Пошук по сайту

Біологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу 1 бал

Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу 1 бал

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАВДАННЯ

Шкільної олімпіади з біології для учнів 8 класу,

2012/2013 навчальний рік
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал.


  1. Вкажіть, які органи рослин відносяться до вегетативних:

а/ бруньки; б/ корінь; в/ стебло; г/ усі перелічені.

  1. Основною функцією листка є:

а/ вегетативне розмноження; б/ провідна; в/ відкладання запасних поживних речовин; г/ здійснення процесу фотосинтезу.

  1. Вкажіть, чим вегетативна брунька відрізняється від генеративної:

а/ зачатковим стеблом; б/ покривними лусками; в/ зачатковими лусками; г/ зачатковим суцвіттям.

  1. Актиноморфною називають квітку, через яку можна провести:

а/ дві і більше осей симетрії; б/ тільки одну вісь симетрії; в/ не можна провести жодної площини симетрії; г/ правильна відповідь відсутня.

  1. Корені, які ростуть з ґрунту вверх і призначені для забезпечення кореневої системи киснем, називаються:

а/ ходульні; б/ дихальні; в/ повітряні; г/ додаткові.

6. Рухливі клітини з джгутиками у життєвому циклі відсутні у водоростей:

а/ синьо-зелених; б/ зелених; в/ діатомових; г/ бурих.

7. Вкажіть ознаки евглени зеленої, властиві рослинам:

а/ наявність хлоропластів; б/ здатність до поглинання органічних речовин; в/ наявність джгутиків; г/ наявність скоротливої вакуолі; е/ наявність вічка.

8. Вторинне потовщення стебла характерне для:

а/ мохоподібних, голонасінних, покритонасінних; б/ лише покритонасінних; в/ дводольних і папоротеподібних; г/ голонасінних і покритонасінних.

9. Людина є проміжним хазяїном:

а/ стьожка широкого; б/ сисуна печінкового; в/ двоустки котячої; г/ ехінокока; д/ аскариди.

10. Позначте спосіб розмноження дріжджів:

а/ спорами; б/ брунькуванням; в/  зооспорами; г/ статевим шляхом.

11. До царства Гриби належать:

а/ пінулярія; б/ ольпідіум; в/ вольвокс; г/ сальвінія; д/ форамініфери; е/ щитовник

12. Для якого відділу рослин характерні такі ознаки: рослини розмножуються спорами, в життєвому циклі переважає спорофіт, переважна життєва форма – трави:

а/ мохи; б/ хвощі; в/ водорості; г/ голонасінні; д/ правильна відповідь відсутня.

13.Червоні водорості відрізняються від зелених і бурих тим, що не містять: а/ хлорофілу; б/ не мають диференційованих клітин; в/ не мають фікоцианина; г/ не мають джгутикових стадій в життєвому циклі.

14. Плаун булавовидний кріпиться до ґрунту:

а/ головним коренем; б/ додатковими коренями; в/ ризоїдами; г/ кореневищем; д/ бічними коренями.

15.Укажіть рослину, що має просту оцвітину:

а/ конвалія; б/ картопля; в/ акація; г/ шипшина.

16. Чи спостерігається чергування поколінь у покритонасінних рослин?

а/ так, з переважанням спорофіта; б/ так, з переважанням гаметофіта; в/ ні.

17. Плід ягода мають:

а/ груша; б/ помідор; в/ яблуня; г/ шипшина.

18. Сперматозоїди та яйцеклітини у папороті розвиваються на:

а/ зиготі; б/ заростку; в/ зародку; г/ спорангіях.

19. Представники якого відділу рослин утворюють плоди?

а/ папоротеподібні; б/ покритонасінні; в/ голонасінні; г/ мохоподібні.

20. У якому процесі бере участь мале ядро інфузорії-туфельки?

а/ росту; б/ живлення; в /розмноження; г/ обміну речовин.

19. Де завершується травлення їжі у гідри:

а/ у кишковій порожнині; б/ у клітинах ентодерми; в/ у вакуолях; г/ у клітинах ектодерми.

21. Які з нижче перелічених грибів існують у симбіозі з кореневою системою вищих рослин?

а/ ріжки; б/ трутовики; в/ дріжджі; г/ підберезники; д/ сажкові; е/ фітофтора.

22. Виберіть організм, що має двобічну симетрію:

а/гідра прісноводна; б/ медуза аурелія; в/ планарія біла; г/ кораловий поліп.

23. Виберіть тварин, яких відносять до найпростіших:

а/ амеба; б/ аскарида; в/ гідра; г/ молочно- біла планарія.

24. Вкажіть, яку кровоносну систему мають круглі черви:

а/ замкнену; б/ незамкнену; в/ кровоносна система відсутня.

25. Визначте, чим дихають найпростіші:

а/ спеціальними органелами; б/ зябрами; в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра.

26. Регенерація у гідри відбувається за рахунок клітин:

а) епітеліально-м’язових; б) жалких; в) залозистих; г) проміжних.

27. Мезоглея – це:

а) зовнішній шар клітин; б) внутрішній шар клітин; в) середній шар безструктурної речовини; г) порожнина тіла.

28. Піренеї, Альпи, Гімалаї – це гірські ансамблі утворені в основному залишками черепашок:

а) форамініфер; б) радіолярій; в) равликів; г) устриць.

29.Який вид паразитичних червів має стадію розвитку у прісній воді?

а/ аскарида людська; б) трихінела; в) ехінокок; г) печінковий сисун.

30. Тіло покрито війками у:

а/молочно-білої планарії; б/ бичачого ціп’яка; в/ехінокока; г/ аскариди.
Тести групи Б. У завданнях цієї групи вірними можуть бути декілька відповідей. Правильна відповідь на кожне завдання – 2 бала.


  1. Вкажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні рослинним клітинам:

а/ автотрофи; б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; г/ мають хлоропласти; д/ мають мітохондрії; е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; з/ мають цитоплазматичну мембрану; і/ целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; л/ не здатні рухатись

  1. Виберіть гриби, що паразитують на овочевих культурах:

а/ сажкові; б/ іржасті; в/ ольпідіум; г/ фітофтора; д/ борошниста роса; е/ сапролегнія; ж/ трутовик; з/ синхітріум.

3. Вкажіть, які з перерахованих ознак властиві голонасінним:

а/ рослини розмножуються спорами; б/ рослини розмножуються насінням; в/ у циклі розвитку переважає гаметофіт; г/ у циклі розвитку переважає спорофіт; д/ дерева і кущі; е/ дерева, кущі й трав'янисті рослини; ж/ насінні зачатки захищені; з/ насінні зачатки не захищені; і/ ендосперм вторинний; к/ ендосперм первинний.

4. Вкажіть ознаки, за якими класи квіткових розподіляються на родини: а/ морфологічна будова квітки (кількість частин оцвітини, тичинок, маточок);

б/  типи суцвіть; в/ типи плодів; г/ особливості будови вегетативних органів (форма стебла, листкорозміщення, морфологічна будова листка, різні видозміни); д/ умови зростання і поширення; е/ життєва форма. .

5. Виберіть ознаки, що характеризують подвійне запліднення:

а/ спермій зливається з яйцеклітиною; б/ спермій зливається з центральною клітиною зародкового мішка; в/ із заплідненої яйцеклітини розвивається зародок; г/ із заплідненої центральної клітини розвивається ендосперм; д/ ендосперм триплоїдний.

6. Виберіть речовини, що є в оболонках рослинних клітин: а/ целюлоза; б/ пектин; в/ хітин; г/ лігнін; д/ муреїн.

7. Вкажіть, які з перерахованих ознак властиві для родини Розові:

а/ листки звичайно прості; б/ листки складні; в/ квітки правильні; г/ квітки неправильні; д/ чашолистки зрослі; е/ чашолистки вільні; ж/ пелюстки вільні; з/ пелюстки зрослі; и/ зав'язь звичайно верхня; і/ зав'язь лише нижня; к/ плід ягода; л/ плід кістянка; м/ плід горішок; н/ плід сім'янка.

8. Вкажіть, які з ознак характеризують спірогиру: а/ відсутні рухомі джгутикові стадії; б/ живе в прісних водоймах; в/ утворює баговиння; г/ розмножується вегетативно, спорами і статево; д/ нитки талому розгалужені, жорсткі; е/ веде вільно плаваючий спосіб життя.

9.Назвіть паразитичних червів: а/ біла планарія; б/ аскарида людська; в/ бичачий ціп’як; г/ гострик; д/ехінокок.

10.Вкажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні клітинам грибів: а/ автотрофи; б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; г/ мають хлоропласти; д/ мають мітохондрії; е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; з/ мають цитоплазматичну мембрану; і/ целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; л/ не здатні рухатись.

11. Виберіть тварин, які відносяться до найпростіших: а/ амеба; б/ спіруліна; в/ евглена зелена; г/ форамініфера; д/ інфузорія-туфелька; е/ ламінарія.

12. Амебу та інфузорію відносять до півцарства Найпростіші тому, що у них: а/ подібний тип будови; б/ подібний тип живлення; в/ однакові способи нестатевого розмноження й утворення цист; г/ спільне середовище життя; д/ наявність війок.

13. Назвіть характерні ознаки типу Кишковопорожнинні: а/ наявність жалких клітин; б/ наявність ротового отвору; в/ реактивний рух; г/ двошаровість;

д/ драглисте тіло.

14. Несправжні ніжки утворюють: а/ інфузорія-туфелька; б/ амеба протей;

в/ дизентерійна амеба; г/ форамініфери.

15. Без чергування статевого та нестатевого поколінь перебігають життєві цикли в: а/ аурелії; б/ коренерота; в/ гідри; г/ коралових поліпів.

16. При вживанні недостатньо кулінарно-обробленої риби людина може заразитися: а/ бичачим ціп'яком; б/ свинячим ціп'яком; в/ ехінококом; г/ стьожком широким; д/ кошачою двоусткою; е/ печінковим сисуном.

17. До царства Гриби належать: а/ пінулярія; б/ ольпідіум; в/ фітофтора; г/ сальвінія; д/ форамініфери; е/ щитовник.

18. До класу Однодольні належать родини: а/ Хвойні; б/ Цибулеві;

в/ Гінкгові; г/ Бобові; д/ Лілійні.

19. При вживанні недостатньо кулінарно-обробленої риби людини може заразитися: а/ бичачим ціп’яком; б/ свинячим ціп’яком; в/ ехінококом; г/ стьожком широким; д/ кошачою двоусткою; е/ печінковим сисуном.

20. Видозмінами листка є:а/ колючки кактуса;б/ вусики гороху; в/ колючки глоду; г/ вусики суниці; д/ лусочки цибулі; е/ вусики огірка.

21. На стадії яйця потрапляють в організм людини: а/ ехінокок; б/ трихінела;

в/ гострик; г/ аскарида.

22. Вкажіть, які з наведених ознак будови і процесів життєдіяльності притаманні клітинам тварин: а/ автотрофи; б/ гетеротрофи; в/ мають хлорофіл у цитоплазмі; г/ мають хлоропласти; д/ мають мітохондрії; е/ мають ядро; ж/ генетичний матеріал розташований у цитоплазмі; з/ мають цитоплазматичну мембрану; і/ целюлозну оболонку; к/ здатні рухатись; л/ не здатні рухатись.

23. Укажіть одноклітинних прісних водойм: а/ форамініфери; б/ амеба протей;

в/ трипаносома; г/евглена зелена; д/ інфузорія-туфелька; е/ радіолярія.

24. Які ознаки отримали тварини, що мають ускладнення організації:

а/ двобічна симетрія тіла; б/формування трьох зародкових шарів клітин в ембріональному розвитку; в/ наявність шкіряно-м'язового мішка; г/ наявність органів; д/ наявність центральної нервової системи.

25. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:

а/ травленні; б/ русі; в/ захопленні здобичі; г/ сприйнятті подразнення; д/ захисті.
Тести групи В. Дайте відповідь на поставлені завдання Правильна відповідь на кожне завдання – 10 балів
1. Установіть відповідність між істотою і таксоном, до якого вона відноситься:

А печінковий сисун 1 стьожкові черви;

Б аскарида 2 кільчасті черви;

В бичачий ціп'як 3 війчасті черви;

Г планарія : 4 круглі черви.

Д п'явка

2. Проаналізувавши малюнок, дайте відповіді на наступні запитання:

1.1. Який організм зображено на рисунку?


а) вольвокс;

б) евглена;

в) хламідомонада;

г) порфіра.1.2. Організм, зображений на малюнку, належить до групи:

а) зелені водорості; б) бурі водорості; в) діатомові водорості; г) синьозелені водорості.
1.3. Установіть відповідність між структурами, позначеними на рисунку цифрами, і їх назвами, записавши у відповіді потрібні літери:

А – вічко; Б – джгутики; В – хроматофор; Г – піреноїд; Д -клітинна стінка; Е – ядро; Ж – пульсуючі вакуолі.
3. На малюнках зображено перетворення різних вегетативних органів на колючки.


1) Лимон трилистий;

2) шипшина собача;

3) глід східний;

4) барбарис звичайний;

5) біла акація;

6) чінгіл сріблястий;

7) гледичія звичайна.3.1.Вкажіть рослини, що мають колючки пагонового походження;

3.2.вкажіть рослини, що мають колючки листкового походження;

3.3.вкажіть рослини, у яких колючки утворилися з прилистків;

3.4. вкажіть рослини, у яких колючки утворилися з епідермісу;
4. Розгляньте схеми квіток. Дайте відповідь на запитання:
4.1. Який тип запилення відповідає кожній із поданих схем?

4.2. Як взаєморозташування тичинок і маточки пов'язане із типом запилення?

4.3. Наведіть по 5 прикладів рослин, для яких характерні ці типи запилення

ЗАВДАННЯ

Шкільної олімпіади з біології для учнів 9 класу,

2012/2013 навчальний рік
Тести група А. У завданнях цієї групи вірним є тільки один варіант. Правильна відповідь на кожне завдання цього розділу – 1 бал.

  1. Укажіть біологічні чинники антропогенезу:  

а) вплив навколишнього середовища;  б) мова;  в) індивідуальний розвиток;г) прямоходіння.

2. Виберіть кількість видів, якими представлене сучасне людство: 
а) один;  б) два; в) три; г) безліч.
3. Позначте расову групу, до якої належать українці: 
 а) монголоїдна;  в) європеоїдна; б) австрало-негроїдна; 

4. Вкажіть групу тканин, до якої входять кров і лімфа: 
а) епітеліальна; б) тканини внутрішнього середовища; в) м'язова; г) нервова.

5. Вкажіть групу тканин, до якої належать кісткова і хрящова тканини: 

а) епітеліальна; б) м'язова; в) тканини внутрішнього середовища;  г) нервова.

6. Вкажіть, які тканини мають мало міжклітинної речовини: а/ м'язова; б/ нервова; в/ шкірні; г/ епітеліальні; д/ хрящові.

7. Вкажіть, які клітини відповідальні за клітинний імунітет: а/ моноцити; б/ нейтрофіли; в/ базофіли; г/ Т- лімфоцити.

8. Для усіх гельмінтів властиво: а/ відсутність травної системи; б/ висока інтенсивність розмноження; в/ відсутність органів чуття; г/ гермафродитизм; (*)д/ дуже розвинена статева система.

9. У здорових дорослих людей червоні кров'яні клітини формуються лише в: а/ грудній кістці, ребрах і тілах хребців; б/ стегновій і великій гомілковій кістках; в/ печінці; г/ селезінці.

10. Пульс людини зумовлений: а/ близьким розташуванням артерій до поверхні тіла; б/ ритмічним коливанням стінок судин під час викиду крові в легеневу артерію; в/ ритмічними коливаннями стінок судин під час викиду крові в аорту; г/ різницею тисків в артеріях і венах.

11. Вкажіть вплив гіподинамії на обмін речовин та енергії: а/ прискорює; б/ сповільнює; в/ не впливає.

12. Вкажіть тварин Австралії, які збереглися тому, що цей материк відокремився від інших дуже давно, коли на Землі ще не було ссавців: а/ страуси і пінгвіни; б/ яйцекладні і сумчасті; в/ крокодили і черепахи; г/ ящірки і земноводні.

13. Плаун булавовидний кріпиться до ґрунту: а/ головним коренем; б/ додатковими коренями; в/ ризоїдами; г/ кореневищем; д/ бічними коренями.

14. Червоні водорості відрізняються від зелених і бурих тим, що не містять: а/ хлорофілу; б/ не мають диференційованих клітин; в/ не мають фікоцианина; г/ не мають джгутикових стадій в життєвому циклі.

15. Вкажіть ознаки евглени зеленої, властиві рослинам: а/ наявність хлоропластів; б/ здатність до поглинання органічних речовин; в/ наявність джгутиків; г/ наявність скоротливої вакуолі; д/ наявність вічка.

16. З якої частини квітки утворюються плоди: а/ з зав'язі; б/ з квітколожа; в/ з пелюсток; г/ з тичинок.

17. Укажіть назву багатошарової мертвої покривної тканини яка утворюється за рахунок вторинної бічної меристеми: а/ епідерма; б/ корок; в/ коленхіма; г/ ксилема.

18. До родини Злакові належать: а/ цибуля, тюльпан, часник; б/ просо, жито, соя; в/ пшениця, кукурудза, рис; г/ соняшник, кульбаба, люцерна.

19. Які з названих ознак властиві однаковою мірою круглим та плоским червам? а/ нервова система стовбурового типу; б/ виділення протонефрідіями; в/ відсутня задня кишка; г/ вкриті кутикулою; д/ мають складний цикл розвитку.

20. До царства Гриби належать: а/ пінулярія; б/ фітофтора; в/ сальвінія; г/ форамініфери; д/ маршанція.

21. Вкажіть ряд складних органічних речовин, які входять до складу клітин організму людини: а/ вода, білки, жири, вуглеводи; б/ вуглеводи, вода, мінеральні солі, нуклеїнові кислоти; в/ нуклеїнові кислоти, білки, вуглеводи, жири; г/ жири, мінеральні солі, білки, вуглеводи.

22. Вкажіть фізіологічну систему, яка виконує транспорт поживних речовин до кожної клітини організму: а/дихальна; б/ кровоносна; в/ видільна; г/ травна.

23. Вкажіть органелу, яка є місцем синтезу білка: а/мітохондрія; б/рибосома; в/ комплекс Гольджі; г/клітинний центр.

24. Визначте, чим дихають найпростіші: а/ спеціальними органелами; б/ зябрами; в/ поверхнею тіла; г/ за допомогою ядра

25.Укажіть органелу в якій відбувається фотосинтез: а/вакуоля; б/ оболонка; в/хлоропласт; г/ мітохондрії.

26. Наявність епітеліально-м'язових клітин є характерною для: а/ губок; б/ коралових поліпів; в/ планарій.

27. Найкращий розвиток у зв'язку з прямоходінням людини мають м'язи:

а) потиличні; б) грудні; в) спинні; г) сідничні; д) литкові; є) мімічні.

28. У якому періоді онтогенезу людини формується постава? а/ під час внутрішньоутробного розвитку; б/ у дитячому та юнацькому віці; в/ у дорослому віці; г/ у старості.

29. Де в організмі людини утворюються еритроцити? а/ в печінці; б/ у селезінці; в/ у червоному кістковому мозку; г/ у лімфатичних вузлах.

30. Ріст кісток у товщину відбувається за рахунок: а/ клітин окістя; б/ клітин охрястя; в/ губчастої речовини; г/ компактної речовини.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології
Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним...

11 клас Тестові завдання групи а (правильним є один варіант відповіді...
...

Тести групи А
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал

Тести (У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей...
У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна

I етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології
Теоретичний тур :: тестові запитання Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки один варіант...

Тести групи а (1 бал)

Тести групи а (1 бал)

«Кліматичні умови І ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти І земельні...
У завданнях 1–8, які мають чотири варіанта відповіді, виберіть І позначте лише одну правильну відповідь

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих....
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожну правильну відповідь – 0,5 балаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
b.ocvita.com.ua
Головна сторінка