил; г) гострик; д) ехінокок.

13. До кишковопорожнинних належать:

а) гідра; б) мадреподовий корал; в) медуза хрестовичок;

г) лямблія; д) трипаносома.
14. Мурахи часто випасають:

а) жуків сонечок; б) мурашиних левів; в) бджіл; г) попелиць; д) мокриць.

15. Плід яблуко мають:

а) банан; б) персик; в) груша; г) горобина; д) кокосова пальма.

16. Мертві клітини можуть входити до складу таких тканин рослинного організму:

а) покривних; б) твірних; в) провідних;

г) фотосинтезуючих; д) механічних.

17. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:

а) травленні; б) захопленні здобичі; в) розмноженні;

г) захисті; д) утриманні здобичі.

18. Хвороби, збудником яких є найпростіші:

а) туберкульоз; б) сонна хвороба; в) малярія;

г) дизентерія; д) балантидіаз.

19. Хто є обов'язковим проміжним хазяїном у сисунів?

а) хребетні тварини; б) павуки; в) молюски; г) комахи; д) вищі раки.

20. Оберіть ознаки, які характеризують групу дводольних рослин:

а) мають стрижневу кореневу систему; б) є виключно травами;

в) квітки переважно тричленні; г) листки часто з сітчастим жилкуванням;

д) листки часто з паралельним або дуговим жилкуванням.

Тестові завдання ( Група В )

Виберіть по одному правильному

варіанту відповідей із кожного стовпчика.

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 3б.)
1. Визначте систематичне положення ( відділ, клас, родина ) картоплі звичайної:

Відділ Клас Родина

1. Плауноподібні 1. Однодольні 1. Селерові

2. Голонасінні 2. Дводольні 2. Бобові

3. Покритонасінні 3. Багатодольні 3. Пасльонові
2. Оберіть ознаки, що притаманні представникам відділу Мохоподібні:

Провідні елементи Домінуюче покоління Органи прикріплення

1. Ситоподібні трубки 1. Диплоїдний спорофіт 1. Гаусторії

2. Судини 2. Гаплоїдний гаметофіт 2. Ризоїди

3. Відсутні 3. Диплоїдний гаметофіт 3. Корені
3. Оберіть ознаки, що характерні для представників типу Круглі черви:

Нервова система Кількість Розмноження

зародкових листків

1. Дифузна 1. Один 1. Статеве

2. Розкидано-вузлова 2. Два 2. Нестатеве

3. Ланцюжкова 3. Три 3. Статеве та нестатеве
4. Оберіть ознаки, що характерні для родини Складноцвіті.

Число типів квіток Суцвіття Жилкування

1. Два 1. Кошик 1. Дихотомічне

2. Чотири 2. Китиця 2. Паралельне

3. Три 3. Волоть 3. Сітчасте

5. Завдання на послідовність :

5.1. Визначте послідовність тканин на зрізі стебла трирічної липи від периферії до центру:

А ксилема деревини із річними кільцями

Б епідерма із сочевичками

В флоема лубу та механічні волокна

Г паренхіма серцевини

Д первинна кора

Е камбій


8 клас

Практичний тур

Завдання 1. Фізіологічний аналіз тварин ( 10 б)

Об’єкт дослідження: гідра прісноводна

Мета роботи: визначити взаємозв’язок клітин тіла гідри із її основними життєвими процесами.

Хід роботи:

Розгляньте зображення гідри. Вкажіть правильні відповіді, вказавши навпроти букв, якими позначають завдання, відповідні одну або декілька цифр, що позначають компоненти будови:

А. Клітини, які забезпечують крокуючий рух гідри

Б. Клітини, які забезпечують хижацький спосіб життя гідри

В. Клітини, які здійснюють перетворення їжі на шматочки та прості органічні сполуки

Г. Клітини, завдяки яким гідра є гермафродитом

Д. Клітини, які забезпечують брунькування гідри

Е. Клітини, які забезпечують форми подразливості гідри

Є. Клітини, які здатні утворювати псевдоподії

Ж. Частина тіла, що має отвір - аборальну пору для відділення від місця прикріплення

З. Частина тіла, через яку видаляються неперетравлені рештки

И. Клітини, що роблять тіло гідри єдиним цілим

Завдання 2. Розгляньте діаграми суцвіть. Визначте, яке з цих суцвіть притаманне рослинам, наведеним на зображеннях нижче. ( 10б)9 клас

Теоретичний тур

Тестові завдання (група А)

Виберіть одну правильну відповідь

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.)
1. Голонасінною рослиною є:

а) ламінарія; б) сальвінія; в) вельвічія; г) маршанція.

2. Насінний зачаток розташований:

а) у зав’язі; б) у тичинці; в) у насінні; г) у плоді.

3. Подвійне запліднення характерно для:

а) гінкго; б) вівса; в) сальвінії; г) вельвічії.

4. Метаморфоз кореня-це:

а) філлодій; б) луска; в) коренебульба; г) кореневище.

5. Мертві клітини якого елемента будови стебла

забезпечують висхідний рух речовин у стеблі:

а) флоеми; б) камбію; в) епідерми; г) ксилеми.

6. Процес перетворення личинки на дорослу істоту називається:

а) ароморфозом; б) метаморфозом; в) регенерацією; г) неотенією.

7. Роздільностатевими серед кільчаків є:

а) багатощетинкові; б) малощетинкові; в) п’явки; г) трематоди.

8. Узгодженість рухів кісткових риб регулює відділ мозку:

а) передній; б) проміжний; в) середній; г) мозочок.

9. Голови не має:

а) у виноградного слимака; б) у наутілуса; в) у перлівниці; г) у каракатиці.

10. Подвійне дихання птахів забезпечують:

а) нижня гортань; б) верхня гортань; в) повітряні мішки; г) трахея.

11. Діафрагмальний м’яз ссавців приймає участь у:

а) регуляції кровообігу; в) сечовиділенні;

б) зовнішньому диханні; г) травленні.

12. Здатність організму підтримувати та відновлювати відносну

сталість після її зміни, - це:

а) самооновлення; в) саморегуляція;

б) самовідтворення; г) обмін речовин.

13. Тканина, нижній шар клітин якої розташований на базальній мембрані:

а) епітеліальна; б) сполучна; в) м’язова; г) нервова.

14. Кістки, що містять червоний кістковий мозок, здійснюють функцію:

а) опорну; б) захисну; в) депонуючу; г) кровотворну.

15. Тонка сполучнотканинна оболонка м’яза – це:

а) епістрофей; б) хондроцит; в) фасція; г) сфінктер.

16. Серце скорочується повільніше під дією:

а) симпатичного нерва; в) гормону адреналіну;

б) парасимпатичного нерва; г) гормону вазопресину.

17. Між зовнішнім і внутрішнім листками плеври знаходиться:

а) сполучна тканина; б) шар м’язів; в) повітря; г) рідина.

18. Вуглеводи починають розщеплюватися в:

а) стравоході; в) дванадцятипалій кишці;

б) ротовій порожнині; г) шлунку.

19. Панкреатичний сік виділяється в порожнину:

а) ротову; б) шлунка; в) дванадцятипалої кишки; г) товстої кишки.

20. На вміст Натрію і Калію у сироватці крові найбільш впливає гормон:

а) паратгормон; б) кальцитонін; в) тироксин; г) альдостерон.
Тестові завдання (група Б)

Уважно прочитайте наступні завдання. Подумайте, які з запропонованих

варіантів відповідей є правильними.

У завданнях цієї групи правильними можуть бути від одної до декількох відповідей.

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.)

1. У яких рослин утворюється плід ягода:

а) картопля; б) помідори; в) аґрус; г) полуниця; д) чорниця.

2. Які рослини мають зрослопелюстковий віночок?

а) яблуня домашня; в) жито посівне; д) дурман звичайний.

б) береза бородавчаста; г) дзвоники розлогі;

3. Лишайником є:

а) фітофтора; б) мукор; в) аспергіл; г) пармелія.

4. Подвійне запліднення є характерним для:

а) сосни; б) опунції; в) гінкго; г) папороті; д) хвоща.

5. Розвинута дихальна система є притаманною представникам типів:

а) Губки; б) Кишковопорожнинні; в) Молюски; г)Плоскі черви;

д) Членистоногі.

6. Які тварини мають білатеральну симетрію тіла?

а) кишковопорожнинні; б) плоскі черви; в) круглі черви; г) кільчасті черви;

д) членистоногі; е) хордові.

7. Війчасті плоскі черви відрізняються від стьожкових:

а) будовою кишечника; в) способом дихання;

б) наявністю кишечника; г) будовою ротового апарату.

8. Значення хітинового покриву у членистоногих організмів:

а) зовнішній скелет; в) утворює кінцівки;

б) захист; г) забезпечує випаровування води.

9. Кров ссавців насичується киснем у:

а) лівому передсерді; в) капілярах альвеол; д) капілярах печінки.

б) лівому шлуночку; г) капілярах нирок;

10. Ланцетник має:

а) зяброві щілини; в) луску; д) спинну струну.

б) парні плавці; г) нервову трубку;

11. Ознаки евглени зеленої. властиві рослинам:

а) наявність хлоропластів;

б)здатність до поглинання органічних речовин;

в) наявність джгутика;

г) наявність скоротливої вакуолі;

д) наявність у цитоплазмі зерняток полісахариду;

е) наявність вічка.

12. У людини виділяють такі типи епітеліальних тканин:

а) одношаровий епітелій; г) залозистий епітелій;

б) багатошаровий епітелій; д) м’язовий епітелій.

в) кістковий епітелій;

13. Гуморальний імунітет забезпечують:

а) еритроцити; б) тромбоцити; в) нейрони г) антитіла.

14. До грудної клітки входять:

а) ребра; б) грудина; в) лопатка; г) грудні хребці; д) ключиця.

15. Лейкоцити – клітини крові, які:

а) не мають ядра; в) здатні до амебоїдного руху;

б) мають ядро; г) мають форму диска, увігнутого посередині;

д) здатні до фагоцитозу і продукування антитіл.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

11 клас українська мова виконай тестові завдання. Завдання 1—8 мають...
Б подумав він, погадав він, та ноги на плечі І пішов у довгі лози (О. Коїшський)

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології
Тестові завдання групи Б. (Правильними можуть бути один або кілька варіантів відповідей)

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант....
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал

Тема уроку. Фотосинтез
Обладнання: комп'ютерна презентація уроку, фрагмент відеофільму «Цитологія», схема «Процес фотосинтезу», тестові завдання (комп’ютерний...

7 клас Мета
Обладнання: фізична, політична карта Південної Америки, контурні карти, роздаткові завдання, пазли, комп'ютерна презентація

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка